Art 290 Denunțul | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reglementări generale - Denunțul -
Art. 290.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3), Modele (1)

(1) Denunțul este încunoștințarea făcută de către o persoană fizică sau juridică despre săvârșirea unei infracțiuni. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Denunțul se poate face numai personal, dispozițiile art. 289 alin. (2), (4) - (6) și (8) - (10) aplicându-se în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Denunțul este facultativ, cu toate acestea, în cazurile prevăzute în mod expres de lege, cum ar fi cele din art. 266 noul C. pen., art. 410 noul C. pen., art. 23-25 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, denunțul este obligatoriu, întrucât nedenunțarea infracțiunii atrage răspunderea penală a celui care avea obligația să o facă (a se vedea și Gr. Theodoru, Tratat de drept procesual penal, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2008, p. 583). [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    Singurul element care diferențiază denunțul de plângere este împrejurarea că autorul denunțului nu a suferit o vătămare prin infracțiune, astfel încât dispozițiile referitoare la conținutul și la procedura de examinare a celor două modalități de sesizare sunt similare. 
    Mandatarul sau rudele apropiate nu pot formula un denunț în numele unei alte persoane. Aceste persoane pot formula un denunț în nume propriu în măsura în care intenționează să sesizeze organele de urmărire penală cu privire la săvârșirea unei infracțiuni. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   5. Modurile de sesizare. Sesizarea constituie, în primul rând, un mijloc prin care organul de urmărire penală ia cunoștință despre comiterea unei infracțiuni și, totodată, dacă este realizată în modurile prevăzute de lege, reprezintă și un act procesual care are ca efect juridic obligația organului de urmărire penală de a se pronunța cu privire la declanșarea sau nu a procesului penal pentru infracțiunea cu care a fost sesizat(55). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 280 Efectele nulității
Art 281 Nulitățile absolute
Art 282 Nulitățile relative
Art 283 Abateri judiciare
Art 284 Procedura privitoare la amenda judiciară
Art 285 Obiectul urmăririi penale
Art 286 Actele organelor de urmărire penală
Art 287 Păstrarea unor acte de urmărire penală
Art 288 Modurile de sesizare
Art 289 Plângerea
Art 290 Denunțul
Art 291 Sesizările făcute de persoane cu funcții de conducere și de alte persoane
Art 292 Sesizarea din oficiu
Art 293 Constatarea infracțiunii flagrante
Art 294 Examinarea sesizării
Art 295 Plângerea prealabilă
Art 296 Termenul de introducere a plângerii prealabile
Art 297 Obligațiile organului de urmărire penală în procedura plângerii prealabile
Art 298 Procedura în cazul infracțiunii flagrante
Art 299 Obiectul supravegherii
Art 300 Modalitățile de exercitare a supravegherii
Reviste:
Consecințele dezincriminării infracțiunii de neglijență și a modificării conținutului infracțiunii de abuz în serviciu
Considerații privind infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare
Suspendarea facultativă a judecării procesului civil, în condițiile începerii urmăririi penale, in rem sau in personam
Inducerea în eroare a organelor judiciare în concepția noului Cod penal
Instituția plângerii cu caracter administrativ-jurisdicțional formulate de persoanele private de libertate în scopul apărării drepturilor și intereselor lor
Opinii despre procesele investigative de descoperire şi urmărire penală a infracţiunilor contra securităţii naţionale şi de terorism
Este admisibilă exercitarea căilor de atac împotriva soluțiilor Ministerului Public de respingere a sesizărilor penale formulate de Curtea de Conturi a României?
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Modele:
Denunț
;
se încarcă...