Guvernul României

Hotărârea nr. 827/2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 58/2016 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 noiembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 58/2016 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 12 februarie 2016, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Florin Marius Tacu
Departamentul pentru Relații Interetnice,
Amet Aledin,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 9 noiembrie 2016.

Nr. 827.

ANEXĂ (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 58/2016)

MODUL DE REPARTIZARE ȘI UTILIZARE
a sumelor prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015

Total sumă: 105.401 mii lei, alocată pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat în baza dispozițiilor cap. III, respectiv art. 18-27 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin acoperirea parțială a:

a) cheltuielilor materiale pentru funcționarea sediilor organizațiilor și sucursalelor/filialelor acestora, lucrărilor de întreținere și reparații ale acestora, pentru asigurarea securității și pazei sediilor și sucursalelor/filialelor;

b) cheltuielilor de personal și cheltuielilor conexe care decurg din aplicarea legislației muncii;

c) cheltuielilor necesare pentru perfecționarea și formarea continuă a personalului;

d) cheltuielilor pentru presă, carte, manuale școlare și publicații;

e) cheltuielilor pentru realizarea și difuzarea materialelor multimedia, precum și cheltuielilor pentru realizarea unor emisiuni radio-tv;

f) cheltuielilor pentru organizarea/participarea la acțiuni culturale, științifice, simpozioane, educaționale, sportive, întruniri ale membrilor conform statutului și alte asemenea manifestări organizate în țară și în străinătate;

g) cheltuielilor pentru organizarea/participarea la schimburi de experiență, tabere, cursuri de formare, vizite de documentare și de studiu în țară și în străinătate, în domeniile promovării identității etnice și culturale, precum și în domeniul managementului operațional;

h) cheltuielilor pentru investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activității organizațiilor;

i) cheltuielilor privind cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri europene și internaționale.

Nr. crt. Organizația Sumele alocate
- mii lei -
1. Asociația Italienilor din România RO. AS.IT. 2.266,65
2. Asociația Liga Albanezilor din România 1.912,18
3. Asociația Macedonenilor din România 2.559,75
4. Asociația Partida Romilor "Pro-Europa" 14.890,55
5. Comunitatea Rușilor Lipoveni din România 5.839,92
6. Federația Comunităților Evreiești din România 3.492,43
7. Forumul Democrat al Germanilor din România 8.343,47
8. Uniunea Democrată Maghiară din România 22.877,63
9. Uniunea Armenilor din România 4.552,80
10. Uniunea Bulgară din Banat - România 3.765,85
11. Uniunea Croaților din România 2.638,79
12. Uniunea Culturală a Rutenilor din România 1.614,43
13. Uniunea Democrată Turcă din România 4.088,12
14. Uniunea Democratică a Slovacilor si Cehilor din România 3.716,50
15. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România 4.392,75
16. Uniunea Elenă din România 4.071,30
17. Uniunea Polonezilor din România 2.750,84
18. Uniunea Sârbilor din România 4.167,30
19. Uniunea Ucrainenilor din România 7.459,74
TOTAL 105.401,00

Formular A1

Organizația . . . . . . . . . .

Suma solicitată de la bugetul de stat necesară pentru activitățile organizației în luna . . . . . . . . . . 2016 (lei)

(lei)
1 Suma necesară (2 + 3)
2 Suma solicitată de la bugetul de stat
3 Suma provenită din alte surse
4 Suma solicitată de la bugetul de stat din suma necesară (%)

Date despre cheltuieli

Cheltuieli necesare conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016 Suma solicitată
- lei -
1 Cheltuieli materiale pentru funcționarea sediilor organizațiilor și sucursalelor/filialelor acestora, pentru lucrările de întreținere și reparații ale acestora, pentru asigurarea securității și pazei sediilor și sucursalelor/filialelor (1.1 + 1.2 + 1.3),
din care:
1.1. funcționarea sediilor organizațiilor și sucursalelor/filialelor
1.2. lucrări de întreținere și reparații ale acestora
1.3. asigurarea securității și pazei sediilor
2 Cheltuieli de personal și cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislației muncii (2.1 + 2.2)
din care:
2.1. cheltuieli de personal
2.2. cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislației muncii
3 Cheltuieli necesare pentru perfecționarea și formarea continuă a personalului
4 Cheltuieli pentru presă, carte, manuale școlare și publicații (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4),
din care:
4.1. presă
4.2. carte
4.3. manuale școlare
4.4. publicații
5 Cheltuieli pentru realizarea și difuzarea materialelor multimedia, precum și cheltuieli pentru realizarea unor emisiuni radio-tv (5.1 + 5.2)
din care:
5.1. cheltuieli pentru realizarea și difuzarea materialelor multimedia
5.2. cheltuieli pentru realizarea unor emisiuni radio-tv
6 Cheltuieli pentru organizarea/participarea la acțiuni culturale, științifice, simpozioane, educaționale, sportive, întruniri ale membrilor și alte asemenea manifestări organizate în țară și în străinătate
7 Cheltuieli pentru organizarea/participarea la schimburi de experiență, tabere, cursuri de formare, vizite de documentare si de studiu în țară și în străinătate, în domeniile promovării identității etnice și culturale, precum și în domeniul managementului operațional
8 Cheltuieli pentru investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activităților organizațiilor
9 Cheltuieli privind cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri europene și internaționale
Președinte,
. . . . . . . . . .
Responsabil financiar-contabil,
. . . . . . . . . .

