Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul urmăririi penale | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Măsurile preventive - Dispoziții generale -
Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul urmăririi penale

Art. 204. - Puneri în aplicare (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (3), Modele (1), Comentarii expert (4), Librăria Indaco (4)

(1) Împotriva încheierilor prin care judecătorul de drepturi și libertăți dispune asupra măsurilor preventive inculpatul și procurorul pot formula contestație, în termen de 48 de ore de la pronunțare sau, după caz, de la comunicare. Contestația se depune la judecătorul de drepturi și libertăți care a pronunțat încheierea atacată și se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, în termen de 48 de ore de la înregistrare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Încheierile prin care judecătorul de drepturi și libertăți de la Înalta Curte de Casație și Justiție dispune asupra măsurilor preventive pot fi contestate la judecătorul de drepturi și libertăți de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Modificări (1)

(3) Contestația formulată împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau prelungirea unei măsuri preventive ori prin care s-a constatat încetarea de drept a acesteia nu este suspensivă de executare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Contestația formulată de inculpat se soluționează în termen de 5 zile de la înregistrare. Jurisprudență, Reviste (3)

(5) Contestația formulată de procuror împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea propunerii de prelungire a arestării preventive, revocarea unei măsuri preventive sau înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă se soluționează înainte de expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

(6) În vederea soluționării contestației, judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța ierarhic superioară îl citează pe inculpat. Modificări (1)

(7) Soluționarea contestației se face în prezența inculpatului, în afară de cazul când acesta lipsește nejustificat, este dispărut, se sustrage ori din cauza stării sănătății, din cauză de forță majoră sau stare de necesitate nu poate fi adus în fața judecătorului. Modificări (1)

(8) În toate cazurile, este obligatorie acordarea asistenței juridice pentru inculpat de către un avocat, ales sau numit din oficiu.

(9) Participarea procurorului este obligatorie. Jurisprudență

(10) În cazul admiterii contestației formulate de procuror și dispunerii arestării preventive a inculpatului, dispozițiile art. 226 se aplică în mod corespunzător. În cazul admiterii contestației formulate de procuror și dispunerii prelungirii arestării preventive a inculpatului, dispozițiile art. 236 alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență

(11) Dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de lege, judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța ierarhic superioară poate dispune luarea uneia dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b) -d) sau majorarea cuantumului cauțiunii. Modificări (1), Jurisprudență

(12) În cazul admiterii contestației formulate de inculpat împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau prelungirea măsurii arestării preventive, judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța ierarhic superioară dispune, în condițiile prevăzute de lege, respingerea propunerii de luare sau de prelungire a măsurii preventive ori, după caz, înlocuirea acesteia cu o altă măsură preventivă mai ușoară și, după caz, punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză. Modificări (1), Jurisprudență

(13) Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 48 de ore de la soluționarea contestației. Jurisprudență

(14) Dacă încheierea judecătorului de drepturi și libertăți de la prima instanță nu este atacată cu contestație, acesta restituie dosarul procurorului în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de contestație. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Arest la domiciliu. Încuviintarea parasirii imobilului pentru prezentarea la locul de munca - Mădălina Moceanu
În contestatia formulata de inculpata V.P.O.M. a fost desfiintata încheierea atacata si rejudecând. în baza art. 221 alin. (6) Cod de procedura penala s-a încuviintat cererea formulata de inculpata V.P.O.M. de parasire la domiciliului pe durata masurii preventive a arestului la domiciliu, începând cu data de 30.10.2015 în zilele de luni, între orele 15,00-16,30; marti, între orele 07,30 – 13,00; miercuri, între orele 15,00-16,30; joi, între orele 07,30 – 13,00 si vineri, între orele 15,00-16,30 în vederea prezentarii la locul de munca din cadrul D. G. A. S. P. C. B.
În cauza sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 221 alin. (6) Cod de procedura penala, deoarece desfasurarea unei activitati lucrative, la un interval de peste doua luni de la dispunerea masurii arestului la domiciliu, în baza si pe durata contractului nr. xxxxx/08.12.2014 încheiat de inculpata V.P.O.M. cu D. G. A. S. P. C. B., constituie un motiv întemeiat pentru a conduce la o derogare de la regimul executarii masurii arestului la domiciliu în vederea respectarii dreptului la munca al inculpatei suspuse acestei masuri preventive în scopul procurarii resurselor financiare necesare subzistentei.
[ Mai mult... ]

Înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar - Mădălina Moceanu
În contestațiile formulate de inculpații V.P.O.M., Ș.R.L., N.E., B.I., G.I.C., P.E și D.I. a fost desființată în parte, încheierea judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului B. și rejudecând, s-a respins ca neîntemeiată propunerea de prelungire a măsurii arestului la domiciliu față de inculpații V.P.O.M., Ș.R.L., N.E., B.I., G.I.C., P.E. și D.I. formulată de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial O.. În baza art.242 alin. (2) Cod de procedură penală raportat la art.215 Cod de procedură și art.2151 alin. (1) Cod de procedură penală s-a înlocuit măsura arestului la domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar cu privire la inculpații V.P.O.M., Ș.R.L., N.E., B.I., G.I.C., P.E., D.I.
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel O. a reținut că nu mai constată existența unor motive relevante și suficiente care să justifice privarea de libertate prin prelungirea măsurii arestului la domiciliu al inculpaților V. P. O. M., ?. R. L., N. E., B. I., G. I. C., P. E., D. I., simpla menținere a temeiurilor de fapt ale arestării inițiale referitoare la suspiciunea comiterii faptelor de care sunt acuzați (pe care se întemeiază susținerile parchetului de prelungire a măsurii arestului la domiciliu) prin raportare la periculozitatea socială concretă a acestora nefiind aptă după aproximativ trei luni de la privarea inițială de libertate să justifice în sine continuarea arestării la domiciliu.
[ Mai mult... ]

Propunere de arestare preventiva. Luarea masurii arestarii la domiciliu - Mădălina Moceanu
În contestatiile formulate de inculpatii C.D., I.M.V., R.N.S. si K.C.S., a fost desfiintata încheierea contestata în sensul ca:
S-a respins propunerea Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Oradea privind luarea masurii arestarii preventive a inculpatilor C.D., R.N.S., I.M.V., si K.C.S. si în baza art. 227 alin. 2 cu referire la art. 202 alin. 4 lit. d) Cod procedura penala comb. cu art. 221 Cod procedura penala s-a dispus luarea fata de inculpatii contestatori C.D., R.N.S., I.M.V. si K.C.S. a masurii arestului la domiciliu pe o durata de 27 de zile, începând din 21 mai 2015 pâna în data de 16 iunie 2015 inclusiv.
[ Mai mult... ]

