Art 169 Ridicarea de obiecte și înscrisuri | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Alte forme de percheziție - Ridicarea de obiecte și înscrisuri -
Art. 169.
- Reviste (6), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (1)

Organul de urmărire penală sau instanța de judecată are obligația să ridice obiectele și înscrisurile ce pot servi ca mijloc de probă în procesul penal. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Ridicarea de obiecte și înscrisuri, ca și percheziția, sunt procedee auxiliare de descoperire și strângere a probelor și presupun efectuarea în prealabil a altor acte de procedură, considerate ca procedee principale și care apar drept condiții de ordin formal, prealabile, pentru recurgerea la procedee auxiliare [V. Dongoroz (coord.), Explicații teoretice ale Codului de procedură penal român. Partea generală, vol. V, Ed. Academiei, Ed. All Beck, București, 2003, p. 245]. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    Ridicarea de obiecte sau înscrisuri este procedeul probatoriu prin care sunt ridicate obiecte sau înscrisuri cunoscute, ce pot fi folosite ca mijloace de probă în procesul penal, de la persoanele fizice sau juridice care le dețin. Procedeul probatoriu se realizează în scopul strângerii mijloacelor de probă necesare pentru buna soluționare a cauzei. 
    C. proc. pen. stipulează obligația procedurală pozitivă a organelor de urmărire penală, respectiv a instanței de judecată de a ridica obiectele sau înscrisurile ce pot servi ca mijloc de probă în procesul penal. În acest sens, în jurisprudență s-a reținut că: „Organul de urmărire penală sau instanța de judecată avea obligația să ridice obiectele și înscrisurile ce pot servi ca mijloace de probă în procesul penal. Separat de aceasta, percheziția are loc numai când persoana căreia i s-a cerut să predea vreun obiect sau vreun înscris tăgăduiește existența sau deținerea acestuia, precum și ori de câte ori există indicii temeinice că efectuarea unei percheziții este necesară pentru descoperirea și strângerea probelor. Din actele dosarului rezultă că în cauză nu este vorba de o percheziție domiciliară, lucrătorii de poliție deplasându-se la locuința lui D.M.C. în urma sesizării făcute de colocatarii acestuia pentru tulburarea liniștii publice, ocazie în care, descoperind punga ce conținea canabis, deținută ilegal, au procedat la ridicarea acesteia și predarea ei organelor de urmărire competente să efectueze urmărirea penală necesară” (I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 5748/2004). [ Mai mult... ] 

Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
    Transcrierea de către organele de urmărire penală a capturilor video realizate de camerele de supraveghere pe suport informatic tip CD se realizează în temeiul dispozițiilor art. 169 și art. 170 NCPP referitoare la ridicarea de obiecte ce pot servi ca mijloc de probă, nefiind vorba despre înregistrarea datelor direct pe suportul informatic deținut de organele de urmărire penală, ci despre identificarea de obiecte lato sensu și ridicarea acestora prin mijloace tehnice specifice, în vederea analizei și folosirii ca mijloace de probă. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   187. Considerații prealabile. Capitolul VI din Titlul IV al Părții generale a Codului de procedură penală, cu denumirea marginală "Percheziția și ridicarea de obiecte și înscrisuri", reunește patru tipuri de percheziții și o instituție aparte: ridicarea de obiecte și înscrisuri. Instituția este preluată și dezvoltată din Codul de procedură penală din 1968 (art. 96-99) și stabilește gradual posibilitatea organelor judiciare de a solicita de la o persoană fizică sau juridică predarea anumitor obiecte sau înscrisuri despre care consideră că sunt utile cauzei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 159 Efectuarea percheziției domiciliare
Art 160 Identificarea și păstrarea obiectelor
Art 161 Procesul-verbal de percheziție
Art 162 Măsurile privind obiectele ori înscrisurile ridicate
Art 163 Conservarea sau valorificarea obiectelor ridicate
Art 164 Dispoziții speciale privind perchezițiile efectuate la o autoritate publică, instituție publică sau la alte persoane juridice de drept public
Art 165 Cazurile și condițiile în care se efectuează percheziția corporală
Art 166 Efectuarea percheziției corporale
Art 167 Percheziția unui vehicul
Art 168 Percheziția informatică și accesul într-un sistem informatic
Art 169 Ridicarea de obiecte și înscrisuri
Art 170 Predarea obiectelor, înscrisurilor sau a datelor informatice
Art 171 Ridicarea silită de obiecte și înscrisuri
Art 172 Dispunerea efectuării expertizei
Art 173 Numirea expertului
Art 174 Incompatibilitatea expertului
Art 175 Drepturile și obligațiile expertului
Art 176 Înlocuirea expertului
Art 177 Procedura efectuării expertizei
Art 178 Raportul de expertiză
Art 179 Audierea expertului
Reviste:
Despre actele de procedură în procesul penal. Procedeul probator al predării de obiecte, înscrisuri sau date informatice. Dispunerea de către procuror și efectuarea acestui procedeu probator
I se spunea "Buldozerul": Despre concursul dintre sechestru și ipotecă
Despre confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacienților
Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii prevăzute în noul C. proc. pen.
Aplicarea și activitatea principiului contradictorialității prin citarea și comunicarea actelor de procedură civilă
Desființarea înscrisurilor și anularea actelor juridice în procesul penal^1 /L'annuellement des documents et l'annulation des actes juridiques dans la procedure penale/Cancellation of documents and annulment of acts in criminal proceedings
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Modele:
Încheiere prin care se dispune ridicarea de obiecte și înscrisuri
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
;
se încarcă...