Art 192 Cercetarea locului faptei | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cercetarea locului faptei și reconstituirea - Cercetarea locului faptei -
Art. 192.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3), Modele (1), Librăria Indaco (2)

(1) Cercetarea locului faptei se dispune de către organul de urmărire penală, iar în cursul judecății de către instanța de judecată, atunci când este necesară constatarea directă în scopul determinării sau clarificării unor împrejurări de fapt ce prezintă importanță pentru stabilirea adevărului, precum și ori de câte ori există suspiciuni cu privire la decesul unei persoane. Modificări (1)

(2) Organul de urmărire penală sau instanța de judecată poate interzice persoanelor care se află ori care vin la locul unde se efectuează cercetarea să comunice între ele sau cu alte persoane. Referințe (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Cercetarea la fața locului este un procedeu probatoriu care constă în deplasarea organului judiciar penal (a organului de urmărire penală sau a instanței, după caz) la locul unde s-a săvârșit infracțiunea, unde s-a produs rezultatul ori unde au rămas urme în vederea constatării situației locului săvârșirii infracțiunii, a descoperirii și fixării urmelor infracțiunii și a stabilirii poziției și stării mijloacelor materiale de probă și a împrejurărilor în care infracțiunea a fost săvârșită (Gh. Mateuț, Tratat de procedură penală. Partea generală, vol. II, Ed. C.H. Beck, București, 2012, p. 264). [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Noțiune. Cercetarea la fața locului constituie un procedeu probatoriu prin care organul judiciar poate constata în mod nemijlocit împrejurări de fapt, deseori legate de locul săvârșirii faptei prevăzute de legea penală, importante pentru stabilirea adevărului în cauză. Cercetarea la fața locului este un procedeu probatoriu care poate fi utilizat în investigarea oricărei infracțiuni, însă este deseori dispusă în cazul infracțiunilor contra vieții, a integrității corporale sau sănătății, atât al celor cu intenție, cât și în cazul celor din culpă săvârșite ca urmare a accidentelor rutiere. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   206. Cazuri în care se pot dispune. Procedură. Cercetarea la fața locului reprezintă unul dintre cele mai importante procedee probatorii din întreaga economie a urmăririi penale. Ea se dispune atunci când este necesară constatarea directă în scopul determinării sau clarificării unor împrejurări de fapt ce prezintă importanță pentru stabilirea adevărului, precum și ori de câte ori există suspiciuni cu privire la decesul unei persoane. Credem că definiția din Codul de procedură penală anterior(424) era mai utilă, prin aceea că detalia activitățile pe care organele judiciare trebuiau să le desfășoare la fața locului, permițându-le în mod liber administrarea de probe prin acest procedeu probatoriu. Actuala reglementare este mai restrictivă, limitând, cel puțin teoretic, activitatea la situațiile când cercetarea la fața locului este necesară pentru constatarea directă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 182 Lămuririle cerute la institutul de emisiune
Art 183 Prezentarea scriptelor de comparație
Art 184 Expertiza medico-legală psihiatrică
Art 185 Autopsia medico-legală
Art 186 Exhumarea
Art 187 Autopsia medico-legală a fetusului sau a nou-născutului
Art 188 Expertiza toxicologică
Art 189 Examinarea medico-legală a persoanei
Art 190 Examinarea fizică
Art 191 Expertiza genetică judiciară
Art 192 Cercetarea locului faptei
Art 193 Reconstituirea
Art 194 Cercetarea locului faptei sau reconstituirea
Art 195 Procesul-verbal de cercetare a locului faptei sau de reconstituire
Art 196 Fotografierea și luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane
Art 197 Obiectele ca mijloace de probă
Art 198 Mijloacele de probă scrise
Art 199 Cuprinsul și forma procesului-verbal
Art 200 Comisia rogatorie
Art 201 Delegarea
Art 202 Scopul, condițiile generale de aplicare și categoriile măsurilor preventive
Reviste:
Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii prevăzute în noul C. proc. pen.
Aspecte de noutate privind reglementarea generală a expertizei și constatării în noul Cod de procedură penală (I)
Mijloace tehnico-științifice destinate investigațiilor criminalistice la fața locului
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2017
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Modele:
Proces - verbal de cercetare la fața locului
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
Ghid de anchetă penală
;
se încarcă...