Art 35 Competența judecătoriei | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Competența funcțională, după materie și după calitatea persoanei a instanțelor judecătorești - Competența judecătoriei -
Art. 35.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Judecătoria judecă în primă instanță toate infracțiunile, cu excepția celor date prin lege în competența altor instanțe. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Judecătoria soluționează și alte cauze anume prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Art. 35 noul C. proc. pen. preia în totalitate dispozițiile art. 25 C. proc. pen. din 1968, care fixează competența materială generală ajudecătoriei. Judecătoria judecă în primă instanță toate infracțiunile, cu excepția celor date prin lege în competența altor instanțe. 
    Referitor la cauzele aflate în curs de judecată în primă instanță la data intrării în vigoare a legii noi, în care nu s-a început cercetarea judecătorească, art. 6 din Legea nr. 255/2013 prevede că acestea se soluționează de către instanța competentă conform legii noi. În acest sens, instanța pe rolul căreia se află cauza o trimite judecătorului de cameră preliminară pentru a proceda potrivit art. 342-348 noul C. proc. pen., ori, după caz, o declină în favoarea instanței competente. Prin urmare, în cauzele în care nu a fost începută cercetarea judecătorească, se va parcurge procedura camerei preliminare conform noii legi. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Competența funcțională. Din punct de vedere al competenței funcționale, judecătoria judecă în primă instanță sau soluționează unele cauze date în competența acesteia prin lege (de pildă, cererile de revizuire, cererile de reabilitare judecătorească sau cererile de liberare condiționată etc.). 
    Activitatea de judecată constituie esența competenței funcționale a instanței și vizează pronunțarea unei soluții pe fondul acțiunii penale sau civile, în vreme ce soluționarea intră în sfera competențelor funcționale derivate, subsidiare, ale instanței de judecată și vizează dezlegarea unor probleme de drept ce nu țin de fondul cauzei (în același sens, a se vedea I. Neagu, M. Damaschin, Tratat de procedură penală. Partea generală, ed. 2, Ed. Universul Juridic, București, 2015, p. 361]. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   41. Noțiuni introductive privind competența organelor judiciare. Legiuitorul a optat pentru enumerarea tipurilor de competență a instanțelor judecătorești în chiar denumirea primelor două secțiuni din capitolul privind competența organelor judiciare: Secțiunea 1 a fost denumită "Competența funcțională, după materie și după calitatea persoanei a instanțelor judecătorești", iar Secțiunea a 2-a "Competența teritorială a instanțelor judecătorești". [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 25 Rezolvarea acțiunii civile în procesul penal
Art 26 Disjungerea acțiunii civile
Art 27 Cazurile de soluționare a acțiunii civile la instanța civilă
Art 28 Autoritatea hotărârii penale în procesul civil și efectele hotărârii civile în procesul penal
Art 29 Participanții în procesul penal
Art 30 Organele judiciare
Art 31 Avocatul
Art 32 Părțile
Art 33 Subiecții procesuali principali
Art 34 Alți subiecți procesuali
Art 35 Competența judecătoriei
Art 36 Competența tribunalului
Art 37 Competența tribunalului militar
Art 38 Competența curții de apel
Art 39 Competența curții militare de apel
Art 40 Competența Înaltei Curți de Casație și Justiție
Art 41 Competența pentru infracțiunile săvârșite pe teritoriul României
Art 42 Competența pentru infracțiunile săvârșite în afara teritoriului României
Art 43 Reunirea cauzelor
Art 44 Competența în caz de reunire a cauzelor
Art 45 Procedura de reunire a cauzelor
Reviste:
Abaterile disciplinare ale magistraților. Imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror. Principiul independenței și reflectarea acestuia în jurisprudența CEDO
Frauda informatică (art. 249 noul C. pen.)
Considerații privind infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare
Admitere recurs în interesul legii. Instanța competentă să soluționeze cererile formulate de persoanele condamnate în cursul executării pedepsei în situația în care, la momentul formulării acestora, persoana condamnată se află tranzitoriu în alt loc de deținere decât cel stabilit pentru executarea pedepsei
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
;
se încarcă...