Art 135 Identificarea obiectelor | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Identificarea persoanelor și a obiectelor - Identificarea obiectelor -
Art. 135.
- Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4), Modele (2), Librăria Indaco (2)

(1) Obiectele despre care se presupune că pot contribui la aflarea adevărului în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni sunt prezentate în vederea identificării, după ce persoana care face identificarea le-a descris în prealabil. Dacă aceste obiecte nu pot fi aduse pentru a fi prezentate, persoana care face identificarea poate fi condusă la locul unde se află obiectele. Jurisprudență

(2) Desfășurarea activității de identificare a obiectelor, precum și declarațiile persoanei care face identificarea sunt consemnate într-un proces-verbal ce trebuie să cuprindă mențiuni cu privire la: ordonanța sau încheierea prin care s-a dispus măsura, locul unde a fost încheiat, data, ora la care a început și ora la care s-a terminat activitatea, cu menționarea oricărui moment de întrerupere, numele, prenumele persoanelor prezente și calitatea în care acestea participă, numele și prenumele persoanei care face identificarea, descrierea amănunțită a obiectelor identificate.

(3) În cursul urmăririi penale, în situația în care organul de urmărire consideră necesar, activitatea de identificare și declarația persoanei care face identificarea sunt înregistrate audiovideo. Înregistrarea identificării este anexată procesului-verbal ca parte integrantă a acestuia și poate fi folosită ca mijloc de probă.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Acest procedeu probatoriu, asemeni celui analizat la articolul precedent, constituie o noutate față de vechea reglementare. 
    Din modul de redactare a textului legal analizat, deducem că acest procedeu nu ar viza prezentarea spre identificare a mai multor obiecte cu caracteristici asemănătoare alături de obiectul despre care se presupune că poate contribui la aflarea adevărului. Organul judiciar va avea practic o misiune mai simplă în comparație cu cea de la identificarea persoanelor, întrucât va trebui să prezinte spre identificare numai obiectul despre care se presupune că poate contribui la aflarea adevărului, constatând apoi că identificarea este pozitivă sau, după caz, negativă. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Desfășurarea identificării de obiecte. Identificarea obiectelor se desfășoară în patru etape procesuale: (i) dispunerea efectuării procedeului probatoriu; (ii) audierea prealabilă a persoanei care va realiza identificarea; (iii) în cazul existenței mai multor obiecte, constituirea grupului de obiecte; (iv) identificarea propriu-zisă. 
    Spre deosebire de identificarea de persoane, atunci când există un singur obiect, organul judiciar nu are obligația de a constitui un grup de obiecte cu caracteristici asemănătoare. Considerăm însă că, în măsura în care posibilitățile materiale există, organul judiciar va constitui un grup de obiecte de aceeași natură cu cel despre care se presupune că poate contribui la aflarea adevărului. [ Mai mult... ] 

Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
    În conformitate cu prevederile art. 133 NCPP, după dispunerea măsurii identificării și înainte ca aceasta să fie realizată, persoana care face identificarea trebuie să fie audiată cu privire la obiectul pe care urmează să îl identifice, respectiv să descrie toate caracteristicile acestuia, precum și împrejurările în care a fost văzut și să precizeze dacă a mai participat anterior la o altă procedură de identificare privind același obiect. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   150. Definiție, obiect și scop. Identificarea persoanelor și a obiectelor constituie un procedeu probatoriu care are ca scop stabilirea, pe baza comparării caracteristicilor lor de către persoana care le-a văzut, a identității dintre o anumită persoană sau un anumit obiect cu relevanță pentru elucidarea cauzei penale și o persoană sau un obiect stabilite provizoriu de către organul judiciar ca fiind suspecte că ar fi cele văzute de persoana căreia i se solicită a face identificarea, atunci când activitatea este necesară în scopul clarificării împrejurărilor cauzei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 125 Martorul amenințat
Art 126 Măsurile de protecție dispuse în cursul urmăririi penale
Art 127 Măsurile de protecție dispuse în cursul judecății
Art 128 Dispunerea măsurii protecției martorului în cursul judecății
Art 129 Audierea martorului protejat
Art 130 Martorul vulnerabil
Art 131 Confruntarea
Art 132 Scopul și obiectul măsurii
Art 133 Audierea prealabilă a persoanei care face identificarea
Art 134 Identificarea persoanelor
Art 135 Identificarea obiectelor
Art 136 Alte identificări
Art 137 Pluralitatea de identificări
Art 138 Dispoziții generale
Art 139 Supravegherea tehnică
Art 140 Procedura de emitere a mandatului de supraveghere tehnică
Art 141 Autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către procuror
Art 142 Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică
Art 143 Consemnarea activităților de supraveghere tehnică
Art 144 Prelungirea mandatului de supraveghere tehnică
Art 145 Informarea persoanei supravegheate
Reviste:
Recurs în interesul legii admis referitor la acordul de recunoaștere a vinovăției
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Modele:
Ordonanță de dispunere a identificării obiectelor
Proces –verbal de identificare a obiectelor
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
Ghid de anchetă penală
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 1/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția I penală prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "dacă întreprinderea individuală, persoană juridică fără personalitate juridică, poate fi subiect activ al unei infracțiuni săvârșite în realizarea obiectului de activitate"
;
se încarcă...