Art 63 Dispoziții comune | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Organele de urmărire penală și competența acestora - Dispoziții comune -
Art. 63.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) Dispozițiile prevăzute la art. 41-46 și 48 se aplică în mod corespunzător și în cursul urmăririi penale. Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

(2) Prevederile art. 44 alin. (2) nu se aplică în faza de urmărire penală. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Urmărirea penală a infracțiunilor săvârșite în condițiile prevăzute la art. 41 se efectuează de către organul de cercetare penală din circumscripția instanței competente să judece cauza, dacă legea nu dispune altfel. Modificări (1), Reviste (1)

(4) Conflictul de competență dintre 2 sau mai mulți procurori se rezolvă de către procurorul superior comun acestora. Când conflictul se ivește între două sau mai multe organe de cercetare penală, competența se stabilește de către procurorul care exercită supravegherea activității de cercetare penală a acestor organe. În cazul în care procurorul nu exercită supravegherea activității tuturor organelor de cercetare penală între care s-a ivit conflictul, competența se stabilește de către prim-procurorul parchetului în circumscripția căruia se află organele de cercetare penală. Modificări (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Deși denumirea marginală a textului este Dispoziții comune, se constată că acesta vizează în realitatea numai faza de urmărire penală, stabilind inclusiv reguli de soluționare a conflictului de competență între 2 sau mai mulți procurori sau două sau mai multe organe de cercetare penală. 
    Dispozițiile referitoare la competența pentru infracțiunile săvârșite pe teritoriul și în afara teritoriului României și în caz de schimbare acalității inculpatului, la disjungerea și reunirea cauzelor, sunt aplicabile atât în cazul judecății, cât și al urmăririi penale. Excepție fac numai situațiile în care legiuitorul folosește expresii proprii fazei de judecată, cum sunt cele din alin. (2) al art. 44 noul C. proc. pen., respectiv art. 47 noul C. proc. pen.. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Reguli de competență comune cu cele care reglementează competența instanțelor. Potrivit textului, regulile referitoare la competența teritorială, reunirea și disjungerea cauzelor, precum și cele referitoare la competența în caz de schimbare a calității inculpatului sunt aplicabile și în faza de urmărire penală, astfel cum se prevede expres în dispozițiile alin. (1) al textului (a se vedea supra comentariile art. 41-46 și 48 C. proc. pen..). [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   63. Organele de urmărire penală. Conform art. 55 alin. (1) CPP, organele de urmărire penală sunt: 
   a) procurorul; 
   b) organele de cercetare penală ale poliției judiciare; 
   c) organele de cercetare penală speciale. 
    Textul, în forma sa inițială, reorganiza primele două alineate ale art. 201 CPP 1968, nemodificând conținutul acestora și neexistând noutăți sub aspectul sferei organelor de urmărire penală. Noua reglementare păstrează deci, aparent, structura organelor de urmărire penală: procurorul - organ central al acestei etape -, organele de cercetare penală ale poliției judiciare și organele de cercetare penală speciale. Însă, după modificările aduse Codului de procedură penală prin O.U.G. nr. 6/2016, această structură este numai formal păstrată, deoarece, prin teza finală adăugată la art. 57 alin. (2) CPP, prin care s-a recunoscut calitatea de organe de cercetare penală speciale și structurilor care pot efectua, în cazul infracțiunilor contra securității naționale prevăzute în Titlul X din Codul penal și infracțiunilor de terorism, din dispoziția procurorului, punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică(447), s-a ajuns, în concret, la extinderea organelor de urmărire penală într-o modalitate care, în opinia noastră, reprezintă un regres față de principiile ce erau transpuse anterior în Codul de procedură penală cu privire la sfera organelor de urmărire penală. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 53 Competența judecătorului de drepturi și libertăți
Art 54 Competența judecătorului de cameră preliminară
Art 55 Organele de urmărire penală
Art 56 Competența procurorului
Art 57 Competența organelor de cercetare penală
Art 58 Verificarea competenței
Art 59 Extinderea competenței teritoriale
Art 60 Cazurile urgente
Art 61 Actele încheiate de unele organe de constatare
Art 62 Actele încheiate de comandanții de nave și aeronave
Art 63 Dispoziții comune
Art 64 Incompatibilitatea judecătorului
Art 65 Incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare penală, a magistratului-asistent și a grefierului
Art 66 Abținerea
Art 67 Recuzarea
Art 68 Procedura de soluționare a abținerii sau recuzării
Art 69 Procedura de soluționare a abținerii sau recuzării persoanei care efectuează urmărirea penală
Art 70 Procedura de soluționare a abținerii sau recuzării procurorului
Art 71 Temeiul strămutării
Art 72 Cererea de strămutare și efectele acesteia
Art 73 Procedura de soluționare a cererii de strămutare
Reviste:
Câteva probleme controversate și actuale privind camera preliminară (II)
Individualizarea pedepsei în cazul infracțiunii de tăinuire atunci când față de autorul infracțiunii furt calificat în raport de care s-a săvârșit infracțiunea de tăinuire s-a dispus încetarea procesului penal ca urmare a împăcării părților
Infirmare a soluției dispuse de un procuror din cadrul DIICOT, de Procurorul General al PICCJ. Competență. Sesizarea judecătorului de cameră preliminară. Natura juridică a termenului de sesizare de 3 zile/Invalidation of the solution ordered by a DIICOT prosecutor, by the General Prosecutor of PICCJ. Competence. Referral to the preliminary chamber judge. Legal nature of the 3-day referral period
Aprecierea probelor și standardul probei, în procedura comună și în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, din perspectiva dreptului comparat (II)
Codul mondial de executare silită, comentariu pe articole
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea de către procuror a dispozițiilor procurorului ierarhic superior, date în scris și în conformitate cu legea (II)
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Modele:
Formular rechizitoriu
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
Noul Cod de procedură penală - Legislație consolidată și index10 Ianuarie 2016
;
se încarcă...