Partea responsabilă civilmente și drepturile acesteia | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA GENERALĂ - Participanții în procesul penal -
CAPITOLUL VI
Partea responsabilă civilmente și drepturile acesteia

Partea responsabilă civilmente Modificări (1)

Art. 86. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (4), Librăria Indaco (3)

Persoana care, potrivit legii civile, are obligația legală sau convențională de a repara în întregime sau în parte prejudiciul cauzat prin infracțiune și care este chemată să răspundă în proces este parte în procesul penal și se numește parte responsabilă civilmente.

Drepturile părții responsabile civilmente

Art. 87. - Jurisprudență, Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) În cursul procesului penal, partea responsabilă civilmente are drepturile prevăzute la art. 81. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (2)

(2) Drepturile părții responsabile civilmente se exercită în limitele și în scopul soluționării acțiunii civile. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Reglementare anterioară nu enumera în mod distinct drepturile părții responsabile civilmente, acestea deducându-se din interpretarea dispozițiilor art. 16 alin. (3) C. proc. pen. din 1968, potrivit cărora, partea responsabilă civilmente are, în ceea ce privește acțiunea civilă, toate drepturile pe care legea le prevede pentru învinuit sau inculpat. 
    Deși poziția părții responsabile civilmente, sub aspectul laturii civile a cauzei, este mai apropiată de cea a inculpatului, decât de cea a persoanei vătămate, se constată că drepturile pe care i le recunoaște legea se identifică cu cele ale persoanei vătămate. Astfel are: dreptul de a fi informată cu privire la drepturile sale; dreptul de a propune administrarea de probe de către organele judiciare, de a ridica excepții și de a pune concluzii; dreptul de a formula orice alte cereri ce țin de soluționarea laturii penale a cauzei; dreptul de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, la cererea sa expresă, cu condiția de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poștă electronică sau mesagerie electronică, la care aceste informații să îi fie comunicate; dreptul de a consulta dosarul, în condițiile legii; dreptul de a fi ascultată; dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor și experților; dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înțelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română; dreptul de a fi asistată de avocat sau reprezentată; dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege; alte drepturi prevăzute de lege (a se vedea Notele și Explicațiile de la art. 81 noul C. proc. pen.). [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
   
 • 1.

  Drepturile și obligațiile părții responsabile civilmente în faza de urmărire penală și în faza de judecată 326

  2. Drepturile părții responsabile civilmente în faza camerei preliminare 327

 •  
      1. Drepturile și obligațiile părții responsabile civilmente în faza de urmărire penală și în faza de judecată. Potrivit Codului de procedură penală, în faza de urmărire penală și în faza de judecată, partea responsabilă civilmente are drepturi și obligații procesuale, dintre acestea enumerăm următoarele: [ Mai mult... ] 

  Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
  Secțiunea 1
  Subiecții procesuali principali și părțile în procesul penal 

     93. Noțiune. În urma săvârșirii infracțiunii ia naștere un raport juridic de drept penal, ai cărui principali subiecți sunt societatea, reprezentată prin stat, ca titular al ordinii de drept, și autorul infracțiunii(620), ca subiect activ al acesteia. Din săvârșirea faptei penale se poate naște însă și un raport juridic penal adiacent între persoana vătămată, ca subiect pasiv special al infracțiunii, și infractor. Subiecții activi ai raportului penal (persoanele fizice sau juridice care au săvârșit ori au participat la săvârșirea unei infracțiuni) devin subiecți pasivi ai raportului de drept procesual penal, în vreme ce subiectul pasiv general al raportului juridic penal (statul) devine subiect activ al raportului de drept procesual penal(621). Alăturat acestuia, în procesul penal poate participa și persoana vătămată, în virtutea dreptului de a fi protejată împotriva unor noi infracțiuni săvârșite de același făptuitor, a dreptului de a contribui la înfăptuirea actului de justiție prin tragerea la răspundere a celui vinovat și a datoriei civice de a preveni comiterea de noi infracțiuni(622). [ Mai mult... ] 

  Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
      Reglementare anterioară nu enumera în mod distinct drepturile părții responsabile civilmente, acestea deducându-se din interpretarea dispozițiilor art. 16 alin. (3) C. proc. pen. din 1968, potrivit cărora, partea responsabilă civilmente are, în ceea ce privește acțiunea civilă, toate drepturile pe care legea le prevede pentru învinuit sau inculpat. 
      Deși poziția părții responsabile civilmente, sub aspectul laturii civile a cauzei, este mai apropiată de cea a inculpatului, decât de cea a persoanei vătămate, se constată că drepturile pe care i le recunoaște legea se identifică cu cele ale persoanei vătămate. Astfel are: dreptul de a fi informată cu privire la drepturile sale; dreptul de a propune administrarea de probe de către organele judiciare, de a ridica excepții și de a pune concluzii; dreptul de a formula orice alte cereri ce țin de soluționarea laturii penale a cauzei; dreptul de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, la cererea sa expresă, cu condiția de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poștă electronică sau mesagerie electronică, la care aceste informații să îi fie comunicate; dreptul de a consulta dosarul, în condițiile legii; dreptul de a fi ascultată; dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor și experților; dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înțelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română; dreptul de a fi asistată de avocat sau reprezentată; dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege; alte drepturi prevăzute de lege (a se vedea Notele și Explicațiile de la art. 81 noul C. proc. pen.). [ Mai mult... ] 

  Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
     
 • 1.

  Drepturile și obligațiile părții responsabile civilmente în faza de urmărire penală și în faza de judecată 326

  2. Drepturile părții responsabile civilmente în faza camerei preliminare 327

 •  
      1. Drepturile și obligațiile părții responsabile civilmente în faza de urmărire penală și în faza de judecată. Potrivit Codului de procedură penală, în faza de urmărire penală și în faza de judecată, partea responsabilă civilmente are drepturi și obligații procesuale, dintre acestea enumerăm următoarele: [ Mai mult... ] 

  Pot fi de interes:

  Codul de Procedură Penală:
  Acțiunea penală
  Acțiunea civilă
  Dispoziții generale
  Competența organelor judiciare
  Subiecții procesuali principali și drepturile acestora
  Inculpatul și drepturile acestuia
  Partea civilă și drepturile acesteia
  Partea responsabilă civilmente și drepturile acesteia
  Avocatul Asistența juridică și reprezentarea
  Reguli generale
  Audierea persoanelor
  Identificarea persoanelor și a obiectelor
  Tehnici speciale de supraveghere sau cercetare
  Conservarea datelor informatice sau provenite din sisteme de telecomunicații
  Percheziția
  Expertiza
  Cercetarea locului faptei și reconstituirea
  Fotografierea și luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane
  Reviste:
  Casa de asigurări de sănătate, persoană vătămată în procesul penal (II)
  Introducerea părții responsabile civilmente în procesul penal: probleme de constituționalitate
  ÎCCJ a decis de dată recentă în două recursuri în interesul legii
  Poziția procesuală a societății de asigurare în noul proces penal. Natura juridică a răspunderii civile a acesteia. Efectele intrării în vigoare a Codului de procedură penală asupra deciziei nr. 1/2005 pronunțată în recurs în interesul legii
  Introducerea instituției de învățământ ca parte responsabilă civilmente în latura civilă a procesului penal. Analiză cauză
  Participarea terțelor persoane în latura civilă a procesului penal
  Când nu are Fondul de garantare a asiguraților calitate de parte responsabilă civilmente?
  19. Decizia nr. 1 din 15 februarie 2016 în dosarul nr. 23/2015
  Revista Curierul Judiciar nr. 3/2018
  Ce obligații are asigurătorul la prejudicii produse prin accidente auto?
  Doctrină:
  Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
  Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
  Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
  Infracțiunile rutiere. Comentarii și jurisprudență
  Referințe în cărți:
  Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
  Acțiunea civilă în procesul penal
  Drept procesual penal. Partea generală
  Admis recurs în interesul legii:
  Decizia nr. 1/2016 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția judiciară - Serviciul judiciar penal prin Sesizarea nr. 9.366/1792/III-5 din 11 noiembrie 2015, vizând stabilirea calității procesuale a societății de asigurare în ipoteza asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, prin prisma dispozițiilor art. 86 din Codul de procedură penală, precum și limitele răspunderii în procesul penal
  Decizia nr. 26/2017 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 86 din Codul de procedură penală în vederea stabilirii calității procesuale a entității denumite Fondul de garantare a asiguraților în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule asigurate la o societate de asigurare aflată în faliment, precum și limitele răspunderii în procesul penal
  ;
  se încarcă...