Ministerul Mediului și Pădurilor

Ordinul nr. 962/2010 pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind organizarea și desfășurarea procedurilor de încheiere a acordului-cadru pentru consultanță juridică în legătură cu contractele/acordurile/protocoalele încheiate de Ministerul Mediului și Pădurilor, prin Direcția generală AM POS Mediu

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 iulie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor art. 2 și 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 105.869 din 3 iunie 2010 al Direcției generale AM POS Mediu,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor,

ministrul mediului și pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele procedurale interne privind organizarea și desfășurarea procedurilor de încheiere a acordului-cadru pentru consultanță juridică în legătură cu contractele/acordurile/protocoalele încheiate de Ministerul Mediului și Pădurilor, prin Direcția generală AM POS Mediu, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.205/2007 pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind organizarea și desfășurarea procedurilor de încheiere a contractului-cadru pentru asistență juridică și reprezentare în legătură cu contractele/acordurile/protocoalele încheiate de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin Direcția generală pentru managementul instrumentelor structurale, în calitate de autoritate de management, pentru implementarea Programului operațional sectorial de mediu, precum și asistență juridică pentru contractele finanțate în cadrul acestuia, inclusiv alte documente relevante, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 16 august 2007, se abrogă.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului și pădurilor,
Mircea Ioan Cotoșman,
secretar de stat

București, 18 iunie 2010.

Nr. 962.

ANEXĂ

NORME PROCEDURALE INTERNE
privind organizarea și desfășurarea procedurilor de încheiere a acordului-cadru pentru consultanță juridică în legătură cu contractele/acordurile/protocoalele încheiate de Ministerul Mediului și Pădurilor, prin Direcția generală AM POS Mediu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...