Art 328 Cuprinsul rechizitoriului | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței - Cuprinsul rechizitoriului -
Art. 328.
- Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (3), Modele (2)

(1) Rechizitoriul se limitează la fapta și persoana pentru care s-a efectuat urmărirea penală și cuprinde în mod corespunzător mențiunile prevăzute la art. 286 alin. (2), datele privitoare la fapta reținută în sarcina inculpatului și încadrarea juridică a acesteia, probele și mijloacele de probă, cheltuielile judiciare, mențiunile prevăzute la art. 330 și 331, dispoziția de trimitere în judecată. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (14)

(2) În rechizitoriu se arată numele și prenumele persoanelor care trebuie citate în instanță, cu indicarea calității lor în proces, și locul unde urmează a fi citate. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Procurorul întocmește un singur rechizitoriu chiar dacă lucrările urmăririi penale privesc mai multe fapte ori mai mulți suspecți și inculpați și chiar dacă se dau acestora rezolvări diferite, potrivit art. 327. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Rechizitoriul este un act procedural scris și reprezintă manifestarea actului de dispoziție al procurorului de trimitere în judecată. Rechizitoriul poate fi întocmit exclusiv de către procuror. 
    Având în vedere că principala funcție a rechizitoriului este cea de sesizare a instanței, acesta trebuie să îndeplinească anumite condiții de care depinde însăși legala sesizare a instanței. 
    Rechizitoriul trebuie să contureze în linii precise obiectul judecății, astfel că trebuie să se limiteze la fapta și persoana față de care s-a efectuat urmărirea penală. Din punctul de vedere al structurii, rechizitoriul va cuprinde mențiuni similare cu cele ale ordonanței, prevăzute de art. 286 alin. (2) noul C. proc. pen., precum și date referitoare la: fapta reținută în sarcina inculpatului, încadrarea juridică aacesteia, probele și mijloacele de probă pe care se fundamentează acuzarea, precum și referiri la cheltuielile judiciare, măsurile preventive, asigurătorii sau de siguranță, dacă este cazul. Spre deosebire de vechea reglementare [art. 263 alin. (3) C. proc. pen. din 1968], datele referitoare la măsurile asigurătorii și cheltuielile judiciare sunt obligatorii în toate situațiile, nu doar atunci când urmărirea penală afost efectuată de procuror. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    Rechizitoriul determină limitele și obiectul judecății, astfel încât este necesar să cuprindă toate elementele esențiale pentru soluționarea cauzei. În regimul C. proc. pen., rechizitoriul nu mai este act de inculpare, ci doar act de sesizare a instanței. 
    1. Conținutul rechizitoriului. Descrierea situației de fapt cu care este sesizată instanța trebuie să corespundă acțiunii incriminate, prin indicarea elementelor strict necesare pentru a încadra fapta în tipicitatea infracțiunii. Faptele trebuie expuse prin prezentarea evenimentelor relevante din punctul de vedere al existenței infracțiunii, realizând o delimitare clară a faptelor care intră în conținutul infracțiunii cu care este sesizată instanța (situație premisă, calificarea subiectului activ, element material, urmare prevăzută de lege, latură subiectivă) de împrejurările conexe care pot avea relevanță pentru individualizarea pedepsei sau soluționarea laturii civile. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   42. Rezolvarea cauzelor. Activitatea procurorului din etapa rezolvării cauzelor are ca obiect constatarea dacă este cazul de a dispune trimiterea în judecată sau dacă urmărirea penală trebuie să primească o altă rezolvare. Această verificare constituie o garanție că nicio cauză penală lipsită de temei nu va ajunge în faza de judecată și că, dimpotrivă, vor ajunge în această fază numai cauzele suficient cercetate, în care există probele necesare și sunt respectate cerințele legii(368). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 318 Renunțarea la urmărirea penală
Art 319 Continuarea urmăririi penale la cererea suspectului sau a inculpatului
Art 320 Modul de sesizare a procurorului pentru soluționarea cauzei
Art 321 Înaintarea dosarului privind pe inculpat
Art 322 Verificarea lucrărilor urmăririi penale
Art 323 Restituirea cauzei sau trimiterea la alt organ de urmărire penală
Art 324 Efectuarea urmăririi penale de către procuror
Art 325 Preluarea cauzelor de la alte parchete
Art 326 Trimiterea cauzei la un alt parchet
Art 327 Rezolvarea cauzelor
Art 328 Cuprinsul rechizitoriului
Art 329 Actul de sesizare a instanței
Art 330 Dispozițiile privitoare la măsurile preventive sau asigurătorii
Art 331 Dispozițiile privitoare la măsurile de siguranță
Art 332 Cazurile de reluare a urmăririi penale
Art 333 Reluarea urmăririi penale după suspendare
Art 334 Reluarea urmăririi penale în caz de restituire
Art 335 Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale
Art 336 Dreptul de a face plângere
Art 337 Obligația de înaintare a plângerii
Art 338 Termenul de rezolvare
Reviste:
Actul procedural prin care procurorul remediază neregularitățile actului de sesizare în procedura camerei preliminare
Mandat de supraveghere tehnică. Folosirea datelor rezultate din măsurile de supraveghere tehnică în altă cauză penală. Nulitate relativa.decizia Curții Constituționale nr. 51/16.02.2016
Aplicabilitatea principiului indivizibilității Ministerului Public. Analiză cauză
Câteva probleme controversate și actuale privind camera preliminară (I)
16. Camera preliminară. Obiectul procedurii
19. Procedura de cameră preliminară. Descrierea faptei și analiza mijloacelor de probă în rechizitoriu. Legalitatea sesizării instanței. Restituirea cauzei la parchet
Restituirea cauzei la parchet pentru neregularitatea rechizitoriului
Importanța predictibilității procedurilor penale în faza de urmărire penală
Contestația împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară prin care se constată neregularități ale actului de sesizare sau se dispune excluderea unor probe/Appeal against the ruling of the preliminary chamber judge by which any irregularities of the document instituting the proceedings shall be found or the exclusion of some evidence is ordered
Studiu de caz: Ce critici nu pot face obiectul cererilor și excepțiilor în procedura camerei preliminare?
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Modele:
Formular rechizitoriu
Încheiere de constatare a legalității sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și de dispunere a începerii judecății
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 9/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, privind verificarea legalității și temeiniciei actului de trimitere în judecată, conform art. 264 alin. 3 din Codul de procedură penală, în cazul când înaintarea rechizitoriului instanței competente se face prin adresă, sub semnătura prim-procurorului, procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel sau a procurorului ierarhic superior
;
se încarcă...