Art 14 Obiectul și exercitarea acțiunii penale | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Acțiunea penală - Obiectul și exercitarea acțiunii penale -
Art. 14.
- Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (3)

(1) Acțiunea penală are ca obiect tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârșit infracțiuni. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare prin actul de inculpare prevăzut de lege. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Acțiunea penală se poate exercita în tot cursul procesului penal, în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Textul de lege analizat preia aproape în integralitate dispozițiile corespondente din art. 9 C. proc. pen. din 1968. 
    Acțiunea penală constituie instrumentul juridic prin intermediul căruia se deduce în fața organelor judiciare raportul conflictual de drept penal, în vederea dinamizării procesului penal și realizării scopului său (N. Volonciu, Tratat de procedură penală. Partea generală, vol. I, Ed. Paideia, București, 1993, p. 13). Ea constituie mijlocul legal prin care se realizează însuși scopul procesului penal – acela ca orice infractor să fie pedepsit potrivit vinovăției sale – având un efect determinant în începerea și desfășurarea procesului penal (Gh. Mateuț, Tratat de procedură penală. Partea generală, vol. I, Ed. C.H. Beck, București, 2007, p. 670). [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Definiția acțiunii penale. Acțiunea penală este ansamblul de mijloace procesuale prin care se realizează tragerea la răspundere penală a unei persoane care a comis o infracțiune. Dacă raportul de drept penal se naște odată cu nerespectarea normei, cel de drept procesual, odată cu sesizarea organelor judiciare. Nașterea raportului de drept procesual nu coincide însă cu debutul acțiunii penale. Noul Cod a păstrat acțiunea penală ca etapă procesuală distinctă, dar care acoperă și faza urmăririi penale, nu doar pe cea a judecății. Ea succede începerii urmăririi penale cu privire la faptă, precum și continuării ei in personam, survine atunci când se conturează elemente serioase de vinovăție și are drept obiect trimiterea în judecată, verificarea de către instanță a acuzației și, finalmente, tragerea la răspundere penală. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   17. Dreptul la acțiune. Încălcarea unei norme de drept penal de către o persoană dă naștere unui raport juridic de conflict între subiectul activ (persoana sau persoanele care au săvârșit, în calitate de autori, coautori, instigatori sau complici, o infracțiune fapt consumat ori o tentativă pedepsibilă), pe de o parte, și subiectul pasiv al infracțiunii, care este statul, ca reprezentant al societății(131). Acest raport de drept substanțial, între stat și infractor, presupune, pe de o parte, dreptul statului de a folosi acțiunea penală împotriva infractorului, de a-l trage la răspundere penală, de a-i aplica o pedeapsă și de a-l sili să o execute, iar, pe de altă parte, obligația infractorului de a răspunde pentru infracțiunea săvârșită și de a executa pedeapsa ce i-a fost aplicată, precum și dreptul său de a folosi contraacțiunea de apărare împotriva acțiunii penale a statului(132). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 4 Prezumția de nevinovăție
Art 5 Aflarea adevărului
Art 6 Ne bis in idem
Art 7 Obligativitatea punerii în mișcare și a exercitării acțiunii penale
Art 8 Caracterul echitabil și termenul rezonabil al procesului penal
Art 9 Dreptul la libertate și siguranță
Art 10 Dreptul la apărare
Art 11 Respectarea demnității umane și a vieții private
Art 12 Limba oficială și dreptul la interpret
Art 13 Aplicarea legii procesuale penale în timp și spațiu
Art 14 Obiectul și exercitarea acțiunii penale
Art 15 Condițiile de punere în mișcare sau de exercitare a acțiunii penale
Art 16 Cazurile care împiedică punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale
Art 17 Stingerea acțiunii penale
Art 18 Continuarea procesului penal la cererea suspectului sau inculpatului
Art 19 Obiectul și exercitarea acțiunii civile
Art 20 Constituirea ca parte civilă
Art 21 Introducerea în procesul penal a părții responsabile civilmente
Art 22 Renunțarea la pretențiile civile
Art 23 Tranzacția, medierea și recunoașterea pretențiilor civile
Art 24 Exercitarea acțiunii civile de către sau față de succesori
Reviste:
Obligarea inculpatului, alături de fondul de protecție a victimelor străzii, la plata despăgubirilor civile în procesul penal
Considerații referitoare la acțiunea penală
Soluționarea acțiunii civile când societatea de asigurare participă în procesul penal în calitate de asigurător de răspundere civilă
Compatibilitatea dintre acțiunea penală și acțiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal împotriva inculpatului trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals. Notă critică a Deciziei nr. 229/A pronunțate de Curtea de Apel Timișoara. Analiză a jurisprudenței obligatorii incidente
I se spunea "Buldozerul": Despre concursul dintre sechestru și ipotecă
Aplicarea legii insolvenței în procesele penale
Prolegomene la acțiunea civilă exercitată în procesul penal/Des prolegomènes à l'action civile exercee dans la procedure penale/Prolegomena to the civil action in criminal proceedings
Durata măsurilor preventive în cazul persoanei juridice. O critică a Deciziei nr. 139/2016 a Curții Constituționale
Coliziune între un moped și o căruță. Ucidere din culpă. Lipsa calității de parte responsabilă civilmente a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România/Collision between a moped and a carriage. Involuntary manslaughter. Lack of capacity as civilly liable party of the Romanian Motor Insurers’ Bureau
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. Răspunderea statului pentru erori judiciare. Răspunderea judecătorilor și procurorilor. Acțiunea în regres. Eroare judiciară
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
;
se încarcă...