Camera preliminară | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ -
TITLUL II
Camera preliminară Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

Obiectul procedurii în camera preliminară Modificări (1)

Art. 342. - Modificări (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (26), Jurisprudență, Reviste (70), Doctrină (4), Modele (1)

Obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea legalității sesizării instanței, precum și verificarea legalității administrării probelor ori efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Reviste (1)

Durata procedurii în camera preliminară Modificări (1)

Art. 343. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (14), Reviste (12), Doctrină (3)

Durata procedurii în camera preliminară este de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cauzei la instanță, dar nu poate fi mai mică de 15 zile de la aceeași dată.

Măsurile premergătoare Modificări (1)

Art. 344. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (3)

(1) După înregistrarea dosarului la instanța competentă, acesta se trimite în aceeași zi judecătorului de cameră preliminară. Respingeri de neconstituționalitate (10), Jurisprudență, Reviste (7)

(2) Judecătorul de cameră preliminară stabilește, în funcție de complexitatea cauzei, data la care va soluționa cauza.

(3) Copia certificată a rechizitoriului și, după caz, traducerea autorizată a acestuia se comunică de îndată părților și persoanei vătămate, în plic sigilat, la locul de deținere sau prin agentul procedural al instanței sesizate, al instanței în circumscripția căreia locuiesc sau al instanței locului indicat de acestea pentru a fi citate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (23), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (24), Modele (1)

(4) Inculpatului i se aduce la cunoștință prin adresa de trimitere a rechizitoriului că până la data stabilită potrivit alin. (2) poate formula cereri și ridica excepții și că își poate angaja un avocat pentru a depune note scrise. În cazul în care inculpatul își angajează un avocat, acesta poate depune notele scrise judecătorului de cameră preliminară cu cel puțin 10 zile înainte de data prevăzută la alin. (2). În cazul în care asistența juridică este obligatorie, judecătorul de cameră preliminară desemnează în cauză un avocat din oficiu, care poate depune note scrise cu cel puțin 3 zile înainte de data prevăzută la alin. (2). Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (16), Jurisprudență, Reviste (8), Modele (1)

(5) Cererile și excepțiile se comunică parchetului, care poate răspunde în scris până la termenul de soluționare stabilit de judecătorul de cameră preliminară.

(6) Dacă rechizitoriului îi lipsește vreuna dintre mențiunile obligatorii sau dacă nu au fost respectate condițiile prevăzute la art. 329, judecătorul de cameră preliminară dispune acoperirea omisiunilor în cel mult 5 zile și sesizează în acest sens conducătorul parchetului care a emis rechizitoriul. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (15), Jurisprudență, Reviste (23)

Procedura de judecată în camera preliminară Modificări (2)

Art. 345. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (22), Doctrină (3)

(1) Judecătorul de cameră preliminară hotărăște prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără participarea inculpatului și a procurorului. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (2), Respingeri de neconstituționalitate (21), Jurisprudență, Reviste (34), Modele (1)

(2) La termenul stabilit potrivit art. 344 alin. (2) judecătorul de cameră preliminară verifică competența instanței sesizate și se pronunță asupra cererilor formulate și excepțiilor ridicate. Jurisprudență

(3) Dacă apreciază că instanța sesizată nu este competentă, judecătorul de cameră preliminară procedează potrivit art. 50 și 51, care se aplică în mod corespunzător.

(4) Probele administrate cu încălcarea prevederilor legale sunt excluse în condițiile art. 102.

(5) Probele excluse nu pot fi avute în vedere la judecata în fond a cauzei.

Soluțiile Modificări (1)

Art. 346. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (3)

(1) În cazul în care constată că în cursul urmăririi penale probele au fost administrate în mod legal și sesizarea instanței este legală, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere începerea judecății. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (17), Jurisprudență, Reviste (29), Modele (1)

(2) După începerea judecății, legalitatea sesizării poate fi contestată doar pentru motive noi, care nu au putut fi invocate în procedura camerei preliminare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (15), Jurisprudență, Reviste (19), Modele (1)

(3) Judecătorul de cameră preliminară dispune restituirea cauzei la parchet, prin încheiere, dacă: Respingeri de neconstituționalitate (15), Jurisprudență, Reviste (20)

a) în urma sesizării conducătorului parchetului care a emis rechizitoriul, în condițiile art. 344 alin. (6), nu s-au luat măsuri pentru acoperirea omisiunilor; Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (11), Modele (1)

b) toate probele din cursul urmăririi penale au fost administrate cu încălcarea prevederilor legale; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7), Modele (1)

c) sesizarea instanței este nelegală. Jurisprudență, Reviste (8), Modele (2)

