Contestarea măsurilor asigurătorii | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Măsurile preventive și alte măsuri procesuale - Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii -
Contestarea măsurilor asigurătorii

Art. 250. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (3), Modele (2)

(1) Împotriva măsurii asigurătorii luate de procuror sau a modului de aducere la îndeplinire a acesteia suspectul ori inculpatul sau orice altă persoană interesată poate face contestație, în termen de 3 zile de la data comunicării ordonanței de luare a măsurii sau de la data aducerii la îndeplinire a acesteia, la judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în fond. Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

(2) Contestația nu este suspensivă de executare. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(3) Procurorul înaintează judecătorului de drepturi și libertăți dosarul cauzei, în termen de 24 de ore de la solicitarea dosarului de către acesta. Respingeri de neconstituționalitate (3)

(4) Soluționarea contestației se face în camera de consiliu, cu citarea celui care a făcut contestația și a persoanelor interesate, prin încheiere motivată, care este definitivă. Participarea procurorului este obligatorie. Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(5) Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 48 de ore de la soluționarea contestației. Respingeri de neconstituționalitate (3)

(6) Împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii luate de către judecătorul de cameră preliminară ori de către instanța de judecată, procurorul, suspectul ori inculpatul sau orice altă persoană interesată poate face contestație la acest judecător ori la această instanță, în termen de 3 zile de la data punerii în executare a măsurii. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (10), Comentarii expert (1)

(7) Contestația nu suspendă executarea și se soluționează, în ședință publică, prin încheiere motivată, cu citarea părților, în termen de 5 zile de la înregistrarea acesteia. Participarea procurorului este obligatorie. Respingeri de neconstituționalitate (3), Reviste (2)

(8) După rămânerea definitivă a hotărârii, se poate face contestație potrivit legii civile numai asupra modului de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(9) Întocmirea minutei este obligatorie. Respingeri de neconstituționalitate (3), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cale de atac (Contestație formulata împotriva măsurii asiguratorii instituite prin ordonanța procurorului) - Mădălina Moceanu
Potrivit art.250 alin.4 din Codul de procedură penală (Calea de atac împotriva măsurii asigurătorii luate de procuror sau a modului de aducere la îndeplinire a acesteia), „Soluționarea contestației (…) se face prin încheiere motivată, care este definitivă”.
Având în vedere că legalitatea și temeinicia unei măsuri asigurătorii luate de procuror pot fi examinate doar în cadrul procedurii instituite de art. 250 din Codul de procedură penală, rezultă că o contestație împotriva unei încheieri pronunțate în această procedură este inadmisibilă.
[ Mai mult... ]

Comunicat de presă - Curtea Constituțională - admite! - Indaco Systems
În ziua de 20 ianuarie 2016, "Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituția României și a art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.250 alin.(6) din Codul de procedură penală, conform cărora: „(6) Împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii luate de către judecătorul de cameră preliminară ori de către instanța de judecată, procurorul, suspectul ori inculpatul sau orice altă persoană interesată poate face contestație la acest judecător ori la această instanță, în termen de 3 zile de la data punerii în executare a măsurii.
În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate ridicată direct de Avocatul Poporului și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art.250 alin.(6) din Codul de procedură penală care nu permite și contestarea luării măsurii asigurătorii de către judecătorul de cameră preliminară ori de către instanța de judecată, este neconstituțională. Curtea a reținut că dispozițiile criticate contravin prevederilor constituționale ale art.21 coroborate cu cele ale art.129, referitoare la accesul liber la justiție și exercitarea căilor de atac, precum și prevederilor art.44 din Legea fundamentală, care consacră dreptul de proprietate privată.
[ Mai mult... ]

