Art 15 Condițiile de punere în mișcare sau de exercitare a acțiunii penale | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Acțiunea penală - Condițiile de punere în mișcare sau de exercitare a acțiunii penale -
Art. 15.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Acțiunea penală se pune în mișcare și se exercită când există probe din care rezultă presupunerea rezonabilă că o persoană a săvârșit o infracțiune și nu există cazuri care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea acesteia. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    A pune în mișcare acțiunea penală înseamnă a efectua actul procesual prevăzut de lege prin care se formulează, împotriva unei persoane determinate, învinuirea de săvârșire a unei infracțiuni și se declanșează activitatea de tragere la răspundere penală a acesteia. După ce a fost pusă în mișcare acțiunea penală prin actul de inculpare, aceasta este exercitată prin mai multe acte procesuale care asigură tragerea la răspundere penală a inculpatului (Gr. Theodoru, Tratat de drept procesual penal, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2008, p. 210, 213). [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Considerații generale. Legea veche nu prevedea o normă similară acesteia ori celei din art. 309 C. proc. pen.., privind condițiile „de fond” ale declanșării acțiunii penale. Utilitatea unor atare norme este indiscutabilă, față de opțiunea legiuitorului de a plasa debutul acțiunii penale pe parcursul urmăririi penale, nu la finalizarea ei; trebuia să fie prevăzute acele criterii a căror îndeplinire reclamă declanșarea acțiunii penale. Cu toate acestea, modul de redactare a normei este criticabil. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   17. Dreptul la acțiune. Încălcarea unei norme de drept penal de către o persoană dă naștere unui raport juridic de conflict între subiectul activ (persoana sau persoanele care au săvârșit, în calitate de autori, coautori, instigatori sau complici, o infracțiune fapt consumat ori o tentativă pedepsibilă), pe de o parte, și subiectul pasiv al infracțiunii, care este statul, ca reprezentant al societății(131). Acest raport de drept substanțial, între stat și infractor, presupune, pe de o parte, dreptul statului de a folosi acțiunea penală împotriva infractorului, de a-l trage la răspundere penală, de a-i aplica o pedeapsă și de a-l sili să o execute, iar, pe de altă parte, obligația infractorului de a răspunde pentru infracțiunea săvârșită și de a executa pedeapsa ce i-a fost aplicată, precum și dreptul său de a folosi contraacțiunea de apărare împotriva acțiunii penale a statului(132). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 5 Aflarea adevărului
Art 6 Ne bis in idem
Art 7 Obligativitatea punerii în mișcare și a exercitării acțiunii penale
Art 8 Caracterul echitabil și termenul rezonabil al procesului penal
Art 9 Dreptul la libertate și siguranță
Art 10 Dreptul la apărare
Art 11 Respectarea demnității umane și a vieții private
Art 12 Limba oficială și dreptul la interpret
Art 13 Aplicarea legii procesuale penale în timp și spațiu
Art 14 Obiectul și exercitarea acțiunii penale
Art 15 Condițiile de punere în mișcare sau de exercitare a acțiunii penale
Art 16 Cazurile care împiedică punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale
Art 17 Stingerea acțiunii penale
Art 18 Continuarea procesului penal la cererea suspectului sau inculpatului
Art 19 Obiectul și exercitarea acțiunii civile
Art 20 Constituirea ca parte civilă
Art 21 Introducerea în procesul penal a părții responsabile civilmente
Art 22 Renunțarea la pretențiile civile
Art 23 Tranzacția, medierea și recunoașterea pretențiilor civile
Art 24 Exercitarea acțiunii civile de către sau față de succesori
Art 25 Rezolvarea acțiunii civile în procesul penal
Reviste:
Drepturile persoanei vătămate în noul Cod de procedură penală
Aprecierea probelor și standardul probei, în procedura comună și în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, din perspectiva dreptului comparat-Partea întâi
Renunțarea la acțiunea civilă în procesul penal de către părțile civile
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
;
se încarcă...