Art 20 Constituirea ca parte civilă | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Acțiunea civilă - Constituirea ca parte civilă -
Art. 20.
- Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3), Modele (1), Librăria Indaco (6)

(1) Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătorești. Organele judiciare au obligația de a aduce la cunoștința persoanei vătămate acest drept. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (12)

(2) Constituirea ca parte civilă se face în scris sau oral, cu indicarea naturii și a întinderii pretențiilor, a motivelor și a probelor pe care acestea se întemeiază. Jurisprudență, Reviste (4), Modele (1)

(3) În cazul în care constituirea ca parte civilă se face oral, organele judiciare au obligația de a consemna aceasta într-un proces-verbal sau, după caz, în încheiere.

(4) În cazul nerespectării vreuneia dintre condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), persoana vătămată sau succesorii acesteia nu se mai pot constitui parte civilă în cadrul procesului penal, putând introduce acțiunea la instanța civilă. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Până la terminarea cercetării judecătorești, partea civilă poate: Reviste (1)

a) îndrepta erorile materiale din cuprinsul cererii de constituire ca parte civilă;

b) mări sau micșora întinderea pretențiilor; Reviste (1)

c) solicita repararea prejudiciului material prin plata unei despăgubiri bănești, dacă repararea în natură nu mai este posibilă.

(6) În cazul în care un număr mare de persoane care nu au interese contrarii s-au constituit parte civilă, acestea pot desemna o persoană care să le reprezinte interesele în cadrul procesului penal. În cazul în care părțile civile nu și-au desemnat un reprezentant, pentru buna desfășurare a procesului penal, desemnarea poate fi dispusă din oficiu de către organul judiciar. Modificări (1), Reviste (2)

(7) Dacă dreptul la repararea prejudiciului a fost transmis pe cale convențională unei alte persoane, aceasta nu poate exercita acțiunea civilă în cadrul procesului penal. Dacă transmiterea acestui drept are loc după constituirea ca parte civilă, acțiunea civilă se disjunge. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (2)

(8) Acțiunea civilă care are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului și părții responsabile civilmente, exercitată la instanța penală sau la instanța civilă, este scutită de taxă de timbru. Jurisprudență, Reviste (4), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În noua reglementare, constituirea ca parte civilă a fost reglementată într-o modalitate mult mai detaliată, fiind notabile câteva modificări în cuprinsul drepturilor persoanei vătămate. 
    În vechea reglementare, cercetarea judecătorească începea cu citirea actului de sesizare ainstanței (art. 322 C. proc. pen. din 1968), acesta fiind și termenul limită până la care partea vătămată se putea constitui parte civilă. noul C. proc. pen. nu mai raportează termenul limită la citirea actului de sesizare, ci la începerea cercetării judecătorești; care, potrivit noii reglementări nu mai este explicit definită. Din interpretarea art. 374 alin. (1) și (3) noul C. proc. pen., s-ar părea că citirea actului de sesizare s-ar situa înaintea începerii cercetării judecătorești. Concluzia rezultă din succesiunea celor două texte, în sensul că mai întâi se dă citire actului prin care s-a dispus trimiterea în judecată ori, după caz, acelui prin care s-a dispus începerea judecății [alin. (1)], după care se pune în vedere persoanei vătămate că se poate constitui parte civilă [alin. (4)]. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Natura actului de constituire de parte civilă 
    1.1. Deși neprevăzută în acești termeni, constituirea de parte civilă reprezintă în realitate o cerere adresată organelor judiciare prin care persoana vătămată solicită ca acțiunea civilă pe care dorește să o exercite împotriva inculpatului sau, după caz, împotriva acestuia și a părții responsabile civilmente să fie alăturată acțiunii penale în cadrul procesului penal. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   25. Obiectul și exercitarea acțiunii civile. Potrivit art. 19 alin. (1) CPP, obiectul acțiunii civile este tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii civile, pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acțiunii penale. Alături de conflictul de drept penal (raport juridic penal), se poate ivi și un conflict de drept extrapenal (un raport juridic extrapenal). Când acest raport extrapenal are caracter civil, el poate fi adus în fața organelor judiciare în vederea obținerii unei reparații pentru vătămare. Mijlocul juridic (instrumentul) care servește la aducerea raportului de conflict civil în fața organelor judiciare este acțiunea în justiție care poartă denumirea de acțiune civilă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 10 Dreptul la apărare
Art 11 Respectarea demnității umane și a vieții private
Art 12 Limba oficială și dreptul la interpret
Art 13 Aplicarea legii procesuale penale în timp și spațiu
Art 14 Obiectul și exercitarea acțiunii penale
Art 15 Condițiile de punere în mișcare sau de exercitare a acțiunii penale
Art 16 Cazurile care împiedică punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale
Art 17 Stingerea acțiunii penale
Art 18 Continuarea procesului penal la cererea suspectului sau inculpatului
Art 19 Obiectul și exercitarea acțiunii civile
Art 20 Constituirea ca parte civilă
Art 21 Introducerea în procesul penal a părții responsabile civilmente
Art 22 Renunțarea la pretențiile civile
Art 23 Tranzacția, medierea și recunoașterea pretențiilor civile
Art 24 Exercitarea acțiunii civile de către sau față de succesori
Art 25 Rezolvarea acțiunii civile în procesul penal
Art 26 Disjungerea acțiunii civile
Art 27 Cazurile de soluționare a acțiunii civile la instanța civilă
Art 28 Autoritatea hotărârii penale în procesul civil și efectele hotărârii civile în procesul penal
Art 29 Participanții în procesul penal
Art 30 Organele judiciare
Reviste:
Răspunderea penală și răspunderea civilă în cazul săvârșirii unei infracțiuni. Autoritatea de lucru judecat. Reflecții
Exercitarea acțiunii civile din oficiu în procesul penal
Controverse în jurisprudență cu privire la rezolvarea acțiunii civile în procesul penal
Există discriminare în cazul timbrării pentru repararea prejudiciului cauzat de o faptă penală?
3. Unele aspecte privind răspunderea civilă rezultată din comiterea unei infracțiuni în corelație cu răspunderea persoanei juridice
16. Camera preliminară. Obiectul procedurii
Statutul și rolul victimelor conform Noului Cod de procedură penală
Diferențele dintre circumstanța atenuantă a săvârșirii infracțiunii în stare de provocare și cauza justificativă a legitimei apărări. Reducerea proporțională a cuantumului daunelor acordate persoanei vătămate în situația reținerii provocării
Măsurile asigurătorii în procesul penal (I)
Poziția procesuală a societății de asigurare în noul proces penal. Natura juridică a răspunderii civile a acesteia. Efectele intrării în vigoare a Codului de procedură penală asupra deciziei nr. 1/2005 pronunțată în recurs în interesul legii
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Modele:
Cerere de constituire ca parte civilă.
Plângere penală
Încheiere prin care se dispune măsura protecției martorului vulnerabil^1 în cursul judecății
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
Noul Cod de procedură penală adnotat. Ediție actualizată la 01.11.2015
Ghid de anchetă penală
Acțiunea civilă în procesul penal
Noul Cod de procedură penală. Adnotat - Partea generală
Teste Grilă - Pentru admiterea în magistratură și avocatură. Drept penal - Partea generală. Partea specială, Drept procesual penal - Partea generală. Partea specială
;
se încarcă...