Art 122 Modul de audiere a martorului | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Audierea martorilor - Modul de audiere a martorului -
Art. 122.
- Jurisprudență, Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Fiecare martor este audiat separat și fără prezența altor martori.

(2) Martorul este lăsat să declare tot ceea ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările de fapt pentru dovedirea cărora a fost propus, apoi i se pot adresa întrebări. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Martorului nu i se pot adresa întrebări privind opțiunile politice, ideologice sau religioase ori alte circumstanțe personale și de familie, cu excepția cazului în care acestea sunt strict necesare pentru aflarea adevărului în cauză sau pentru verificarea credibilității martorului.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Persoanele audiate în calitate de martori sunt ascultate pe rând, fără a fi de față cele care nu au fost audiate, pentru a nu se influența unele pe altele. Martorul este lăsat liber să relateze faptele și împrejurările de fapt pentru dovedirea cărora este audiat. 
    Întrebările se pot pune martorului după ce a terminat relatarea liberă și pot fi întrebări de precizare, de detaliere a unor informații, de completare sau rectificare a acestora, de verificare a sincerității sau exactității faptelor sau împrejurărilor de fapt relatate. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Audierea martorului. La fel ca și în cazul audierii suspectului, inculpatului sau a persoanei vătămate, audierea martorului cunoaște etapa relatării libere și pe cea a întrebărilor. Pentru aceste motive, considerentele expuse anterior se aplică în mod corespunzător și pentru audierea martorului (a se vedea supra art. 109). 
    Art. 122 alin. (1) C. proc. pen.. prevede în mod expres, atât pentru etapa urmăririi penale, cât și pentru cea a judecății, că martorii sunt audiați separat, iar martorii neaudiați nu vor fi prezenți la audierea celorlalți martori din cauză. În acest sens, art. 373 alin. (1) C. proc. pen.. prevede că, după apelul părților și al martorilor, președintele completului cere martorilor prezenți să părăsească sala de ședință și le pune în vedere să nu se îndepărteze fără încuviințarea sa. După ce un martor a fost audiat în faza judecății, conform art. 381 alin. (9) C. proc. pen.., acesta va rămâne în sala de ședință, legiuitorul permițând martorului care a fost audiat să asiste la audierea altor martori. Prin excepție însă, atunci când apreciază că există posibilitatea unei eventuale reaudieri sau a unei confruntări, instanța de judecată poate dispune ca unii dintre martorii audiați să părăsească sala de ședință. Având în vedere că o astfel de posibilitate poate fi rareori anticipată, considerăm că este recomandabil ca instanța să încuviințeze plecarea martorului, după audierea sa, în condițiile art. 381 alin. (10) C. proc. pen.. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   135. Noțiune și importanță. Martorul este persoana fizică, alta decât suspectul, persoana vătămată și părțile în procesul penal, ce are cunoștință despre fapte și împrejurări de fapt care servesc la constatarea existenței sau inexistenței unei infracțiuni, la identificarea persoanei care a săvârșit-o și la cunoașterea împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a cauzei și aflarea adevărului în procesul penal. [ Mai mult... ] 

Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
   1. Deși invocarea încălcării regulilor stabilite la art. 122 alin. (2) NCPP se încadrează, aparent, în rândul excepțiilor privind legalitatea obținerii probei, în realitate se tinde a se contesta conținutul declarațiilor martorilor, respectiv faptele probatorii atestate și măsura în care acestea emană sau nu de la persoanele audiate sau au fost influențate prin intervenția organelor de urmărire penală care au administrat proba. Acest lucru se verifică, pe de o parte, prin însușirea declarației de către martor prin semnătura proprie, potrivit dispozițiilor art. 123 alin. (1) NCPP raportat la art. 110 alin. (2) NCPP. Pe de altă parte, eventualele neconcordanțe pot constitui apărări de fond ale părților, vizează forța probatorie a acestor declarații și pot fi puse în evidență cu ocazia audierii martorilor în mod nemijlocit în fața instanței de judecată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 112 Modul de audiere a părții civile și a părții responsabile civilmente
Art 113 Protecția persoanei vătămate și a părții civile
Art 114 Persoanele audiate ca martor
Art 115 Capacitatea de a fi martor
Art 116 Obiectul și limitele declarației martorului
Art 117 Persoanele care au dreptul de a refuza să dea declarații în calitate de martor
Art 118 Dreptul martorului de a nu se acuza
Art 119 Întrebările privind persoana martorului
Art 120 Comunicarea drepturilor și obligațiilor
Art 121 Jurământul și declarația solemnă a martorului
Art 122 Modul de audiere a martorului
Art 123 Consemnarea declarațiilor
Art 124 Cazurile speciale de audiere a martorului
Art 125 Martorul amenințat
Art 126 Măsurile de protecție dispuse în cursul urmăririi penale
Art 127 Măsurile de protecție dispuse în cursul judecății
Art 128 Dispunerea măsurii protecției martorului în cursul judecății
Art 129 Audierea martorului protejat
Art 130 Martorul vulnerabil
Art 131 Confruntarea
Art 132 Scopul și obiectul măsurii
Reviste:
Aspecte teoretice și practice constatate în exercitarea dreptului la apărare în cursul procesului penal privind încălcarea deontologiei profesionale de către organele judiciare
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
;
se încarcă...