Art 88 Avocatul | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Avocatul Asistența juridică și reprezentarea - Avocatul -
Art. 88.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3), Librăria Indaco (3)

(1) Avocatul asistă sau reprezintă, în procesul penal, părțile ori subiecții procesuali principali, în condițiile legii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Nu poate fi avocat al unei părți sau al unui subiect procesual principal: Reviste (1)

a) soțul ori ruda până la gradul al IV-lea cu procurorul sau cu judecătorul;

b) martorul citat în cauză; Respingeri de neconstituționalitate (1)

c) cel care a participat în aceeași cauză în calitate de judecător sau de procuror;

d) o altă parte sau un alt subiect procesual. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

(3) Avocatul ales sau desemnat din oficiu este obligat să asigure asistența juridică a părților ori a subiecților procesuali principali. Pentru nerespectarea acestei obligații, organul de urmărire penală sau instanța de judecată poate sesiza conducerea baroului de avocați spre a se lua măsuri disciplinare. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Părțile sau subiecții principali cu interese contrare nu pot fi asistați sau reprezentați de același avocat. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Prin corelare cu dispozițiile art. 64 și art. 65 noul C. proc. pen., legea stabilește mai multe incompatibilități și în sarcina avocaților, care constituie atât obligații, dar și garanții ale exercitării cu bună-credință ale dreptului la apărare. 
    Astfel, legătura generată de calitatea de soți sau de rudă, până la gradul IV inclusiv, cu procurorul sau judecătorul, devine temei de incompatibilitate pe criteriul existenței unor relații de ordin afectiv care creează suspiciuni cu privire la buna-credință ce trebuie să guverneze raporturile judiciare. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Activitatea de asistență juridică și de reprezentare. Asistența juridică și reprezentarea constituie ansamblul activităților desfășurate de un avocat ales sau din oficiu pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale clientului său – subiect procesual principal ori alt participant în procesul penal (de pildă, ipoteza asistării martorului audiat în procesul penal; a se vedea și supra comentariul art. 31). [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Secțiunea 1
Avocatul. Incompatibilități. Contrarietatea de interese. Asistența juridică și reprezentarea 

   102. Avocatul. Spre deosebire de Codul de procedură penală din 1968, noua reglementare a urmărit să renunțe la noțiunea de "apărător", considerată învechită(715), și consacră expres calitatea avocatului de participant în procesul penal (la art. 29 CPP). 
    Organizarea și exercitarea profesiei de avocat sunt reglementate prin Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată(716). Potrivit art. 1 alin. (2) din actul normativ menționat, profesia de avocat se exercită numai de avocații înscriși în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.). Membrul unui barou dintr-o altă țară poate exercita profesia de avocat în România, în cazul îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, iar avocatul străin nu poate pune concluzii orale sau scrise în fața instanțelor judecătorești și a celorlalte organe jurisdicționale și judiciare, cu excepția celor de arbitraj internațional, conform art. 13 alin. (1) și (4) din Legea nr. 51/1995. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 78 Drepturile suspectului
Art 79 Persoana vătămată
Art 80 Desemnarea unui reprezentant al persoanelor vătămate
Art 81 Drepturile persoanei vătămate
Art 82 Inculpatul
Art 83 Drepturile inculpatului
Art 84 Partea civilă
Art 85 Drepturile părții civile
Art 86 Partea responsabilă civilmente
Art 87 Drepturile părții responsabile civilmente
Art 88 Avocatul
Art 89 Asistența juridică a suspectului sau a inculpatului
Art 90 Asistența juridică obligatorie a suspectului sau a inculpatului
Art 91 Avocatul din oficiu
Art 92 Drepturile avocatului
Art 93 Asistența juridică a persoanei vătămate, a părții civile și a părții responsabile civilmente
Art 94 Consultarea dosarului
Art 95 Dreptul de a formula plângere
Art 96 Reprezentarea
Art 97 Proba și mijloacele de probă
Art 98 Obiectul probațiunii
Reviste:
Revizuire. Noul Cod de procedură penală. Admitere excepție de neconstituționalitate. Soluția legislativă cuprinsă în art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, care nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, este neconstituțională
Acordul de recunoaștere a vinovăției. Aspecte teoretice și practice
Dreptul de a beneficia de timpul și înlesnirile necesare pregătirii apărării în faza de urmărire penală și în faza de cameră preliminară
Asistența și reprezentarea neloială
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2017
Câteva propuneri de modificare a Codului penal, Codului de procedură penală și altor acte normative
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
Noul Cod de procedură penală. Adnotat - Partea generală
Noul Cod de procedură penală - Legislație consolidată și index10 Ianuarie 2016
;
se încarcă...