Art 144 Prelungirea mandatului de supraveghere tehnică | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Tehnici speciale de supraveghere sau cercetare - Prelungirea mandatului de supraveghere tehnică -
Art. 144.
- Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Modele (4), Librăria Indaco (1)

(1) Mandatul de supraveghere tehnică poate fi prelungit, pentru motive temeinic justificate, de către judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța competentă, la cererea motivată a procurorului, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 139, fiecare prelungire neputând depăși 30 de zile. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Judecătorul de drepturi și libertăți se pronunță în camera de consiliu, fără citarea părților, prin încheiere care nu este supusă căilor de atac. Întocmirea minutei este obligatorie. Jurisprudență

(3) Durata totală a măsurii de supraveghere tehnică, cu privire la aceeași persoană și aceeași faptă, nu poate depăși un an, cu excepția măsurii de supraveghere video, audio sau prin fotografiere în spații private, care nu poate depăși 120 de zile. Modificări (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Competența exclusivă de prelungire a mandatului de supraveghere tehnică aparține, în lumina noii reglementări, judecătorului de drepturi și libertăți. Din rațiuni de confidențialitate, acesta hotărăște în camera de consiliu, fără citarea părților. 
    Utilitatea prelungirii măsurilor de supraveghere nu se mai raportează la criteriul uneori abstract al existenței unor motive temeinic justificate, menționat în vechea reglementare, ci se raportează la condițiile concrete avute în vedere la însăși emiterea mandatului de supraveghere tehnică. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    Prelungirea mandatului de supraveghere poate fi dispusă numai dacă toate condițiile prevăzute de art. 139 alin. (1) C. proc. pen.. sunt în continuare îndeplinite la momentul la care se soluționează propunerea. În plus, trebuie să se indice motivele, temeinic justificate, care impun prelungirea măsurilor intruzive; practic, procurorul trebuie să ofere judecătorului o explicație rezonabilă cu privire la necesitatea prelungirii. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   153. Noțiunea de supraveghere tehnică. Codul de procedură penală definește, în art. 138 alin. (13), noțiunea de supraveghere tehnică cu referire la utilizarea uneia dintre următoarele metode: 
   - interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță. Prin această metodă se înțelege interceptarea, accesul, monitorizarea, colectarea sau înregistrarea comunicărilor efectuate prin telefon, sistem informatic ori prin orice alt mijloc de comunicare [art. 138 alin. (2) CPP]; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 134 Identificarea persoanelor
Art 135 Identificarea obiectelor
Art 136 Alte identificări
Art 137 Pluralitatea de identificări
Art 138 Dispoziții generale
Art 139 Supravegherea tehnică
Art 140 Procedura de emitere a mandatului de supraveghere tehnică
Art 141 Autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către procuror
Art 142 Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică
Art 143 Consemnarea activităților de supraveghere tehnică
Art 144 Prelungirea mandatului de supraveghere tehnică
Art 145 Informarea persoanei supravegheate
Art 146 Conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnică
Art 147 Reținerea, predarea și percheziționarea trimiterilor poștale
Art 148 Utilizarea investigatorilor sub acoperire
Art 149 Măsurile de protecție a investigatorilor sub acoperire
Art 150 Constatarea unei infracțiuni de corupție sau a încheierii unei convenții
Art 151 Livrarea supravegheată
Art 152 Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de telecomunicații ori a unui punct de acces la un sistem informatic
Art 153 Obținerea listei convorbirilor telefonice
Art 154 Conservarea datelor informatice și a datelor privind traficul informațional
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 145 din Codul de procedură penală. Supraveghere tehnică. Informarea persoanei supravegheate care nu are calitatea de inculpat. Contestarea legalității măsurii de supraveghere
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
Modele:
Referat cu propunerea de prelungire a mandatului de supraveghere tehnică - varianta I
Referat cu propunerea de prelungire a mandatului de supraveghere tehnică - varianta a II-a
Încheiere de admitere a propunerii de prelungire a mandatului de reținere, predare și percheziționare a trimiterilor poștale
Încheiere de admitere sau de respingere a propunerii de prelungire a mandatului de supraveghere tehnică
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
;
se încarcă...