Despre ridicarea măsurilor asiguratorii când nu mai subzistă condițiile avute în vedere la luarea acestora - Mădălina Moceanu
(...) normele procesual penale în materia măsurilor asigurătorii înființate de organele penale - cu privire la cazul particular al desființării (ridicării/încetării) măsurilor asigurătorii - se completează cu dispozițiile procesual civile, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Codul de procedură civilă, dispozițiile procesual civile constituind izvor de drept procesual penal în măsura în care Codul de procedură penală nu cuprinde dispoziții contrare.
(...) normele procesual civile, spre deosebire de normele procesual penale în materia măsurilor asigurătorii, reglementează atât desființarea de drept a sechestrului asigurător(...) cât și instituția ridicării sechestrului asigurător [....]. Așadar, potrivit dispozițiilor art. 957 alin. (1) din Codul de procedură civilă, dacă debitorul va da în toate cazurile o garanție îndestulătoare, instanța va putea ridica, la cererea debitorului, sechestrul asigurător.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Posibilitatea exercitării unei contestații împotriva măsurilor asigurătorii era prevăzută și de dispozițiile legislației anterioare, însă ca element de noutate urmează afi avut în vedere că potrivit dispozițiilor art. 250 alin. (1) noul C. proc. pen. contestația împotriva acestor măsuri poate fi exercitată în termen de 3 zile de la data comunicării ordonanței prin care au fost dispuse măsurile asigurătorii ori de la data aducerii la îndeplinire aacesteia. Astfel, nu mai este posibilă contestarea măsurilor asigurătorii pe tot parcursul procesului penal, iar soluționarea acestor contestații se dorește afi rapidă. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Obiectul contestației. În materia măsurilor asigurătorii, contestația poate avea ca obiect atât măsura propriu-zisă, cât și modalitatea de aducere la îndeplinire a acesteia. În urma modificărilor aduse Codului de procedură penală prin O.U.G. nr. 18/2016, art. 250 reglementează în prezent, pe de o parte, contestația împotriva măsurii asigurătorii dispuse în faza de urmărire penală de către procuror [alin. (1) teza I din textul de lege], cât și, pe de altă parte, contestația împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii, indiferent de organul care le-a dispus [alin. (1) teza a II-a, pentru măsurile luate de procuror și alin. (6) pentru măsurile luate de judecătorul de cameră preliminară ori de instanța de judecată]. Contestația împotriva măsurilor asigurătorii dispuse în faza judecății este în prezent reglementată prin art. 2501 C. proc. pen.. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   263. Noțiune. Măsurile asigurătorii sunt definite în doctrina juridică drept "măsuri procesuale cu caracter real care au ca efect indisponibilizarea bunurilor mobile și imobile care aparțin suspectului, inculpatului sau părții responsabile civilmente, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse, executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori acoperirii despăgubirilor civile"(437). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Reconstituirea
Cercetarea locului faptei sau reconstituirea
Procesul verbal de cercetare a locului faptei sau de reconstituire
Fotografierea și luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane
Obiectele ca mijloace de probă
Mijloacele de probă scrise
Cuprinsul și forma procesului verbal
Comisia rogatorie
Delegarea
Condițiile generale de luare a măsurilor asigurătorii
Contestarea măsurilor asigurătorii
Organele care aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii
Procedura sechestrului
Procesul verbal de sechestru și inscripția ipotecară
Poprirea
Restituirea lucrurilor
Restabilirea situației anterioare
Modul de citare
Conținutul citației
Locul de citare
Înmânarea citației
Reviste:
Măsurile asigurătorii în procesul penal (II). Contestare. Durată. Efecte
Sechestrul dispus în faza de judecată. Cale de atac. Constituționalitate
Aplicarea legii insolvenței în procesele penale
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2017
CCR: Despre caracterul definitiv al încheierii prin care se soluționează contestația împotriva măsurilor asiguratorii
Admitere recurs în interesul legii. Condițiile generale de luare a măsurilor asigurătorii. Caracterul obligatoriu sau facultativ al dispunerii măsurilor asigurătorii
Unele discuții legate de contestarea măsurilor asigurătorii în vechea legislație și în actuala redactare a noului Cod de procedură penală
Ce a statuat CCR despre soluționarea contestației împotriva măsurilor asiguratorii luate de procuror?
Considerații privind procedura camerei preliminare
Creditorii debitorilor urmăriți penal (I)
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Modele:
Contestație împotriva măsurii asiguratorii.
Încheiere prin care se dispune ridicarea silită de obiecte și înscrisuri
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 24/2016 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală
;
se încarcă...