Drepturile suspectului | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Participanții în procesul penal - Subiecții procesuali principali și drepturile acestora -
Drepturile suspectului

Art. 78. - Reviste (6), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Suspectul are drepturile prevăzute de lege pentru inculpat, dacă legea nu prevede altfel.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Prin raportare la dispozițiile art. 83 noul C. proc. pen., drepturile prevăzute pentru inculpat sunt: dreptul de a nu da nicio declarație pe parcursul procesului penal, atrăgându-i-se atenția că dacă refuză să dea declarații nu va suferi nicio consecință defavorabilă, iar dacă va da declarații acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa; dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat și încadrarea juridică a acesteia; dreptul de a consulta dosarul, în condițiile legii; dreptul de a avea un avocat ales, iar dacă nu își desemnează unul, în cazurile de asistență obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu; dreptul de a propune administrarea de probe în condițiile prevăzute de lege, de a ridica excepții și de a pune concluzii; dreptul de a formula orice alte cereri ce țin de soluționarea laturii penale și civile a cauzei; dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înțelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română; dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege; dreptul de a fi informat cu privire la drepturile sale; alte drepturi prevăzute de lege. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    Suspectul nu este parte în procesul penal și nici subiect pasiv al acțiunii penale. 
    În principiu, suspectul are același drepturi și îndatoriri procesuale ca și inculpatul, astfel cum sunt ele enumerate explicit de legiuitor. Spre deosebire de inculpat, suspectul nu poate fi arestat preventiv/arestat la domiciliu și nici nu poate fi supus măsurii controlului judiciar (inclusiv pe cauțiune), față de suspect putându-se dispune o singură măsură preventivă, respectiv reținerea. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Secțiunea 1
Subiecții procesuali principali și părțile în procesul penal 

   93. Noțiune. În urma săvârșirii infracțiunii ia naștere un raport juridic de drept penal, ai cărui principali subiecți sunt societatea, reprezentată prin stat, ca titular al ordinii de drept, și autorul infracțiunii(620), ca subiect activ al acesteia. Din săvârșirea faptei penale se poate naște însă și un raport juridic penal adiacent între persoana vătămată, ca subiect pasiv special al infracțiunii, și infractor. Subiecții activi ai raportului penal (persoanele fizice sau juridice care au săvârșit ori au participat la săvârșirea unei infracțiuni) devin subiecți pasivi ai raportului de drept procesual penal, în vreme ce subiectul pasiv general al raportului juridic penal (statul) devine subiect activ al raportului de drept procesual penal(621). Alăturat acestuia, în procesul penal poate participa și persoana vătămată, în virtutea dreptului de a fi protejată împotriva unor noi infracțiuni săvârșite de același făptuitor, a dreptului de a contribui la înfăptuirea actului de justiție prin tragerea la răspundere a celui vinovat și a datoriei civice de a preveni comiterea de noi infracțiuni(622). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Disjungerea acțiunii civile
Cazurile de soluționare a acțiunii civile la instanța civilă
Autoritatea hotărârii penale în procesul civil și efectele hotărârii civile în procesul penal
Participanții în procesul penal
Organele judiciare
Avocatul
Părțile
Subiecții procesuali principali
Alți subiecți procesuali
Suspectul
Drepturile suspectului
Persoana vătămată
Desemnarea unui reprezentant al persoanelor vătămate
Drepturile persoanei vătămate
Inculpatul
Drepturile inculpatului
Partea civilă
Drepturile părții civile
Partea responsabilă civilmente
Drepturile părții responsabile civilmente
Avocatul
Reviste:
Cu privire la imperfecțiunile de reglementare a actului procesual de începere a urmăririi penale in rem și in personam și la efectele acestei imperfecțiuni în procesul penal
Dreptul la apărare al inculpatului din perspectiva dispozițiilor procesual penale referitoare la măsurile preventive. Audierea/ascultarea inculpatului
Procesul penal echitabil și drepturile suspectului/inculpatului în cursul urmăririi penale
Introducerea părții responsabile civilmente în procesul penal: probleme de constituționalitate
Mandat de supraveghere tehnică. Folosirea datelor rezultate din măsurile de supraveghere tehnică în altă cauză penală. Nulitate relativa.decizia Curții Constituționale nr. 51/16.02.2016
Necesitatea reintroducerii în Codul de procedură penală a instituției prezentării materialului de urmărire penală
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
;
se încarcă...