Art 1 Dispoziții generale | Lege 155/2010

Acesta este un fragment din Legea poliției locale nr. 155/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale -
Art. 1.
-

(1) Poliția locală se înființează în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:

a) ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;

b) circulația pe drumurile publice;

c) disciplina în construcții și afișajul stradal;

d) protecția mediului;

e) activitatea comercială;

f) evidența persoanelor;

g) alte domenii stabilite prin lege.

(2) Poliția locală își desfășoară activitatea pe baza principiilor: legalității, încrederii, previzibilității, proximității și proporționalității, deschiderii și transparenței, eficienței și eficacității, răspunderii și responsabilității, imparțialității și nediscriminării.

Acesta este un fragment din Legea poliției locale nr. 155/2010 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 155/2010:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Organizarea poliției locale
Art 5 Organizarea poliției locale
Art 6 Atribuțiile poliției locale
Art 7 Atribuțiile poliției locale
Art 8 Atribuțiile poliției locale
Art 9 Atribuțiile poliției locale
Art 10 Atribuțiile poliției locale
Art 11 Atribuțiile poliției locale
;
se încarcă...