Protecția persoanei vătămate și a părții civile | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Audierea persoanelor - Audierea persoanei vătămate, a părții civile și a părții responsabile civilmente -
Protecția persoanei vătămate și a părții civile Modificări (1)

Art. 113. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3), Modele (3), Librăria Indaco (2)

Atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege referitoare la statutul de martor amenințat sau vulnerabil ori pentru protecția vieții private sau a demnității, organul de urmărire penală poate dispune față de persoana vătămată ori față de partea civilă măsurile de protecție prevăzute la art. 125-130, care se aplică în mod corespunzător. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În lumina noilor dispoziții, legiuitorul impune protejarea victimelor infracțiunilor aflate în pericol, dată fiind vulnerabilitatea acestora în fața presiunilor ce pot fi exercitate de către autorii infracțiunii. 
    Deși luarea măsurilor de protecție depinde de îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru protecția vieții private sau a demnității, noul C. proc. pen. nu precizează în mod expres care sunt aceste condiții. Legiuitorul a dorit probabil să acopere o paletă cât mai largă de situații posibile în practică și să nu limiteze luarea măsurilor de protecție strict în situațiile menționate la art. 125 noul C. proc. pen. (martorul amenințat), respectiv art. 130 noul C. proc. pen. (martorul vulnerabil). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Desemnarea altei instanțe pentru judecarea cauzei
Persoanele audiate în cursul procesului penal
Audierea prin interpret
Protecția sănătății persoanelor ascultate
Întrebările privind persoana suspectului sau a inculpatului
Comunicarea drepturilor și a obligațiilor
Modul de ascultare
Consemnarea declarațiilor
Modul de audiere a persoanei vătămate
Modul de audiere a părții civile și a părții responsabile civilmente
Protecția persoanei vătămate și a părții civile
Persoanele audiate ca martor
Capacitatea de a fi martor
Obiectul și limitele declarației martorului
Persoanele care au dreptul de a refuza să dea declarații în calitate de martor
Dreptul martorului de a nu se acuza
Întrebările privind persoana martorului
Comunicarea drepturilor și obligațiilor
Jurământul și declarația solemnă a martorului
Modul de audiere a martorului
Consemnarea declarațiilor
Reviste:
Traficul de persoane în lumina noului Cod penal și a noului Cod de procedură penală
Drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității
Statutul și rolul victimelor conform Noului Cod de procedură penală
Rolul justiției în prevenirea și combaterea violenței domestice
Particularitățile procesului penal în cauzele cu persoane vătămate minore
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Modele:
Declarație de persoană vătămată /parte civilă/parte responsabilă civilmente
Ordonanță de dispunere a măsurilor de protecție față de persoana vătămată/partea civilă
Ordonanță de încetare a măsurilor de protecție față de persoana vătămată/partea civilă (art. 126 alin. 5)
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
Ghid de anchetă penală
;
se încarcă...