Prezumția de nevinovăție | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale -
Prezumția de nevinovăție

Art. 4. - Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (3)

(1) Orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăției sale printr-o hotărâre penală definitivă. Reviste (4)

(2) După administrarea întregului probatoriu, orice îndoială în formarea convingerii organelor judiciare se interpretează în favoarea suspectului sau inculpatului. Jurisprudență, Reviste (8)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Acest principiu are o vocație universală, fiind unul dintre drepturile fundamentale ale omului, acesta apare în Declarația de independență americană din 1776, în Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului din 1789 și în Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948. În art. 11 din această declarație se arată că: „Orice persoană învinuită a fi săvârșit o infracțiune este prezumată nevinovată atât timp cât nevinovăția sa nu a fost stabilită într-un proces public cu asigurarea garanțiilor necesare apărării” (P. Buneci, Drept procesual penal. Partea generală, Ed. Universitară, București, 2008, p. 45). [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Noțiune. Prezumția de nevinovăție este principiul potrivit căruia, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare, persoana este considerată a priori nevinovată. 
    Obiectul său principal este acela de a asigura protejarea individului împotriva oricărui arbitrar prin garantarea libertății individuale, stimularea căutării adevărului în activitatea judiciară și evitarea riscurilor care înrădăcinează cu ușurință credința că cel împotriva căruia se exercită o acțiune penală este vinovat (N. Volonciu, Tratat de procedură penală, vol. I, op. cit., 1998, p. 121; M.J. Essaid, La presomption d’innocence, op. cit., p. 88). [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   3. Principiul legalității. Se constată o ușoară modificare a textului care consacră acest principiu față de cel din art. 2 alin. (1) CPP 1968, care prevedea că "Procesul penal se desfă­­șoară atât în cursul urmăririi penale cât și în cursul judecății, potrivit dispozițiilor prevă­­zute de lege". Formularea din noul cod este mai exactă, deoarece extinde incidența prin­cipiului legalității la toate fazele procesului penal, nu doar la fazele de urmărire penală și de ju­decată. Acest principiu caracterizează deopotrivă și fazele de cameră preliminară și de executare a hotărârilor judecătorești, fiind deci bine-venită rectificarea textului legal. De asemenea, noul cod nu mai reglementează în același articol cu principiul legalității și oficiali­tatea procesului penal, ci consacră acest din urmă principiu în textul de la art. 7, cu o denumire și o formulare distincte (obligativitatea punerii în mișcare și a exercitării acțiunii penale). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Normele de procedură penală și scopul acestora
Legalitatea procesului penal
Separarea funcțiilor judiciare
Prezumția de nevinovăție
Aflarea adevărului
Ne bis in idem
Obligativitatea punerii în mișcare și a exercitării acțiunii penale
Caracterul echitabil și termenul rezonabil al procesului penal
Dreptul la libertate și siguranță
Dreptul la apărare
Respectarea demnității umane și a vieții private
Limba oficială și dreptul la interpret
Aplicarea legii procesuale penale în timp și spațiu
Obiectul procedurii în camera preliminară
Reviste:
Prezumția de nevinovăție, între interesul public și cel individual. Modificarea/completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală din perspectiva Directivei (UE) 2016/343 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale
Arestarea preventivă - regulă sau excepție în desfășurarea procesului penal
Prezumția de nevinovăție în lumina Directivei (UE) 2016/343
Prezumția de nevinovăție. Evoluția conceptului și valențele sale actuale
Reflectarea principiului prezumției de nevinovăție în dispozițiile actualului Cod de procedură penală
PROIECT: Prezumția de nevinovăție, mai clar stipulată în Codul de procedură penală
Circumstanțe atenuante judiciare. Luare de mită. Trafic de influență
Achitare. Incidența principiului "in dubio pro reo" și a dispozițiilor art.16 alin.1 lit.c Cod procedură penală
Paralelă între infracțiunile contra înfăptuirii justiției în noul și vechiul Cod penal
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
;
se încarcă...