Autopsia medico legală | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii - Expertiza -
Autopsia medico-legală

Art. 185. - Referințe (1), Reviste (3), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) Autopsia medico-legală se dispune de către organul de urmărire penală sau de către instanța de judecată, în caz de moarte violentă ori când aceasta este suspectă de a fi violentă sau când nu se cunoaște cauza morții ori există o suspiciune rezonabilă că decesul a fost cauzat direct sau indirect printr-o infracțiune ori în legătură cu comiterea unei infracțiuni. În cazul în care corpul victimei a fost înhumat, este dispusă exhumarea pentru examinarea cadavrului prin autopsie. Reviste (1)

(2) Procurorul dispune de îndată efectuarea unei autopsii medico-legale dacă decesul s-a produs în perioada în care persoana se află în custodia poliției, a Administrației Naționale a Penitenciarelor, în timpul internării medicale nevoluntare sau în cazul oricărui deces care ridică suspiciunea nerespectării drepturilor omului, a aplicării torturii sau a oricărui tratament inuman.

(3) Pentru a constata dacă există motive pentru a efectua autopsia medico-legală, organul de urmărire penală sau instanța de judecată poate solicita opinia medicului legist.

(4) Autopsia se efectuează în cadrul instituției medico-legale, potrivit legii speciale.

(5) La efectuarea autopsiei medico-legale pot fi cooptați și specialiști din alte domenii medicale, în vederea stabilirii cauzei decesului, la solicitarea medicului legist, cu excepția medicului care a tratat persoana decedată. Reviste (1)

(6) Cu ocazia efectuării autopsiei medico-legale pot fi utilizate orice metode legale pentru stabilirea identității, inclusiv prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii profilului genetic judiciar.

(7) Organul de urmărire penală trebuie să încunoștințeze un membru de familie despre data autopsiei și despre dreptul de a desemna un expert independent autorizat care să asiste la efectuarea autopsiei. Reviste (2)

(8) Medicul legist care a efectuat autopsia întocmește un raport de expertiză, care cuprinde constatările și concluziile sale cu privire la: Reviste (1)

a) identitatea persoanei decedate sau elemente de identificare, dacă identitatea nu este cunoscută;

b) felul morții;

c) cauza medicală a morții;

d) existența leziunilor traumatice, mecanismul de producere a acestora, natura agentului vulnerant și legătura de cauzalitate dintre leziunile traumatice și deces;

e) rezultatele investigațiilor de laborator efectuate pe probele biologice prelevate de la cadavru și substanțele suspecte descoperite; Modificări (1)

f) urmele biologice găsite pe corpul persoanei decedate;

g) data probabilă a morții;

h) orice alte elemente care pot contribui la lămurirea împrejurărilor producerii morții.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    La fel ca și în reglementarea anterioară, autopsia medico-legală este obligatorie pentru determinarea cauzelor morții, dacă împrejurările în care a survenit decesul unei persoane pot prezenta implicații penale. Spre deosebire însă de reglementarea anterioară, când determinarea cauzei morții în aceste cazuri se realiza printr-o constatare medico-legală, în reglementarea actuală este obligatorie efectuarea unei expertize medico-legale de autopsie. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Cadru general. Autopsia medico-legală reprezintă procedeul probatoriu dispus de către organul judiciar și efectuat de către medicul legist prin examinarea completă, externă și internă a cadavrului uman. În urma examinării, este întocmit un raport de expertiză care cuprinde constatările și concluziile expertului și care va conține obligatoriu elementele prevăzute de art. 185 alin. (8) C. proc. pen.. Acest raport va constitui mijlocul de probă în cadrul procesului penal. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Secțiunea 1
Constatarea, ca procedeu probatoriu 

   189. Considerații preliminare. Proiectul noului Cod de procedură penală nu cuprindea în forma sa inițială constatarea. În urma discuțiilor din doctrină și a realității faptice că organul constatator face parte din structura organului de cercetare penală, ceea ce punea în discuție independența sa ca expert, iar materialul elaborat constituia de cele mai multe ori o adevărată expertiză pe care se bazau soluțiile instanței, s-a propus și într-o primă fază s-a acceptat scoaterea "constatării tehnico-științifice" dintre mijloacele de probă din procesul penal. Ulterior, au apărut argumente solide care țineau de cercetarea locului faptei, de identificarea în teren, cu prioritate a unor elemente pentru care erau necesare cunoștințe de altă specialitate decât cea juridică, argumente care au condus la soluția reintroducerii, prin Legea nr. 255/2013, a constatării printre mijloacele de probă, fiind completat art. 172 cu condiții privind dispunerea și introdus art. 1811 privind obiectul constatării și raportul de constatare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Drepturile și obligațiile expertului
Înlocuirea expertului
Procedura efectuării expertizei
Raportul de expertiză
Audierea expertului
Suplimentul de expertiză
Efectuarea unei noi expertize
Lămuririle cerute la institutul de emisiune
Prezentarea scriptelor de comparație
Expertiza medico legală psihiatrică
Autopsia medico legală
Exhumarea
Autopsia medico legală a fetusului sau a nou născutului
Expertiza toxicologică
Examinarea medico legală a persoanei
Examinarea fizică
Expertiza genetică judiciară
Cercetarea locului faptei
Reconstituirea
Cercetarea locului faptei sau reconstituirea
Procesul verbal de cercetare a locului faptei sau de reconstituire
Reviste:
Pentru îndeplinirea condițiilor de legalitate a administrării probelor, este necesar ca autopsia medico-legală să fie efectuată de un expert medico-legal oficial?
Jurisprudența Curții Constituționale a României relevantă în domeniul dreptului medical
Suspiciunea rezonabilă (I)
Admitere excepție de neconstituționalitate. referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 117 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Codul de procedură penală - Persoanele care au dreptul de a refuza să dea declarații în calitate de martor
Noile prevederi ale Codului de procedură penală privind ascultarea persoanelor, percheziția și expertiza
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
Noul Cod de procedură penală. Adnotat - Partea generală
;
se încarcă...