Art 335 Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reluarea urmăririi penale - Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale -
Art. 335.
- Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (3), Modele (4)

(1) Dacă procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluția constată, ulterior, că nu a existat împrejurarea pe care se întemeia clasarea, infirmă ordonanța și dispune redeschiderea urmăririi penale. Dispozițiile art. 317 se aplică în mod corespunzător. Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (7), Modele (2), Comentarii expert (1)

(2) În cazul în care au apărut fapte sau împrejurări noi din care rezultă că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia clasarea, procurorul infirmă ordonanța și dispune redeschiderea urmăririi penale. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Modele (2)

(3) Ordonanța dispusă conform alin. (1) este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară în termen de cel mult 3 zile, sub sancțiunea nulității. Judecătorul de cameră preliminară hotărăște prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără participarea inculpatului și a procurorului, asupra legalității și temeiniciei ordonanței procurorului de infirmare a clasării. Încheierea judecătorului de cameră preliminară este definitivă. Modificări (2), Modele (2)

(4) În cazul în care s-a dispus clasarea sau renunțarea la urmărirea penală, reluarea urmăririi penale are loc atunci când judecătorul de cameră preliminară a admis plângerea împotriva soluției și a trimis cauza la procuror în vederea completării urmăririi penale. Dispozițiile judecătorului de cameră preliminară sunt obligatorii pentru organul de urmărire penală. Modificări (2), Admiteri hotărâri prealabile (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (9), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (17), Modele (4)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Infirmare soluție. Este procurorul general al PÎCCJ procuror ierarhic superior? - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), la data de 14.09.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind un recurs în interesul legii în materie penală, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr.23/ 14.09.2020 în dosarul nr.1468/1/2020 Completul competent să judece recursul în interesul legii în materie penală a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, în consecință, a stabilit că în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală privind reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Conform art. 335 alin. (1) noul C. proc. pen., redeschiderea urmăririi penale poate fi dispusă în situațiile în care, după ce procurorul de caz aemis osoluție de clasare, procurorul ierarhic superior constată că nu aexistat împrejurarea pe care se întemeia clasarea. În acest caz, procurorul ierarhic superior dispune infirmarea ordonanței de clasare și redeschiderea urmăririi penale. 
    Redeschiderea urmăririi penale poate fi dispusă și de procurorul de caz, când acesta constată că au apărut fapte sau împrejurări noi din care rezultă că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia clasarea. În acest caz, procurorul dispune revocarea ordonanței emise anterior, prin care s-a dispus clasarea cauzei, și redeschiderea urmăririi penale. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    Articolul reglementează ipotezele în care reluarea urmăririi penale este consecința reevaluării de către procuror a soluției de netrimitere în judecată și distinge între trei situații diferite: controlul asupra soluției de netrimitere în judecată exercitat de către procurorul ierarhic superior celui de caz, reevaluarea de către procurorul de caz a soluției ca urmare a descoperirii unor fapte sau împrejurări noi și invalidarea de către procurorul de caz a soluției pentru neîndeplinirea culpabilă de către făptuitor a obligațiilor subsecvente renunțării la urmărire. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   46. Cazurile și condițiile de reluare. Astfel cum s-a arătat în doctrină(447), reluarea urmăririi penale este instituția procesuală penală cu ajutorul căreia se asigură desfășurarea procesului penal prin reactivarea cursului urmăririi penale, în cazurile prevăzute de lege. Astfel, uneori, terminarea urmăririi penale are caracter relativ, pentru că se poate ca, în anumite cazuri prevăzute cu caracter de excepție de art. 332 CPP, urmărirea să poată fi reluată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 325 Preluarea cauzelor de la alte parchete
Art 326 Trimiterea cauzei la un alt parchet
Art 327 Rezolvarea cauzelor
Art 328 Cuprinsul rechizitoriului
Art 329 Actul de sesizare a instanței
Art 330 Dispozițiile privitoare la măsurile preventive sau asigurătorii
Art 331 Dispozițiile privitoare la măsurile de siguranță
Art 332 Cazurile de reluare a urmăririi penale
Art 333 Reluarea urmăririi penale după suspendare
Art 334 Reluarea urmăririi penale în caz de restituire
Art 335 Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale
Art 336 Dreptul de a face plângere
Art 337 Obligația de înaintare a plângerii
Art 338 Termenul de rezolvare
Art 339 Plângerea împotriva actelor procurorului
Art 340 Plângerea împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată
Art 341 Soluționarea plângerii de către judecătorul de cameră preliminară
Art 342 Obiectul procedurii în camera preliminară
Art 343 Durata procedurii în camera preliminară
Art 344 Măsurile premergătoare
Art 345 Procedura de judecată în camera preliminară
Reviste:
ÎCCJ a decis că redeschiderea urmăririi penale de către procurorul ierarhic superior este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară
33. Decizia nr. 27 din 29 octombrie 2015 în dosarul nr. 3061/1/2015
Infirmare a soluției dispuse de un procuror din cadrul DIICOT, de Procurorul General al PICCJ. Competență. Sesizarea judecătorului de cameră preliminară. Natura juridică a termenului de sesizare de 3 zile/Invalidation of the solution ordered by a DIICOT prosecutor, by the General Prosecutor of PICCJ. Competence. Referral to the preliminary chamber judge. Legal nature of the 3-day referral period
CCR: Despre redeschiderea urmăririi penale
Termenele de regresiune în materia măsurilor preventive și rațiunile instituirii acestora
Studiu referitor la istoria și aplicarea principiului prezumției de nevinovăție în procesul penal român
Ne bis in idem. Autoritate de lucru judecat
Considerații referitoare la verificarea regularității actului de sesizare a instanței potrivit art. 300 C.pr.pen.
Aspecte teoretice, legislative și de practică judiciară privind reluarea urmăririi penale/Theoretical, legislative and judicial aspects regarding the resumption of criminal prosecution
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea de către procuror a dispozițiilor procurorului ierarhic superior, date în scris și în conformitate cu legea (II)
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Modele:
Încheiere de confirmare a redeschiderii urmăririi penale
Ordonanță de redeschidere a urmăririi penale, când procurorul constată dispariția cazului pe care s-a întemeiat soluția de clasare
Ordonanță de redeschidere a urmăririi penale, când se constată că suspectul sau inculpatul nu și-a îndeplinit cu rea-credință obligațiile stabilite conform art. 318 alin. (6)
Cerere de amânare a judecării unui dosar penal.
Hotărâre conform art. 315 alin. (2) lit. c) C. proc. pen., în cazul sesizării judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de luare a măsurii de siguranță a confiscării speciale
Hotărâre conform art. 315 alin. (2) lit. d) C. proc. pen. ., în cazul sesizării judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de desființare totală sau parțială a unui înscris
Ordonanță de redeschidere a urmăririi penale, când procurorul ierarhic superior constată inexistența cazului pe care s-a întemeiat soluția de clasare
Adresa de comunicare către procuror și suspect/inculpat alegalității sau temeiniciei ordonanței prin acre s-a dispus confirmarea redeschiderii urmăririi penale față de . . . . . . . . . .
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 27/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Galați - Secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 524/44/2015, prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei probleme de drept
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 496/2015 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală
;
se încarcă...