Competența funcțională, după materie și după calitatea persoanei a instanțelor judecătorești | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Participanții în procesul penal - Competența organelor judiciare -
SECȚIUNEA 1
Competența funcțională, după materie și după calitatea persoanei a instanțelor judecătorești

Competența judecătoriei

Art. 35. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Judecătoria judecă în primă instanță toate infracțiunile, cu excepția celor date prin lege în competența altor instanțe. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Judecătoria soluționează și alte cauze anume prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (1)

Competența tribunalului

Art. 36. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) Tribunalul judecă în primă instanță: Jurisprudență

a) infracțiunile prevăzute de Codul penal la art. 188, 189, 210, 211, 254, 263, 282, 289-294, 303, 304, 306, 307, 309, 345, 346, 354 și 360-367; Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (6)

b) infracțiunile săvârșite cu intenție, care au avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

c) infracțiunile cu privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sau Direcția Națională Anticorupție, dacă nu sunt date prin lege în competența altor instanțe ierarhic superioare; Jurisprudență, Reviste (3)

d) alte infracțiuni date prin lege în competența sa. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Tribunalul soluționează conflictele de competență ivite între judecătoriile din circumscripția sa, precum și contestațiile formulate împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorie în cazurile prevăzute de lege. Jurisprudență

(3) Tribunalul soluționează și alte cauze anume prevăzute de lege.

Competența tribunalului militar

Art. 37. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) Tribunalul militar judecă în primă instanță toate infracțiunile comise de militari până la gradul de colonel inclusiv, cu excepția celor date prin lege în competența altor instanțe. Jurisprudență

(2) Tribunalul militar soluționează și alte cauze anume prevăzute de lege.

Competența curții de apel

Art. 38. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Curtea de apel judecă în primă instanță: Jurisprudență, Reviste (1)

a) infracțiunile prevăzute de Codul penal la art. 394-397, 399-412 și 438-445; Jurisprudență

b) infracțiunile privind securitatea națională a României, prevăzute în legi speciale; Jurisprudență

c) infracțiunile săvârșite de judecătorii de la judecătorii, tribunale și de procurorii de la parchetele care funcționează pe lângă aceste instanțe; Jurisprudență

d) infracțiunile săvârșite în legătură cu atribuțiile de serviciu de avocați, notari publici, executori judecătorești, precum și auditori publici externi. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Curtea de apel judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunțate în primă instanță de judecătorii și de tribunale. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Curtea de apel soluționează conflictele de competență ivite între instanțele din circumscripția sa, altele decât cele prevăzute la art. 36 alin. (2), precum și contestațiile formulate împotriva hotărârilor pronunțate de tribunale în cazurile prevăzute de lege. Jurisprudență

(4) Curtea de apel soluționează și alte cauze anume prevăzute de lege. Jurisprudență

Competența curții militare de apel Jurisprudență

Art. 39. - Jurisprudență, Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Curtea militară de apel judecă în primă instanță: Jurisprudență

a) infracțiunile prevăzute de Codul penal la art. 394-397, 399-412 și 438-445, săvârșite de militari;

b) infracțiunile privind securitatea națională a României, prevăzute în legi speciale, săvârșite de militari; Jurisprudență

c) infracțiunile săvârșite de judecătorii tribunalelor militare și de procurorii militari de la parchetele militare care funcționează pe lângă aceste instanțe.

(2) Curtea militară de apel judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunțate de tribunalele militare. Jurisprudență

(3) Curtea militară de apel soluționează conflictele de competență ivite între tribunalele militare din circumscripția sa, precum și contestațiile formulate împotriva hotărârilor pronunțate de acestea în cazurile prevăzute de lege.

(4) Curtea militară de apel soluționează și alte cauze anume prevăzute de lege.

Competența Înaltei Curți de Casație și Justiție

Art. 40. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (3)

