Art 111 Modul de audiere a persoanei vătămate | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Audierea persoanei vătămate, a părții civile și a părții responsabile civilmente - Modul de audiere a persoanei vătămate -
Art. 111.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3), Modele (4), Librăria Indaco (1)

(1) La începutul primei audieri, organul judiciar adresează persoanei vătămate întrebările prevăzute la art. 107, care se aplică în mod corespunzător. Reviste (1)

(2) Persoanei vătămate i se aduc la cunoștință următoarele drepturi și obligații: Jurisprudență, Reviste (1)

a) dreptul de a fi asistată de avocat, iar în cazurile de asistență obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;

b) dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege;

c) dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica excepții și de a pune concluzii, în condițiile prevăzute de lege;

d) dreptul de a fi încunoștințată cu privire la desfășurarea procedurii, dreptul de a formula plângere prealabilă, precum și dreptul de a se constitui parte civilă;

e) obligația de a se prezenta la chemările organelor judiciare;

f) obligația de a comunica orice schimbare de adresă;

g) obligația de a spune adevărul.

(3) Dispozițiile art. 109 alin. (1) și (2) și ale art. 110 se aplică în mod corespunzător.

(4) În cursul urmăririi penale, audierea persoanei vătămate se înregistrează prin mijloace tehnice audio sau audiovideo, atunci când organul de urmărire penală consideră necesar sau atunci când persoana vătămată a solicitat aceasta în mod expres, iar înregistrarea este posibilă. Reviste (2)

(5) Persoanei vătămate i se aduce la cunoștință cu ocazia primei audieri faptul că, în cazul în care inculpatul va fi privat de libertate, respectiv condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, aceasta poate să fie informată cu privire la punerea acestuia în libertate în orice mod. Modificări (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În noul C. proc. pen. dreptul la informare al persoanei vătămate cunoaște o reglementare detaliată, dorindu-se alinierea cu legislația europeană și promovarea unui standard ridicat în respectarea drepturilor fundamentale ale participanților în procedurile penale. 
    În contextul noii reglementări, aducerea la cunoștința persoanei vătămate a celor mai importante drepturi procesuale ale sale, cu indicarea expresă a acestora, constituie o obligație expresă a organelor de urmărire penală și nu un simplu deziderat în virtutea rolului activ, conform vechii reglementări. Se creează astfel premisele eliminării situațiilor des întâlnite în practică, în care o persoana vătămată neavizată se lovea de o lipsă totală de comunicare din partea organelor de anchetă cu privire la informații legate de drepturile procesuale, acestea motivându-și tăcerea prin faptul că nu au atribuții să acorde consultanță juridică. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Cadru general. Din punct de vedere al tehnicii legislative, audierea persoanei vătămate a fost construită prin raportare la dispozițiile aplicabile în cazul audierii suspectului sau inculpatului, legiuitorul menționând expres numai drepturile și obligațiile specifice persoanei vătămate. 
    Așadar, audierea persoanei vătămate va începe cu adresarea întrebărilor prevăzute de art. 107 și prin aducerea la cunoștință a drepturilor prevăzute de art. 111 alin. (2) C. proc. pen.. Ulterior, persoana vătămată va fi lăsată să declare tot ceea ce dorește și, după terminarea relatării libere, i se pot pune întrebări. [ Mai mult... ] 

Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
   131. Noțiune și importanță. Persoana vătămată, partea civilă și partea responsabilă civilmente, fiind persoane care au cunoștință despre săvârșirea infracțiunii și despre făptuitor, pot fi ascultate în procesul penal în vederea obținerii unor probe necesare rezolvării cauzei. Astfel, audierea acestor subiecți procesuali reprezintă mijlocul de probă oral prevăzut de lege ce cuprinde relatările lor în legătură cu fapta prevăzută de legea penală care formează obiectul cercetării. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 101 Principiul loialității administrării probelor
Art 102 Excluderea probelor obținute în mod nelegal
Art 103 Aprecierea probelor
Art 104 Persoanele audiate în cursul procesului penal
Art 105 Audierea prin interpret
Art 106 Protecția sănătății persoanelor ascultate
Art 107 Întrebările privind persoana suspectului sau a inculpatului
Art 108 Comunicarea drepturilor și a obligațiilor
Art 109 Modul de ascultare
Art 110 Consemnarea declarațiilor
Art 111 Modul de audiere a persoanei vătămate
Art 112 Modul de audiere a părții civile și a părții responsabile civilmente
Art 113 Protecția persoanei vătămate și a părții civile
Art 114 Persoanele audiate ca martor
Art 115 Capacitatea de a fi martor
Art 116 Obiectul și limitele declarației martorului
Art 117 Persoanele care au dreptul de a refuza să dea declarații în calitate de martor
Art 118 Dreptul martorului de a nu se acuza
Art 119 Întrebările privind persoana martorului
Art 120 Comunicarea drepturilor și obligațiilor
Art 121 Jurământul și declarația solemnă a martorului
Reviste:
Reguli și procedee tactice criminalistice privind audierea victimelor traficului de persoane
Drepturile persoanei vătămate în noul Cod de procedură penală
Particularitățile procesului penal în cauzele cu persoane vătămate minore
Elemente tactice importante în audierea persoanelor conform Noului Cod de procedură penală
Statutul și rolul victimelor conform Noului Cod de procedură penală
Drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității
Cameră preliminară. Legalitatea sesizării instanței. Probe
Doctrină:
Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2
Codul de procedură penală comentat ediția a 3-a, revizuită și adăugită
Modele:
Declarație de persoană vătămată /parte civilă/parte responsabilă civilmente
Declarație parte civilă
Declarație parte responsabilă civilmente
Declarație persoană vătămată
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generală. Analiză comparativă. Noutăți, explicații, comentarii
;
se încarcă...