Principiul loialității administrării probelor | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii - Reguli generale -
Principiul loialității administrării probelor

Art. 101. - Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (4), Librăria Indaco (3)

(1) Este oprit a se întrebuința violențe, amenințări ori alte mijloace de constrângere, precum și promisiuni sau îndemnuri în scopul de a se obține probe. Jurisprudență, Reviste (7)

(2) Nu pot fi folosite metode sau tehnici de ascultare care afectează capacitatea persoanei de a-și aminti și de a relata în mod conștient și voluntar faptele care constituie obiectul probei. Interdicția se aplică chiar dacă persoana ascultată își dă consimțământul la utilizarea unei asemenea metode sau tehnici de ascultare. Reviste (4)

(3) Este interzis organelor judiciare penale sau altor persoane care acționează pentru acestea să provoace o persoană să săvârșească ori să continue săvârșirea unei fapte penale, în scopul obținerii unei probe. Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    noul C. proc. pen. reglementează pentru prima dată în legislația noastră, în mod expres, principiul loialității procedurilor de administrare a probelor. În C. proc. pen. din 1968 acest principiu era consacrat indirect, într-o redactare mai puțin detaliată, cu denumirea marginală de „interzicerea mijloacelor de constrângere”. 
    noul C. proc. pen. oferă astfel garanții pentru evitarea folosirii în mod abuziv de către organele judiciare a oricăror procedee în scopul obținerii mijloacelor de probă sau care ar conduce la săvârșirea de infracțiuni. În contextul uniformizării legislațiilor naționale cu principiile consacrate la nivelul CEDO, noul C. proc. pen. asigură protejarea demnității, integrității fizice și psihice a persoanei cercetate, a dreptului acesteia la un proces echitabil și la viața privată. noul C. proc. pen. statuează o garanție suplimentară pentru activitatea de obținere a unor probe conforme cu realitatea și asigură indirect protejarea prestigiului justiției. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Noțiuni. Principiul legalității administrării probelor este acea regulă potrivit căreia în procesul penal trebuie administrate probele obținute, cu respectarea dispozițiilor legale, prin mijloacele de probă prevăzute de lege. 
    Principiul loialității administrării probelor este regula potrivit căreia este interzisă utilizarea oricărei strategii sau manopere ce are ca scop administrarea, cu rea-credință, a unui mijloc de probă sau care are ca efect provocarea comiterii unei infracțiuni în vederea obținerii unui mijloc de probă, dacă prin aceste mijloace se aduce atingere demnității persoanei, drepturilor acesteia la un proces echitabil sau la viață privată ori secretului profesional; astfel, sunt protejate implicit și alte drepturi fundamentale ale omului, cum ar fi: dreptul la respectarea demnității umane (art. 3 CEDO), dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO) ori dreptul la viață privată (art. 8 CEDO). [ Mai mult... ] 

Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
    Principiul legalității în administrarea probelor presupune utilizarea numai a mijloacelor de probă strict și limitativ prevăzute de lege și doar în condițiile prevăzute de aceasta. Principiul loialității administrării probelor interzice utilizarea oricărei strategii sau manopere care are ca scop administrarea, cu rea-credință, a unui mijloc de probă sau care are ca efect provocarea comiterii unei infracțiuni în vederea obținerii unui mijloc de probă, dacă prin aceste mijloace se aduce atingere demnității persoanei, drepturilor acesteia la un proces echitabil sau la viață privată. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   118. Considerații introductive. Înțelesul unor termeni și expresii. Noul Cod de procedură penală definește în art. 97 probele și procedeele probatorii, enumerând în același timp principalele mijloace de probă prin care se obțin probele în procesul penal. Este vorba despre o enumerare enunțiativă, deoarece se prevede în art. 97 alin. (2) lit. f) că probele pot fi obținute și prin "orice alt mijloc de probă care nu este interzis prin lege". [ Mai mult... ] 

Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
    Principiul legalității în administrarea probelor presupune utilizarea numai a mijloacelor de probă strict și limitativ prevăzute de lege și doar în condițiile prevăzute de aceasta. Principiul loialității administrării probelor interzice utilizarea oricărei strategii sau manopere care are ca scop administrarea, cu rea-credință, a unui mijloc de probă sau care are ca efect provocarea comiterii unei infracțiuni în vederea obținerii unui mijloc de probă, dacă prin aceste mijloace se aduce atingere demnității persoanei, drepturilor acesteia la un proces echitabil sau la viață privată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Avocatul din oficiu
Drepturile avocatului
Asistența juridică a persoanei vătămate, a părții civile și a părții responsabile civilmente
Consultarea dosarului
Dreptul de a formula plângere
Reprezentarea
Proba și mijloacele de probă
Obiectul probațiunii
Sarcina probei
Administrarea probelor
Principiul loialității administrării probelor
Excluderea probelor obținute în mod nelegal
Aprecierea probelor
Scopul și obiectul măsurii
Audierea prealabilă a persoanei care face identificarea
Identificarea persoanelor
Identificarea obiectelor
Alte identificări
Pluralitatea de identificări
Dispoziții generale
Supravegherea tehnică
Reviste:
Mai poate rezista camera preliminară în forma actuală? Decizia nr. 802/2017 și noua orientare a Curții Constituționale
20. Medic în cadrul unei instituții sanitare de stat. Luare de mită. Elemente constitutive. Diferențiere față de infracțiunea de primire de foloase necuvenite. Inexistența provocării
Despre capcane și elipse în noul Cod de procedură penală
Loialitatea administrării probelor - Cerință imperativă a principiului legalității acțiunii penale
Principiul egalității armelor în procesul penal român - O realitate sau o ficțiune?
Analiză asupra unor decizii ale Curții Constituționale în materia camerei preliminare
Interdicția instituită de art. 3 din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, raportat la pedepsele principale aplicabile persoanei fizice și la faza de investigație pentru pregătirea procesului penal
Inducerea în eroare a organelor judiciare. Aspecte de deontologie profesională privind activitatea judecătorilor și avocaților
Sancționarea penală a încălcării dreptului la tăcere și la neautoincriminare
Autoritatea de lucru judecat și hotărârile pronunțate în Camera preliminară
Doctrină:
Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
Noul Cod de procedură penală adnotat. Ediție actualizată la 01.11.2015
Dreptul la tăcere și la neautoincriminare
;
se încarcă...