Comisia rogatorie | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii - Înscrisurile -
Comisia rogatorie

Art. 200. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Când un organ de urmărire penală sau instanța de judecată nu are posibilitatea să asculte un martor, să facă o cercetare la fața locului, să procedeze la ridicarea unor obiecte sau să efectueze orice alt act procedural, se poate adresa unui alt organ de urmărire penală ori unei alte instanțe, care are posibilitatea să le efectueze. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Punerea în mișcare a acțiunii penale, luarea măsurilor preventive, încuviințarea de probatorii, precum și dispunerea celorlalte acte procesuale sau măsuri procesuale nu pot forma obiectul comisiei rogatorii. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Comisia rogatorie se poate adresa numai unui organ sau unei instanțe egale în grad. Jurisprudență

(4) Ordonanța sau încheierea prin care s-a dispus comisia rogatorie trebuie să conțină toate lămuririle referitoare la îndeplinirea actului care face obiectul acesteia, iar în cazul când urmează să fie ascultată o persoană, se vor arăta și întrebările ce trebuie să i se pună.

(5) Organul de urmărire penală sau instanța de judecată care efectuează comisia rogatorie poate pune și alte întrebări, dacă necesitatea acestora rezultă în cursul ascultării. Jurisprudență

(6) Când comisia rogatorie s-a dispus de instanța de judecată, părțile pot formula în fața acesteia întrebări, care vor fi transmise instanței ce urmează a efectua comisia rogatorie.

(7) Totodată, oricare dintre părți poate cere să fie citată la efectuarea comisiei rogatorii. Jurisprudență

(8) Când inculpatul este arestat, instanța care urmează a efectua comisia rogatorie dispune desemnarea unui avocat din oficiu, care îl va reprezenta, în absența avocatului ales. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    noul C. proc. pen. preia aproape în integralitate această instituție din C. proc. pen. din 1968. 
    Comisia rogatorie este un procedeu probatoriu auxiliar care se folosește atunci când un organ de urmărire penală sau o instanță de judecată nu are posibilitatea de a efectua nemijlocit un act procedural, deoarece persoana care urma să fie ascultată sau locul unde trebuie efectuat actul se află în altă localitate decât aceea unde își are sediul organul judiciar competent (G. Antoniu, C. Bulai, Gh. Chivulescu, Dicționar juridic penal, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1976, p. 64). [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Cadru general. Având în vedere că în cadrul procesului penal pot exista situații în care efectuarea unui anumit act procedural presupune costuri excesive dacă ar fi efectuat de către organul judiciar pe rolul căruia se află cauza (spre exemplu, audierea de către Tribunalul București a unui martor care are domiciliul în Oradea), art. 200 C. proc. pen.. prevede posibilitatea ca respectivul procedeu probatoriu sau act procedural să fie efectuat prin comisie rogatorie. În cadrul acestei activități, organul de urmărire penală sau instanța de judecată pe rolul căreia se află cauza solicită efectuarea procedeului probatoriu sau realizarea actului procedural de către un organ judiciar, din aceeași categorie și de același grad, dintr-o altă circumscripție teritorială (organ judiciar rogat). [ Mai mult... ] 

Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
    În situațiile în care este obligatorie efectuarea urmăririi penale de către procuror, acesta poate dispune ca anumite acte de urmărire penală să fie realizate de organele de cercetare penală ale poliției judiciare, prin delegare, conform art. 324 alin. (3) și art. 201 NCPP. Ordonanța procurorului având ca obiect audierea de martori de către organele de poliție nu trebuie să cuprindă în mod obligatoriu identitatea exactă a persoanelor care urmează să fie audiate, fiind suficient ca aceasta să facă referire la alte elemente de natură a le identifica (de exemplu, relațiile de rudenie cu alte persoane cu identitate cunoscută, raporturi de serviciu, raporturi locative etc.). De asemenea, este legală audierea martorilor realizată în baza unei ordonanțe prin care procurorul a dispus, cu caracter general, audierea oricărei persoane identificate de organul de poliție și care cunoaște informații utile cauzei. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   210. Considerații generale. Clasificare. Înscrisurile constituie unul dintre cele mai importate mijloace de probă în procesul penal. Importanța derivă în primul rând din momentul la care sunt întocmite, moment ce poate fi anterior săvârșirii faptei, constituind în felul acesta punct de referință în traseul infracțional. În al doilea rând, înscrisurile, chiar modificate prin falsificare, poartă urmele manoperelor făcute asupra lor, ceea ce constituie în sine o probă importantă în procesul penal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Examinarea fizică
Expertiza genetică judiciară
Cercetarea locului faptei
Reconstituirea
Cercetarea locului faptei sau reconstituirea
Procesul verbal de cercetare a locului faptei sau de reconstituire
Fotografierea și luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane
Obiectele ca mijloace de probă
Mijloacele de probă scrise
Cuprinsul și forma procesului verbal
Comisia rogatorie
Delegarea
Condițiile generale de luare a măsurilor asigurătorii
Contestarea măsurilor asigurătorii
Organele care aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii
Procedura sechestrului
Procesul verbal de sechestru și inscripția ipotecară
Poprirea
Restituirea lucrurilor
Restabilirea situației anterioare
Modul de citare
Reviste:
Despre actele de procedură în procesul penal. Procedeul probator al predării de obiecte, înscrisuri sau date informatice. Dispunerea de către procuror și efectuarea acestui procedeu probator
Restituirea pentru refacerea actului de sesizare. Restituirea pentru refacerea urmăririi penale
Inadvertențe în legislația penală și procesual penală
Influența modificărilor legislative intervenite în materie procesual penală, în ultimul deceniu, asupra evoluției dreptului procesual penal în România
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
Ghid de anchetă penală
;
se încarcă...