(4) În cazul în care rechizitoriul privește mai multe fapte sau persoane, dispoziția de începere a judecății se limitează numai la faptele și persoanele pentru care judecătorul de cameră preliminară a constatat îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1). Respingeri de neconstituționalitate (22), Jurisprudență, Reviste (18), Modele (1)

(5) În cazul în care judecătorul de cameră preliminară exclude una sau mai multe probe administrate cu încălcarea dispozițiilor legale, dispune informarea conducătorului parchetului care a emis rechizitoriul. În termen de 24 de ore de la informare, conducătorul parchetului comunică judecătorului de cameră preliminară dacă menține dispoziția de trimitere în judecată. Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență, Reviste (10)

(6) În cazul în care conducătorul parchetului menține cererea de începere a judecății, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere începerea judecății. Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (4)

(7) În cazul în care conducătorul parchetului nu răspunde în termenul prevăzut la alin. (5) ori arată că nu menține cererea de începere a judecății, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere restituirea cauzei la parchet. Respingeri de neconstituționalitate (20), Jurisprudență, Reviste (11)

(8) Întocmirea minutei este obligatorie.

Contestația Modificări (1)

Art. 347. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Admis recurs în interesul legii (1), Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (29), Doctrină (3)

(1) Împotriva încheierii pronunțate în temeiul art. 346 procurorul și inculpatul pot face contestație în termen de 3 zile de la comunicare. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (2), Respingeri de neconstituționalitate (16), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (21)

(2) Contestația se judecă de către judecătorul de cameră preliminară de la instanța ierarhic superioară celei sesizate. Când instanța sesizată este Înalta Curte de Casație și Justiție, contestația se judecă de către completul competent, potrivit legii. Respingeri de neconstituționalitate (14), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Dispozițiile art. 343-345 se aplică în mod corespunzător. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (13), Jurisprudență, Reviste (20)

Măsurile preventive în procedura de cameră preliminară

Art. 348. - Respingeri de neconstituționalitate (13), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (3)

(1) Judecătorul de cameră preliminară se pronunță, la cerere sau din oficiu, cu privire la luarea, menținerea, înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) În cauzele în care față de inculpat s-a dispus o măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea și temeinicia măsurii preventive, procedând potrivit dispozițiilor art. 207. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (6), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Dispozițiile referitoare la menținerea, înlocuirea sau revocarea măsurii preventive se aplică și în procedura camerei preliminare. 
    Când constată că temeiurile care au determinat luarea măsurii se mențin sau există temeiuri noi care justifică o măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere menținerea măsurii preventive față de inculpat. 
    Dacă au încetat temeiurile care au determinat luarea sau prelungirea măsurii arestării preventive și nu există temeiuri noi care să o justifice ori în cazul în care au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii preventive, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere revocarea acesteia și punerea în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    Pe parcursul procedurii de cameră preliminară se pot lua, cu excepția reținerii, oricare dintre măsurile preventive, după cum se poate dispune asupra oricăreia dintre măsurile anterior luate, în sensul înlocuirii, revocării sau încetării lor. 
    Există, de asemenea, obligația verificării legalității și temeiniciei măsurii preventive anterior dispuse. Arestarea preventivă și arestul la domiciliu sunt supuse verificării periodice, la fiecare 30 de zile, iar controlul judiciar la fiecare 60 de zile. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Secțiunea 1
Considerații introductive 