(1) Înalta Curte de Casație și Justiție judecă în primă instanță infracțiunile săvârșite de Președintele României, senatori și deputați, de membrii Guvernului ori de persoanele asimilate acestora, de judecătorii care își desfășoară activitatea în cadrul instanțelor internaționale, de europarlamentari, de judecătorii și magistrații-asistenți de la Curtea Constituțională, de judecătorii și magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, de judecătorii de la curțile de apel și curtea militară de apel, de procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanțe, de mareșali, amirali, generali, precum și de persoanele care au gradul profesional asimilat generalilor și mareșalilor. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Înalta Curte de Casație și Justiție judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunțate în primă instanță de curțile de apel, de curțile militare de apel și de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Înalta Curte de Casație și Justiție judecă recursurile în casație împotriva hotărârilor penale definitive, precum și recursurile în interesul legii. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Înalta Curte de Casație și Justiție soluționează conflictele de competență în cazurile în care este instanța superioară comună instanțelor aflate în conflict, cazurile în care cursul justiției este întrerupt, cererile de strămutare, precum și contestațiile formulate împotriva hotărârilor pronunțate de curțile de apel în cazurile prevăzute de lege. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Înalta Curte de Casație și Justiție soluționează și alte cauze anume prevăzute de lege. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Art. 35 noul C. proc. pen. preia în totalitate dispozițiile art. 25 C. proc. pen. din 1968, care fixează competența materială generală ajudecătoriei. Judecătoria judecă în primă instanță toate infracțiunile, cu excepția celor date prin lege în competența altor instanțe. 
    Referitor la cauzele aflate în curs de judecată în primă instanță la data intrării în vigoare a legii noi, în care nu s-a început cercetarea judecătorească, art. 6 din Legea nr. 255/2013 prevede că acestea se soluționează de către instanța competentă conform legii noi. În acest sens, instanța pe rolul căreia se află cauza o trimite judecătorului de cameră preliminară pentru a proceda potrivit art. 342-348 noul C. proc. pen., ori, după caz, o declină în favoarea instanței competente. Prin urmare, în cauzele în care nu a fost începută cercetarea judecătorească, se va parcurge procedura camerei preliminare conform noii legi. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Competența funcțională. Din punct de vedere al competenței funcționale, judecătoria judecă în primă instanță sau soluționează unele cauze date în competența acesteia prin lege (de pildă, cererile de revizuire, cererile de reabilitare judecătorească sau cererile de liberare condiționată etc.). 
    Activitatea de judecată constituie esența competenței funcționale a instanței și vizează pronunțarea unei soluții pe fondul acțiunii penale sau civile, în vreme ce soluționarea intră în sfera competențelor funcționale derivate, subsidiare, ale instanței de judecată și vizează dezlegarea unor probleme de drept ce nu țin de fondul cauzei (în același sens, a se vedea I. Neagu, M. Damaschin, Tratat de procedură penală. Partea generală, ed. 2, Ed. Universul Juridic, București, 2015, p. 361]. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   41. Noțiuni introductive privind competența organelor judiciare. Legiuitorul a optat pentru enumerarea tipurilor de competență a instanțelor judecătorești în chiar denumirea primelor două secțiuni din capitolul privind competența organelor judiciare: Secțiunea 1 a fost denumită "Competența funcțională, după materie și după calitatea persoanei a instanțelor judecătorești", iar Secțiunea a 2-a "Competența teritorială a instanțelor judecătorești". [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Art. 35 noul C. proc. pen. preia în totalitate dispozițiile art. 25 C. proc. pen. din 1968, care fixează competența materială generală ajudecătoriei. Judecătoria judecă în primă instanță toate infracțiunile, cu excepția celor date prin lege în competența altor instanțe. 
    Referitor la cauzele aflate în curs de judecată în primă instanță la data intrării în vigoare a legii noi, în care nu s-a început cercetarea judecătorească, art. 6 din Legea nr. 255/2013 prevede că acestea se soluționează de către instanța competentă conform legii noi. În acest sens, instanța pe rolul căreia se află cauza o trimite judecătorului de cameră preliminară pentru a proceda potrivit art. 342-348 noul C. proc. pen., ori, după caz, o declină în favoarea instanței competente. Prin urmare, în cauzele în care nu a fost începută cercetarea judecătorească, se va parcurge procedura camerei preliminare conform noii legi. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Competența funcțională. Din punct de vedere al competenței funcționale, judecătoria judecă în primă instanță sau soluționează unele cauze date în competența acesteia prin lege (de pildă, cererile de revizuire, cererile de reabilitare judecătorească sau cererile de liberare condiționată etc.). 
    Activitatea de judecată constituie esența competenței funcționale a instanței și vizează pronunțarea unei soluții pe fondul acțiunii penale sau civile, în vreme ce soluționarea intră în sfera competențelor funcționale derivate, subsidiare, ale instanței de judecată și vizează dezlegarea unor probleme de drept ce nu țin de fondul cauzei (în același sens, a se vedea I. Neagu, M. Damaschin, Tratat de procedură penală. Partea generală, ed. 2, Ed. Universul Juridic, București, 2015, p. 361]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Competența funcțională, după materie și după calitatea persoanei a instanțelor judecătorești
Competența teritorială a instanțelor judecătorești
Dispoziții speciale privind competența instanțelor judecătorești
Competența judecătorului de drepturi și libertăți și a judecătorului de cameră preliminară
Organele de urmărire penală și competența acestora
Reguli generale în materia audierii persoanelor
Audierea suspectului sau a inculpatului
Audierea persoanei vătămate, a părții civile și a părții responsabile civilmente
Audierea martorilor
Protecția martorilor
Confruntarea
Reviste:
Considerații privind infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare
Ultrajul judiciar. Elemente de drept material și procesual penal
Competența materială în cazul judecării cererii de reabilitare judecătorească
Frauda informatică (art. 249 noul C. pen.)
Unele observații cu privire la conținutul incrimănărilor și limitele de pedeapsă prevăzute în Codul penal în cadrul incriminărilor care fac parte din sfera unității legale de infracțiune
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2017
Exploatarea cerșetoriei în legea penală română
Abaterile disciplinare ale magistraților. Imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror. Principiul independenței și reflectarea acestuia în jurisprudența CEDO
Admitere recurs în interesul legii. Instanța competentă să soluționeze cererile formulate de persoanele condamnate în cursul executării pedepsei în situația în care, la momentul formulării acestora, persoana condamnată se află tranzitoriu în alt loc de deținere decât cel stabilit pentru executarea pedepsei
Infracțiunile de corupție
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
Noul Cod de procedură penală. Adnotat - Partea generală
Noul Cod de procedură penală - Legislație consolidată și index10 Ianuarie 2016
Teste Grilă - Pentru admiterea în magistratură și avocatură. Drept penal - Partea generală. Partea specială, Drept procesual penal - Partea generală. Partea specială
;
se încarcă...