Formular A2

Organizația . . . . . . . . . .

Cheltuieli efectuate în luna . . . . . . . . . . 2016 pe destinații conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015

Cheltuieli efectuate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016 Suma cheltuită
- lei -
1 Cheltuieli materiale pentru funcționarea sediilor organizațiilor și sucursalelor/filialelor acestora, pentru lucrările de întreținere și reparații ale acestora, pentru asigurarea securității și pazei sediilor și sucursalelor/ filialelor (1.1 + 1.2 + 1.3),
din care:
1.1. funcționarea sediilor organizațiilor și sucursalelor/filialelor
1.2. lucrări de întreținere și reparații ale acestora
1.3. asigurarea securității și pazei sediilor
2 Cheltuieli de personal și cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislației muncii (2.1 + 2.2),
din care:
2.1. cheltuieli de personal
2.2. cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislației muncii
3 Cheltuieli pentru perfecționarea și formarea continuă a personalului
4 Cheltuieli pentru presă, carte, manuale școlare și publicații (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4),
din care:
4.1. presă
4.2. carte
4.3. manuale școlare
4.4. publicații
5 Cheltuieli pentru realizarea și difuzarea materialelor multimedia, precum și cheltuieli pentru realizarea unor emisiuni radio-tv (5.1 + 5.2),
din care:
5.1. cheltuieli pentru realizarea și difuzarea materialelor multimedia
5.2. cheltuieli pentru realizarea unor emisiuni radio-tv
6 Cheltuieli pentru organizarea/participarea la acțiuni culturale, științifice, simpozioane, educaționale, sportive, întruniri ale membrilor și alte asemenea manifestări organizate în țară și în străinătate
7 Cheltuieli pentru organizarea/participarea la schimburi de experiență, tabere, cursuri de formare, vizite de documentare și de studiu în țară și în străinătate, în domeniile promovării identității etnice și culturale, precum și în domeniul managementului operațional
8 Cheltuieli pentru investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activităților organizațiilor
9 Cheltuieli privind cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri europene și internaționale
10 Total cheltuieli în luna . . . . . . . . . . . . . 2016 (10.1 + 10.2), din care:
10.1. cheltuieli efectuate din suma de la bugetul de stat (1 + 2 + 3 + 4+ 5 + 6 + 7 +8 + 9)
10.2. cheltuieli efectuate din sume provenite din alte surse

Președinte,
. . . . . . . . . .
Responsabil financiar-contabil,
. . . . . . . . . .

Formular A3

Organizația . . . . . . . . . .

Cheltuieli totale efectuate în anul 2016 pe destinații conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015

1 Suma de la bugetul de stat rămasă necheltuită din anul anterior
2 Suma alocată de la bugetul de stat în anul 2016
3 Suma totală de la bugetul de stat (1+2)
4 Suma de la bugetul de stat cheltuită în anul 2016
5 Suma de la bugetul de stat rămasă necheltuită la 31.12.2016 (3-4)

Date despre cheltuieli

Cheltuieli totale efectuate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016 Suma cheltuită
- lei -
1 Cheltuieli materiale pentru funcționarea sediilor organizațiilor și sucursalelor/filialelor acestora, pentru lucrările de întreținere și reparații ale acestora, pentru asigurarea securității și pazei sediilor și sucursalelor/ filialelor (1.1 + 1.2 +1.3),
din care:
1.1. funcționarea sediilor organizațiilor și sucursalelor/filialelor
1.2. lucrări de întreținere și reparații ale acestora
1.3. asigurarea securității și pazei sediilor
2 Cheltuieli de personal și cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislației muncii (2.1+2.2),
din care:
2.1. cheltuieli de personal
2.2. cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislației muncii
3 Cheltuieli pentru perfecționarea și formarea continuă a personalului
4 Cheltuieli pentru presă, carte, manuale școlare și publicații (4.1 + 4.2 +
4.3 + 4.4), din care:
4.1. presă
4.2. carte
4.3. manuale școlare
4.4. publicații
5 Cheltuieli pentru realizarea și difuzarea materialelor multimedia, precum și cheltuieli pentru realizarea unor emisiuni radio-tv (5.1+5.2),
din care:
5.1. cheltuieli pentru realizarea și difuzarea materialelor multimedia
5.2. cheltuieli pentru realizarea unor emisiuni radio-tv
6 Cheltuieli pentru organizarea/participarea la acțiuni culturale, științifice, simpozioane, educaționale, sportive, întruniri ale membrilor și alte asemenea manifestări organizate în țară și în străinătate
7 Cheltuieli pentru organizarea/participarea la schimburi de experiență, tabere, cursuri de formare, vizite de documentare și de studiu în țară și în străinătate, în domeniile promovării identității etnice și culturale, precum și în domeniul managementului operațional
8 Cheltuieli pentru investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activităților organizațiilor
9 Cheltuieli privind cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri europene și internaționale
10 Total cheltuieli în anul 2016 (1+2+3+4+5+6+7+8+9), din care:
10.1. cheltuieli efectuate din suma de la bugetul de stat
10.2. cheltuieli efectuate din sume provenite din alte surse
Președinte,
. . . . . . . . . .
Responsabil financiar-contabil,
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...