Art 97 Proba și mijloacele de probă | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli generale - Proba și mijloacele de probă -
Art. 97.
- Jurisprudență, Reviste (22), Doctrină (3)

(1) Constituie probă orice element de fapt care servește la constatarea existenței sau inexistenței unei infracțiuni, la identificarea persoanei care a săvârșit-o și la cunoașterea împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a cauzei și care contribuie la aflarea adevărului în procesul penal. Jurisprudență, Reviste (6)

(2) Proba se obține în procesul penal prin următoarele mijloace: Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (1)

a) declarațiile suspectului sau ale inculpatului; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

b) declarațiile persoanei vătămate; Jurisprudență

c) declarațiile părții civile sau ale părții responsabile civilmente; Jurisprudență

d) declarațiile martorilor; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

e) înscrisuri, rapoarte de expertiză, procese-verbale, fotografii, mijloace materiale de probă; Modificări (1), Reviste (5), Doctrină (1)

f) orice alt mijloc de probă care nu este interzis prin lege. Respingeri de neconstituționalitate (2), Reviste (5), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În noul C. proc. pen. se completează definiția noțiunii de probă preluată din C. proc. pen. din 1968 [art. 63 alin. (1)] cu o cerință suplimentară și anume aceea că elementul de fapt trebuie să contribuie la aflarea adevărului în procesul penal. 
    Față de C. proc. pen. din 1968, care enumeră exhaustiv mijloacele de probă [art. 64 alin. (1)] noul C. proc. pen. reglementează prin art. 97 alin. (2) lit. f) principiul libertății probelor în procesul penal. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Scurt istoric al sistemului de probe în procesul penal. Sistemul probelor în procesul penal a cunoscut o dezvoltare de-a lungul timpului; așa cum arăta prof. I. Tanoviceanu, evoluția dreptului procesual penal nu este decât reflexul transformărilor prin care a trecut sistemul probelor de-a lungul veacurilor. 
    În esență, în doctrină au fost identificate cinci sisteme de probe (I. Tanoviceanu, V. Dongoroz, Tratat de drept penal și procedură penală, vol. V, Ed. Curierul Judiciar, București, 1947, p. 32-35, Tr. Pop, Drept procesual penal. Partea specială, vol. III, Tipografia Națională, Cluj, 1948, p. 163). [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   118. Considerații introductive. Înțelesul unor termeni și expresii. Noul Cod de procedură penală definește în art. 97 probele și procedeele probatorii, enumerând în același timp principalele mijloace de probă prin care se obțin probele în procesul penal. Este vorba despre o enumerare enunțiativă, deoarece se prevede în art. 97 alin. (2) lit. f) că probele pot fi obținute și prin "orice alt mijloc de probă care nu este interzis prin lege". [ Mai mult... ] 

Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
    Rapoartele de inspecție fiscală sunt, în fapt, prin conținutul lor, procese-verbale de control, care, conform art. 61 NCPP, constituie acte de sesizare a organului de urmărire penală și nu au valoarea unor constatări de specialitate. Un act de sesizare nu poate fi, în același timp, și probă, întrucât obiectul procesului penal este dovedirea ori infirmarea cu probe a afirmațiilor cuprinse în actul de sesizare. Atât timp cât nu au calitatea de mijloace de probă, nu pot fi excluse din ansamblul materialului probator în faza de urmărire penală, ele urmând a fi valorificate în contextul celorlalte acte de la dosar și în limitele prevăzute de lege. [ Mai mult... ] 

.....
    În cazul unui interviu efectuat de un reprezentant al presei aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu, mijlocul de probă nu îl constituie declarația de martor [conform art. 97 alin. (2) lit. d) NCPP], ci înregistrarea audio-video [încadrându-se în dispozițiile art. 97 alin. (2) lit. f) NCPP și art. 139 alin. (3) NCPP], al cărei conținut este transcris de către organele de urmărire penală într-un proces-verbal. Acest mijloc de probă este prevăzut de lege, astfel că nu se poate dispune înlăturarea sa de plano din materialul probator, cu ocazia analizei efectuate în procedura de cameră preliminară. Respectivul mijloc de probă nici nu a fost obținut în mod nelegal, în condițiile în care nu este vorba de o înregistrare efectuată de organele judiciare fără autorizație sau de o modalitate de consemnare a declarației unui martor de către organele penale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 87 Drepturile părții responsabile civilmente
Art 88 Avocatul
Art 89 Asistența juridică a suspectului sau a inculpatului
Art 90 Asistența juridică obligatorie a suspectului sau a inculpatului
Art 91 Avocatul din oficiu
Art 92 Drepturile avocatului
Art 93 Asistența juridică a persoanei vătămate, a părții civile și a părții responsabile civilmente
Art 94 Consultarea dosarului
Art 95 Dreptul de a formula plângere
Art 96 Reprezentarea
Art 97 Proba și mijloacele de probă
Art 98 Obiectul probațiunii
Art 99 Sarcina probei
Art 100 Administrarea probelor
Art 101 Principiul loialității administrării probelor
Art 102 Excluderea probelor obținute în mod nelegal
Art 103 Aprecierea probelor
Art 104 Persoanele audiate în cursul procesului penal
Art 105 Audierea prin interpret
Art 106 Protecția sănătății persoanelor ascultate
Art 107 Întrebările privind persoana suspectului sau a inculpatului
Reviste:
Loialitatea administrării probelor - Cerință imperativă a principiului legalității acțiunii penale
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 233 ind.1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Despre interceptarea convorbirilor telefonice și mijloacele de probă
Aprecierea probelor și standardul probei, în procedura comună și în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, din perspectiva dreptului comparat-Partea întâi
Câteva considerații referitoare la măsura arestării preventive
Aprecierea probelor și standardul probei, în procedura comună și în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, din perspectiva dreptului comparat (II)
Considerații referitoare la protecția martorilor și procesul echitabil
Considerații asupra arestării preventive cu specială referire la condițiile de aplicare
Despre actele de procedură în procesul penal. Procedeul probator al predării de obiecte, înscrisuri sau date informatice. Dispunerea de către procuror și efectuarea acestui procedeu probator
Achitare. Incidența principiului "in dubio pro reo" și a dispozițiilor art.16 alin.1 lit.c Cod procedură penală
Doctrină:
Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
;
se încarcă...