Respingerea propunerii de arestare preventivă - Mădălina Moceanu
În contestația formulată de inculpatul Z.R. a fost desființată încheierea contestată și în consecință, în temeiul art.227 alin.1 Cod procedură penală s-a respins propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul B., ca nefondată. În baza art.204 alin.11 coroborat cu art. 227 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 215 Cod procedură penală s-a dispus luarea față de inculpatul Z.R. a măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 zile, începând cu data de 23 noiembrie 2015.
Potrivit art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, la dispunerea măsurii arestării preventive trebuie avute în vedere, dincolo de probele din care rezultă suspiciunea rezonabilă a comiterii infracțiunii, și caracterul necesar al privării de libertate pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică, caracter necesar care se apreciază pe baza evaluării gravității faptei, a modului și a circumstanțelor de comitere a acesteia, a anturajului și a mediului din care provine inculpatul, a antecedentelor penale și a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Contestația este o cale de atac nouă, care își găsește aplicabilitatea în noul C. proc. pen. mai ales în ceea ce privește măsurile preventive. Dacă ar fi să comparăm această cale de atac cu cele existente în vechea reglementare, putem afirma că se apropie foarte mult de calea de atac a recursului, în cazurile în care aceasta era singura cale de atac împotriva unei hotărâri judecătorești. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Considerații generale. Contestația reprezintă o cale de atac nou introdusă de legiuitor pentru a desemna actul prin care inculpatul sau procurorul sesizează judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța ierarhic superioară celei din care face parte judecătorul care a dispus asupra măsurii preventive. Sunt supuse căii de atac a contestației toate încheierile pronunțate în materia măsurilor preventive, cu excepția celor declarate de legiuitor ca fiind definitive. Potrivit reglementării anterioare, încheierea prin care judecătorul respingea în timpul urmăririi penale revocarea, înlocuirea sau încetarea de drept a măsurii preventive nu era supusă niciunei căi de atac [art. 1403 alin. (1) teza finală C. proc. pen. din 1968]. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   215. Aspecte generale privind măsurile procesuale. Titlul V al Părții generale din noul Cod de procedură penală este consacrat măsurilor preventive și altor măsuri procesuale. Aceste măsuri procesuale, reglementate distinct în cuprinsul a trei capitole, sunt măsurile preventive, măsurile de siguranță cu caracter medical (cele ce pot fi aplicate cu caracter provizoriu în cursul procesului penal) și măsurile asigurătorii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Dispoziții speciale privind perchezițiile efectuate la o autoritate publică, instituție publică sau la alte persoane juridice de drept public
Cazurile și condițiile în care se efectuează percheziția corporală
Efectuarea percheziției corporale
Percheziția unui vehicul
Percheziția informatică și accesul într un sistem informatic
Ridicarea de obiecte și înscrisuri
Predarea obiectelor, înscrisurilor sau a datelor informatice
Ridicarea silită de obiecte și înscrisuri
Scopul, condițiile generale de aplicare și categoriile măsurilor preventive
Organul judiciar competent și actul prin care se dispune asupra măsurilor preventive
Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul urmăririi penale
Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în procedura camerei preliminare
Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul judecății
Verificarea măsurilor preventive în procedura de cameră preliminară
Verificarea măsurilor preventive în cursul judecății
Reținerea
Încunoștințarea despre reținere
Condiții generale
Luarea măsurii controlului judiciar de către procuror
Luarea măsurii controlului judiciar de către judecătorul de drepturi și libertăți
Luarea măsurii controlului judiciar de către judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată
Reviste:
ÎCCJ: Există mai multe căi de atac în cazul în care s-a dispus controlul judiciar de către procuror?
Luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe cauțiune în faza de cameră preliminară
Câteva considerații referitoare la măsura arestării preventive
Dreptul la apărare al inculpatului din perspectiva dispozițiilor procesual penale referitoare la măsurile preventive. Audierea/ascultarea inculpatului
Considerații privind măsura preventivă a arestului la domiciliu
Necompetența procurorului de ședință. Sancțiune. Curtea de Apel București, secția I penală, încheierea nr. 326/13.09.2017
Statutul și rolul victimelor conform Noului Cod de procedură penală
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală, referitor la stabilirea caracterului nelegal al măsurilor preventive privative de libertate
Lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte. Înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar/Battery and bodily harm causing death. Replacement of the measure of provisional detention with the measure of pre-trial conditional release
Acțiune civilă întemeiată pe art. 539 și urm. C. pr. pen. Condiții de admisibilitate/Civil action based on art. 539 and seq. of the Civil Procedure Code. Conditions of admissibility
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Modele:
Încheiere de prelungire a duratei măsurii arestului la domiciliu
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
Noul Cod de procedură penală adnotat. Ediție actualizată la 01.11.2015
Noul Cod de procedură penală. Adnotat - Partea generală
Noul Cod de procedură penală - Legislație consolidată și index10 Ianuarie 2016
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 25/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în legătură cu interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 159 alin. 8 fraza a II-a din Codul de procedură penală referitoare la termenul de soluționare a recursului declarat împotriva încheierii prin care s-a hotărât asupra prelungirii arestării preventive dispuse în cursul urmăririi penale
;
se încarcă...