Art 161 Procesul-verbal de percheziție | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Percheziția domiciliară - Procesul verbal de percheziție -
Art. 161.
- Doctrină (3), Modele (1), Librăria Indaco (2)

(1) Activitățile desfășurate cu ocazia efectuării percheziției sunt consemnate într-un proces-verbal.

(2) Procesul-verbal trebuie să cuprindă:

a) numele, prenumele și calitatea celui care îl încheie; Jurisprudență

b) numărul și data mandatului de percheziție;

c) locul unde este încheiat; Jurisprudență

d) data și ora la care a început și ora la care s-a terminat efectuarea percheziției, cu menționarea oricărei întreruperi intervenite; Jurisprudență

e) numele, prenumele, ocupația și adresa persoanelor ce au fost prezente la efectuarea percheziției, cu menționarea calității acestora;

f) efectuarea informării persoanei la care se va efectua percheziția cu privire la dreptul de a contacta un avocat care să participe la percheziție;

g) descrierea amănunțită a locului și condițiilor în care înscrisurile, obiectele sau urmele infracțiunii au fost descoperite și ridicate, enumerarea și descrierea lor amănunțită, pentru a putea fi recunoscute; mențiuni cu privire la locul și condițiile în care suspectul sau inculpatul a fost prins;

h) obiecțiile și explicațiile persoanelor care au participat la efectuarea percheziției, precum și mențiunile referitoare la înregistrarea audiovideo sau fotografiile efectuate;

i) mențiuni despre obiectele care nu au fost ridicate, dar au fost lăsate în păstrare;

j) mențiunile prevăzute de lege pentru cazurile speciale.

(3) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină și la sfârșit de cel care îl încheie, de persoana la care s-a făcut percheziția, de avocatul acesteia, dacă a fost prezent, precum și de persoanele arătate la alin. (2) lit. e). Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuză să semneze, se face mențiune despre aceasta, precum și despre motivele imposibilității sau refuzului de a semna. Jurisprudență

(4) O copie de pe procesul-verbal se lasă persoanei la care s-a făcut percheziția sau de la care s-au ridicat obiectele și înscrisurile ori uneia dintre persoanele prevăzute la art. 159 alin. (5) sau (6) care au participat la percheziție.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Consemnarea în cadrul unui proces-verbal este principalul mijloc de fixare a rezultatului unei percheziții. 
    Procesul-verbal se întocmește de către autoritatea judiciară care efectuează percheziția și trebuie să cuprindă informațiile prevăzute de textul alin. (2), în baza cărora poate fi verificată legalitatea desfășurării percheziției. 
    Cu privire la modul de redactare a procesului-verbal, dată fiind calitatea sa de mijloc de probă, este mai mult decât evident că se impune necesitatea consemnării cât mai exacte, clare și precise a celor constatate din momentul pătrunderii la locul percheziției și până la terminarea acesteia (E. Stancu, Tratat de criminalistică, Ed. Universul Juridic, București, 2002, p. 455). [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    Activitățile desfășurate cu ocazia efectuării percheziției sunt consemnate într-un proces-verbal care trebuie să cuprindă: 
    a) numele, prenumele și calitatea celui care îl încheie; 
    b) numărul și data mandatului de percheziție; 
    c) locul unde este încheiat (acesta trebuie să fie chiar locul percheziționat); 
    d) data și ora la care a început și ora la care s-a terminat efectuarea percheziției, cu menționarea oricărei întreruperi intervenite; [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   182. Condiții pentru dispunere. Procedura de emitere a mandatului de percheziție. Condițiile pentru emiterea mandatului de percheziție domiciliară se regăsesc în art. 157 și art. 158 CPP; primul articol prevede condițiile generale, care își găsesc aplicabilitatea în toate formele de percheziție: 
   - există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de către o per­soană ori la deținerea unor obiecte sau înscrisuri ce au legătură cu o infracțiune; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 151 Livrarea supravegheată
Art 152 Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de telecomunicații ori a unui punct de acces la un sistem informatic
Art 153 Obținerea listei convorbirilor telefonice
Art 154 Conservarea datelor informatice și a datelor privind traficul informațional
Art 155 Conservarea datelor provenite din sisteme de telecomunicații
Art 156 Dispoziții comune
Art 157 Cazurile și condițiile în care se poate dispune percheziția domiciliară
Art 158 Procedura de emitere a mandatului de percheziție domiciliară
Art 159 Efectuarea percheziției domiciliare
Art 160 Identificarea și păstrarea obiectelor
Art 161 Procesul-verbal de percheziție
Art 162 Măsurile privind obiectele ori înscrisurile ridicate
Art 163 Conservarea sau valorificarea obiectelor ridicate
Art 164 Dispoziții speciale privind perchezițiile efectuate la o autoritate publică, instituție publică sau la alte persoane juridice de drept public
Art 165 Cazurile și condițiile în care se efectuează percheziția corporală
Art 166 Efectuarea percheziției corporale
Art 167 Percheziția unui vehicul
Art 168 Percheziția informatică și accesul într-un sistem informatic
Art 169 Ridicarea de obiecte și înscrisuri
Art 170 Predarea obiectelor, înscrisurilor sau a datelor informatice
Art 171 Ridicarea silită de obiecte și înscrisuri
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Modele:
Proces verbal de efectuare a percheziției domiciliare
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
Noul Cod de procedură penală. Adnotat - Partea generală
;
se încarcă...