Disjungerea acțiunii civile | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal - Acțiunea civilă -
Disjungerea acțiunii civile

Art. 26. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3), Modele (4), Librăria Indaco (2)

(1) Instanța poate dispune disjungerea acțiunii civile și trimiterea ei la instanța competentă potrivit legii civile, când soluționarea acțiunii civile în procesul penal determină depășirea termenului rezonabil al procesului penal. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Disjungerea se dispune de către instanță din oficiu ori la cererea procurorului sau a părților. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Probele administrate în fața instanței penale până la disjungere pot fi folosite în fața instanței civile, în afară de cazul când instanța civilă apreciază că este necesară refacerea lor. Modificări (1), Reviste (1)

(4) Instanța dispune disjungerea acțiunii civile și trimiterea ei la instanța competentă potrivit legii civile și în cazul admiterii acordului de recunoaștere a vinovăției în condițiile art. 486.

(5) Încheierea prin care se disjunge acțiunea civilă este definitivă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Similar reglementarii anterioare (art. 347 C. proc. pen. din 1968), instanța poate dispune disjungerea acțiunii civile exercitate în cadrul procesului penal, când soluționarea acesteia este de natură să determine depășirea termenului rezonabil de soluționare aacțiunii penale. Art. 26 noul C. proc. pen. vorbește despre depășirea termenului rezonabil de soluționare aacțiunii penale, spre deosebire de reglementarea anterioară, unde se vorbea de întârzierea soluționării acțiunii penale. Apreciem că nu orice întârziere asoluționării acțiunii penale echivalează cu depășirea termenului rezonabil al soluționării acesteia, aspect față de care, în lumina art. 26 alin. (1) noul C. proc. pen., sunt permise unele întârzieri pentru soluționarea acțiunii civile, dar numai în măsura în care acestea sunt minore și nu determină depășirea termenului rezonabil de soluționare aacțiunii penale (de exemplu, amânarea osingura dată acauzei pentru audierea unui martor pe latura civilă). [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    Codul consacră un articol distinct dispozițiilor privind disjungerea acțiunii civile. Abordarea separată a acestui aspect este încă o dovadă a faptului că noul legiuitor a receptat problemele ivite în practica judecătorească și s-a străduit să le ofere soluții legislative adecvate. Disjungerea acțiunii civile pentru motivul că soluționarea ei ducea la depășirea duratei rezonabile de soluționare a laturii penale era deja o practică constantă a instanțelor, al cărei caracter just a dus la transpunerea ei legislativă. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   25. Obiectul și exercitarea acțiunii civile. Potrivit art. 19 alin. (1) CPP, obiectul acțiunii civile este tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii civile, pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acțiunii penale. Alături de conflictul de drept penal (raport juridic penal), se poate ivi și un conflict de drept extrapenal (un raport juridic extrapenal). Când acest raport extrapenal are caracter civil, el poate fi adus în fața organelor judiciare în vederea obținerii unei reparații pentru vătămare. Mijlocul juridic (instrumentul) care servește la aducerea raportului de conflict civil în fața organelor judiciare este acțiunea în justiție care poartă denumirea de acțiune civilă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Cazurile care împiedică punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale
Stingerea acțiunii penale
Continuarea procesului penal la cererea suspectului sau inculpatului
Obiectul și exercitarea acțiunii civile
Constituirea ca parte civilă
Introducerea în procesul penal a părții responsabile civilmente
Renunțarea la pretențiile civile
Tranzacția, medierea și recunoașterea pretențiilor civile
Exercitarea acțiunii civile de către sau față de succesori
Rezolvarea acțiunii civile în procesul penal
Disjungerea acțiunii civile
Cazurile de soluționare a acțiunii civile la instanța civilă
Autoritatea hotărârii penale în procesul civil și efectele hotărârii civile în procesul penal
Participanții în procesul penal
Organele judiciare
Avocatul
Părțile
Subiecții procesuali principali
Alți subiecți procesuali
Suspectul
Drepturile suspectului
Reviste:
Controverse în jurisprudență cu privire la rezolvarea acțiunii civile în procesul penal
Este medierea o cauză sui-generis de înlăturare a răspunderii penale?
Considerații asupra procedurii abreviate în cazul recunoașterii învinuirii
Răspunderea penală și răspunderea civilă în cazul săvârșirii unei infracțiuni. Autoritatea de lucru judecat. Reflecții
Tranzacția încheiată între părți. Mandat încredințat avocatului. Condițiile de valabilitate impuse de lege
Condițiile exercitării acțiunii civile în procesul penal
Participarea terțelor persoane în latura civilă a procesului penal
Nulitatea actelor de procedură
Vătămare corporală din culpă. Culpă comună. Disjungerea acțiunii civile. Soluționarea cauzei în procedura simplificată fără stabilirea gradelor de culpă/Unintentional bodily injury. Common fault. Disjoining the civil action. Settlement of the case in simplified procedure without establishing the degrees of fault
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Modele:
Sentință de renunțare la aplicarea unei pedepse
Sentință de amânare a aplicării pedepsei
Sentință de condamnare la pedeapsa închisorii cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei
Sentință de aplicare a unei măsuri educative neprivative/privative de libertate
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
Acțiunea civilă în procesul penal
;
se încarcă...