Competența pentru infracțiunile săvârșite pe teritoriul României | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Competența organelor judiciare - Competența teritorială a instanțelor judecătorești -
Competența pentru infracțiunile săvârșite pe teritoriul României

Art. 41. - Jurisprudență, Doctrină (3), Librăria Indaco (4)

(1) Competența după teritoriu este determinată, în ordine, de: Jurisprudență, Reviste (2)

a) locul săvârșirii infracțiunii; Jurisprudență, Reviste (3)

b) locul în care a fost prins suspectul sau inculpatul; Jurisprudență

c) locuința suspectului sau inculpatului persoană fizică ori, după caz, sediul inculpatului persoană juridică, la momentul la care a săvârșit fapta; Jurisprudență, Reviste (1)

d) locuința sau, după caz, sediul persoanei vătămate. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Prin locul săvârșirii infracțiunii se înțelege locul unde s-a desfășurat activitatea infracțională, în totul sau în parte, ori locul unde s-a produs urmarea acesteia. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În cazul în care, potrivit alin. (2), o infracțiune a fost săvârșită în circumscripția mai multor instanțe, oricare dintre acestea este competentă să o judece. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Când niciunul dintre locurile prevăzute la alin. (1) nu este cunoscut sau când sunt sesizate succesiv două sau mai multe instanțe dintre cele prevăzute la alin. (1), competența revine instanței mai întâi sesizate. Reviste (1)

(5) Ordinea de prioritate prevăzută la alin. (1) se aplică în cazul în care două sau mai multe instanțe sunt sesizate simultan ori urmărirea penală s-a efectuat cu nerespectarea acestei ordini. Jurisprudență

(6) Infracțiunea săvârșită pe o navă sub pavilion românesc este de competența instanței în a cărei circumscripție se află primul port român în care ancorează nava, în afară de cazul în care prin lege se dispune altfel. Jurisprudență

(7) Infracțiunea săvârșită pe o aeronavă înmatriculată în România este de competența instanței în a cărei circumscripție se află primul loc de aterizare pe teritoriul român.

(8) Dacă nava nu ancorează într-un port român sau dacă aeronava nu aterizează pe teritoriul român, iar competența nu se poate determina potrivit alin. (1), competența este cea prevăzută la alin. (4).

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Competența teritorială (ratione loci) reprezintă acea formă de competență care, având în vedere criteriile teritoriale, stabilește care dintre organele de același grad poate instrumenta o anumita cauză penală, potrivit legii. Prin urmare, competența teritorială funcționează pe linie orizontală, între organele judiciare penale de același grad, și este determinată de criterii teritoriale (Gh. Mateuț, Tratat de procedură penală, vol. I, Ed. C.H. Beck, București, 2007, p. 66). [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Schimbarea mecanismului legal de stabilire a competenței teritoriale. Materia competenței teritoriale este una în care Codul de procedură penală a adus o serie de modificări substanțiale față de construcția din vechea reglementare și, totodată, una dintre materiile cu cele mai serioase neajunsuri. 
    Astfel, C. proc. pen. din 1968 instituia următorul mecanism de stabilire a competenței organelor judiciare: reglementa competența de urmărire penală în funcție de criterii alternative și stabilea că judecarea cauzei revine aceleia dintre instanțele competente conform acestor criterii în a cărei circumscripție s-a efectuat urmărirea penală. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   46. Noțiuni introductive privind competența teritorială a organelor judiciare. Fiecare instanță judecătorească și fiecare parchet au o circumscripție teritorială în care își exercită atribuțiile. Pentru Înalta Curte de Casație și Justiție și pentru Curtea Militară de Apel, cir­cumscripția lor teritorială cuprinde întreg teritoriul țării, dat fiind că sunt singurele instanțe de acest fel (instanțe unice); celelalte instanțe judecătorești și parchetele de pe lângă acestea au circumscripții teritoriale care cuprind mai multe județe (curțile de apel și tribunalele militare), un singur județ (tribunalele), iar alte instanțe au o circumscripție teritorială cuprin­zând unul sau mai multe orașe și mai multe comune ori, în cazul judecătoriilor din București, un sector al capitalei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Competența judecătoriei
Competența tribunalului
Competența tribunalului militar
Competența curții de apel
Competența curții militare de apel
Competența Înaltei Curți de Casație și Justiție
Competența pentru infracțiunile săvârșite pe teritoriul României
Competența pentru infracțiunile săvârșite în afara teritoriului României
Reunirea cauzelor
Competența în caz de reunire a cauzelor
Procedura de reunire a cauzelor
Disjungerea cauzelor
Excepțiile de necompetență
Competența în caz de schimbare a calității inculpatului
Competența în caz de schimbare a încadrării juridice sau a calificării faptei
Declinarea de competență
Conflictul de competență
Reviste:
Competență teritorială. Infracțiuni săvârșite pe teritoriul României. Instanța competentă
Infirmare a soluției dispuse de un procuror din cadrul DIICOT, de Procurorul General al PICCJ. Competență. Sesizarea judecătorului de cameră preliminară. Natura juridică a termenului de sesizare de 3 zile/Invalidation of the solution ordered by a DIICOT prosecutor, by the General Prosecutor of PICCJ. Competence. Referral to the preliminary chamber judge. Legal nature of the 3-day referral period
Studiu de caz: Ce critici nu pot face obiectul cererilor și excepțiilor în procedura camerei preliminare?
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2017
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
Ghid de anchetă penală
Teste-grilă. Drept penal si procedură penală - Editia a VI-a
Drept procesual penal. Partea generală
;
se încarcă...