   65. Aspecte generale 
   65.1. Competența judecătorului de cameră preliminară. Caracteristicile procedurii. Atât instituția judecătorului de cameră preliminară, cât și procedura în camera preliminară, aflată în competența acestuia, sunt elemente cu caracter de noutate introduse în legislația românească. 
    În ceea ce privește judecătorul de cameră preliminară, acesta a fost reglementat în noul Cod de procedură penală ca organ judiciar de sine stătător, distinct de instanța de judecată [conform art. 30 lit. d)]. Competența acestuia este ceva mai largă decât ceea ce Titlul II din Partea specială a Codului de procedură penală numește "camera preliminară" sau "procedura în camera preliminară". Prin urmare, judecătorul de cameră preliminară îndeplinește și alte atribuții decât verificarea-filtru din camera preliminară. Atribuțiile sale sunt legate, în mod general, de îndeplinirea unor acte sau luarea unor măsuri după finalizarea (închiderea) urmăririi penale fie prin soluții de netrimitere în judecată, fie prin soluție de trimitere în judecată, dar până la începerea judecății. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Dispozițiile referitoare la menținerea, înlocuirea sau revocarea măsurii preventive se aplică și în procedura camerei preliminare. 
    Când constată că temeiurile care au determinat luarea măsurii se mențin sau există temeiuri noi care justifică o măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere menținerea măsurii preventive față de inculpat. 
    Dacă au încetat temeiurile care au determinat luarea sau prelungirea măsurii arestării preventive și nu există temeiuri noi care să o justifice ori în cazul în care au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii preventive, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere revocarea acesteia și punerea în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    Pe parcursul procedurii de cameră preliminară se pot lua, cu excepția reținerii, oricare dintre măsurile preventive, după cum se poate dispune asupra oricăreia dintre măsurile anterior luate, în sensul înlocuirii, revocării sau încetării lor. 
    Există, de asemenea, obligația verificării legalității și temeiniciei măsurii preventive anterior dispuse. Arestarea preventivă și arestul la domiciliu sunt supuse verificării periodice, la fiecare 30 de zile, iar controlul judiciar la fiecare 60 de zile. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale
Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal
Participanții în procesul penal
Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii
Măsurile preventive și alte măsuri procesuale
Acte procesuale și procedurale comune
Urmărirea penală
Camera preliminară
Judecata
Proceduri speciale
Executarea hotărârilor penale
Dispoziții finale
Reviste:
Decizii de admitere a excepției de neconstituționalitate referitoare la dispoziții ale noilor coduri de procedură - Un prim bilanț
Excluderea probelor nelegale, rezultate din încălcarea dreptului la tăcere și la neautoincriminare, în procedura de cameră preliminară, în lumina Deciziei nr. 641/2014, a Curții Constituționale
Reflecții privind drepturile și obligațiile judecătorilor și avocaților în procedura de cameră preliminară
Câteva probleme controversate și actuale privind camera preliminară (II)
Casa de asigurări de sănătate, persoană vătămată în procesul penal (II)
Instituția camerei preliminare
Camera preliminară dincolo de cuvinte
Autoritatea de lucru judecat și hotărârile pronunțate în Camera preliminară
Procedura camerei preliminare - considerații
Contestația împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară prin care se constată neregularități ale actului de sesizare sau se dispune excluderea unor probe/Appeal against the ruling of the preliminary chamber judge by which any irregularities of the document instituting the proceedings shall be found or the exclusion of some evidence is ordered
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
Modele:
Adresă de comunicare a copiei certificate a rechizitoriului și, după caz, traducerea autorizată și de aducere la cunoștință a obiectului procedurii în camera preliminară, a dreptului de a-și angaja un apărător și a termenului în care poate formula în scris cereri și excepții cu privire la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.
Adresă desemnare avocat din oficiu
Încheiere de constatare a neregularităților actului de sesizare/de sancționare a actelor de urmărire penală/de excludere a probelor
Adresă de comunicare către parchet a încheierii conform art. 346 alin. (2) C. proc. pen.
Încheiere de constatare a legalității sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și de dispunere a începerii judecății
Încheiere de restituire a cauzei la parchet - rechizitoriul este neregulamentar întocmit, iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror
Încheiere de restituire a cauzei la parchet - judecătorul a exclus toate probele administrate în cursul urmăririi penale
Încheiere de restituire a cauzei la parchet - procurorul solicită restituirea cauzei, în condițiile art. 345 alin. (3) C. pr. pen.
Încheiere de restituire a cauzei la parchet - nu răspunde în termenul prevăzut de lege
Încheiere de constatare a neregularităților actului de sesizare, de excludere a unei sau mai multor probe administrate ori de sancționare a actelor de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii și de dispunere a începerii judecății
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 641/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 344 alin. (4), art. 345, art. 346 alin. (1) și art. 347 din Codul de procedură penală
Decizia nr. 802/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 342 și art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală
Decizia nr. 631/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 344 alin. (2) și (3), art. 345 alin. (3), art. 346 alin. (2) și art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală
Decizia nr. 18/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală
Decizia nr. 437/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 348 alin. (2) din Codul de procedură penală
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 5/2014 privind examinarea recursurilor în interesul legii declarate de către Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție și de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție vizând interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 348 din Codul de procedură penală privind competența de a se pronunța asupra măsurilor preventive pe durata soluționării contestației prevăzute de art. 347 din Codul de procedură penală
Decizia nr. 14/2018 privind examinarea sesizării formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală, vizând natura juridică a termenului în care, de la data comunicării, inculpatul, persoana vătămată și celelalte părți pot formula cereri și excepții cu privire la legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală
;
se încarcă...