Consemnarea declarațiilor | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Audierea persoanelor - Audierea suspectului sau a inculpatului -
Consemnarea declarațiilor

Art. 110. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3), Modele (2), Librăria Indaco (2)

(1) Declarațiile suspectului sau inculpatului se consemnează în scris. În fiecare declarație se consemnează totodată ora începerii și ora încheierii ascultării suspectului sau inculpatului. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Dacă este de acord cu conținutul declarației scrise, suspectul sau inculpatul o semnează. Dacă suspectul sau inculpatul are de făcut completări, rectificări ori precizări, acestea sunt indicate în finalul declarației, fiind urmate de semnătura suspectului sau a inculpatului. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Când suspectul sau inculpatul nu poate sau refuză să semneze, organul judiciar consemnează acest lucru în declarația scrisă. Jurisprudență

(4) Declarația scrisă este semnată și de organul de urmărire penală care a procedat la audierea suspectului, inculpatului, de judecătorul de drepturi și libertăți ori de președintele completului de judecată și de grefier, de avocatul suspectului, inculpatului, al persoanei vătămate, părții civile sau părții responsabile civilmente, dacă aceștia au fost prezenți, precum și de interpret când declarația a fost luată printr-un interpret. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(5) În cursul urmăririi penale, audierea suspectului sau inculpatului se înregistrează cu mijloace tehnice audio sau audiovideo. Atunci când înregistrarea nu este posibilă, acest lucru se consemnează în declarația suspectului sau inculpatului, cu indicarea concretă a motivului pentru care înregistrarea nu a fost posibilă. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Pentru a putea fi utilizate ca mijloace de probă în procesul penal, declarațiile suspectului și inculpatului se consemnează în scris. 
    Față de C. proc. pen. din 1968, noul C. proc. pen. conține o reglementare mai în detaliu a modului de consemnare a declarațiilor. noul C. proc. pen. impune în sarcina organelor judiciare o obligație suplimentară, respectiv aceea a consemnării întrebărilor adresate pe parcursul audierii, menționându-se totodată și cine le-a formulat. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Modalitatea de consemnare a declarațiilor. Noua procedură menține, în principiu, modalitatea de consemnare cunoscută și sub imperiul Codului de procedură penală din 1968. Relatarea orală făcută de către persoana audiată este consemnată de către organul judiciar, de cele mai multe ori prin intermediul unui grefier. Aceasta poate fi scrisă de mână de către organul judiciar sau pe calculator și ulterior imprimată. În cursul cercetării judecătorești, președintele completului de judecată dictează declarația grefierului de ședință, care scrie declarația la calculator. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   126. Noțiune și importanță. Declarațiile suspectului sau inculpatului constau în relatările acestor subiecți procesuali cu privire la faptă și la acuzația ce li se aduce și constituie unul dintre mijloacele de probă indicate de lege prin intermediul căruia se poate constata existența sau inexistența unei infracțiuni, se poate identifica persoana care a săvârșit-o ori pot fi stabilite alte împrejurări care contribuie la aflarea adevărului. Acest mijloc de probă - în principiu - nu poate lipsi din ansamblul cauzei, deoarece componenta sa procesuală înglobează dreptul la apărare al persoanei acuzate de săvârșirea unei infracțiuni; atunci când o instanță urmează a studia în ansamblul său chestiunea vinovăției sau nevinovăției, ea nu poate, din motive de echitate a procesului, să decidă asupra acestor chestiuni fără aprecierea directă a mărturiilor prezentate personal de acuzatul care susține că nu a comis acțiunea considerată drept o infracțiune penală(90). Instanța este obligată să ia măsurile care se impun pentru ca inculpatul să fie prezent la ședința de judecată, pentru a i se oferi astfel posibilitatea de a-și expune personal apărările. Condamnarea inculpatului, pro­nunțată fără ca acesta să fi avut posibilitatea de a fi audiat personal, este contrară cerințelor unui proces echitabil în sensul art. 6 parag. 1 din Convenție(91). [ Mai mult... ] 

Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
   1. Conform art. 97 alin. (2) lit. f) NCPP, probele se pot obține în procesul penal prin orice alt mijloc de probă, pe lângă cele cuprinse în enumerarea limitativă realizată la lit. a)-e) ale aceluiași text de lege, cu condiția ca mijlocul de probă să nu fie interzis prin lege. Articolul 139 alin. (3) NCPP prevede expres posibilitatea folosirii ca mijloace de probă a înregistrărilor efectuate de părți sau de alte persoane, precum și a oricăror alte înregistrări, sub aceeași condiție; prin urmare, înregistrarea realizată de un martor constituie o probă admisibilă în cadrul procesului penal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Procedura de soluționare a cererii de strămutare
Soluționarea cererii
Alte dispoziții
Desemnarea altei instanțe pentru judecarea cauzei
Persoanele audiate în cursul procesului penal
Audierea prin interpret
Protecția sănătății persoanelor ascultate
Întrebările privind persoana suspectului sau a inculpatului
Comunicarea drepturilor și a obligațiilor
Modul de ascultare
Consemnarea declarațiilor
Modul de audiere a persoanei vătămate
Modul de audiere a părții civile și a părții responsabile civilmente
Protecția persoanei vătămate și a părții civile
Persoanele audiate ca martor
Capacitatea de a fi martor
Obiectul și limitele declarației martorului
Persoanele care au dreptul de a refuza să dea declarații în calitate de martor
Dreptul martorului de a nu se acuza
Întrebările privind persoana martorului
Comunicarea drepturilor și obligațiilor
Reviste:
Cameră preliminară. Legalitatea sesizării instanței. Probe
Noile prevederi ale Codului de procedură penală privind ascultarea persoanelor, percheziția și expertiza
Dreptul la tăcere și la neautoincriminare în cursul procesului penal. Condiția existenței unui interogatoriu
Dreptul la apărare al inculpatului din perspectiva dispozițiilor procesual penale referitoare la măsurile preventive. Audierea/ascultarea inculpatului
19. Interzicerea folosirii în procesul penal a probelor obținute în mod nelegal
Asistența din partea familiei pentru minorul care a comis o infracțiune
Elemente tactice importante în audierea persoanelor conform Noului Cod de procedură penală
Aspecte teoretice și practice constatate în exercitarea dreptului la apărare în cursul procesului penal privind încălcarea deontologiei profesionale de către organele judiciare
Verificarea legalității administrării probelor în cadrul procedurii de cameră preliminară. Aspecte controversate
Doctrină:
Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Modele:
Declarație de suspect / inculpat
Declarație inculpat – audiere la judecătorul de drepturi și libertăți
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
Dreptul la tăcere și la neautoincriminare
;
se încarcă...