Codul de Procedură Penală din 2010 - PARTEA SPECIALĂ - TITLUL III Judecata - CAPITOLUL III Apelul -
Forma și conținutul apelului

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
PARTEA SPECIALĂ - TITLUL III Judecata - CAPITOLUL III Apelul -
← Repunerea în termen
PARTEA SPECIALĂ - TITLUL III Judecata - CAPITOLUL III Apelul -
Instanța la care se depune apelul →

Forma și conținutul apelului Modificări (1)

Art. 412. - Modificări (1), Jurisprudență (1), Doctrină C.H. Beck (1), Referințe în cărți (1)

(1) Apelul se declară prin cerere scrisă, care trebuie să conțină următoarele: Reviste (1), Doctrină C.H. Beck (1), Modele (1)

a) numărul dosarului, data și numărul sentinței sau încheierii atacate; Doctrină C.H. Beck (1)

b) denumirea instanței care a pronunțat hotărârea atacată;

c) semnătura persoanei care declară apelul. Doctrină C.H. Beck (1)

(2) Pentru persoana care nu poate să semneze, cererea va fi atestată de un grefier de la instanța a cărei hotărâre se atacă sau de avocat. Modele (1)

(3) Cererea poate fi atestată și de primarul sau secretarul consiliului local ori de funcționarul desemnat de acesta din localitatea unde domiciliază apelantul.

(4) Motivele de apel, consemnate în scris, vor cuprinde, pe lângă mențiunile prevăzute la alin. (1), și:

a) motivele de nelegalitate sau de netemeinicie invocate;

b) un scurt rezumat al cauzei;

c) faptele și împrejurările care nu au fost elucidate și probele pe care se întemeiază criticile hotărârii apelate și care urmează a fi prezentate ori solicitate instanței de control la primul termen fixat pentru judecarea apelului;

d) formularea exactă a cererilor pentru îndreptarea pretinselor nelegalități ori netemeinicii ale hotărârii atacate și reparația solicitată.

(5) Motivele de apel se depun la instanța de apel până cel mai târziu cu 3 zile înainte de primul termen de judecată, dar nu mai devreme de 5 zile de la comunicarea hotărârii.

(6) Cererea de apel nesemnată ori neatestată poate fi confirmată în instanță de parte ori de reprezentantul ei la primul termen de judecată cu procedura legal îndeplinită. Reviste (1), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...