REGISTRUL JUDEȚEAN de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis (model) | Hotărâre 852/2016

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 852/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de animale de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine". Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
ANEXA Nr. 1 -
CERERE pentru schema "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de animale de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine" (model)
ANEXA Nr. 3 -
SITUAȚIA CENTRALIZATOARE a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de animale de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine" (model)

ANEXA Nr. 2 -
REGISTRUL JUDEȚEAN
de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis
(model)

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București

Nr. crt./ data Crescător de animale (numele și prenumele, denumire, CNP/CUI, localitatea) Cerere pentru ajutor de minimis (nr. /data) Nr. capete pentru care se solicită sprijin pe categorii Cuantum pe categorie (lei/cap) Suma totală aprobată(*)
(lei)
vieruș (v) scrofiță rasă pură (srp) scrofiță hibridă (sh) (v) (srp) (sh)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) = (3) x (6) + (4) x (7) + (5) x (8)
1
2
3
4
. . .

(*) Nu poate depăși echivalentul în lei a 15.000 euro, calculat la cursul de schimb din data depunerii cererii, având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. . . /2016.

Întocmit,
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, funcția, semnătura, ștampila)

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 852/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de animale de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine". Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...