Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere

Modificări (4), Derogări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iulie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 80.399 din 24 iunie 2010, elaborat de Direcția generală politici agricole,

luând în considerare necesitatea armonizării legislației românești cu Directiva Consiliului 66/401/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante furajere, ultima dată amendată prin Directiva 2009/74/CE a Comisiei din 26 iunie 2009 de modificare a directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE și 2002/57/CE ale Consiliului în ce privește denumirile botanice ale plantelor, denumirile științifice ale altor organisme, precum și a anumitor anexe la directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE și 2002/57/CE ca urmare a progreselor științifice și tehnice,

în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Prezentul ordin se aplică producerii în vederea comercializării, precum și comercializării semințelor de plante furajere.

(2) În sensul prezentului ordin, termenul comercializare reprezintă vânzarea, deținerea în scopul vânzării, oferta spre vânzare și orice formă de cedare, furnizare ori transfer, în vederea exploatării comerciale, al semințelor către terți, fie că sunt remunerate sau nu.

(3) Nu se consideră comercializare schimburile de semințe ce nu au ca scop exploatarea comercială a varietăților, cum sunt următoarele operațiuni:

a) furnizarea de semințe unor instituții oficiale de testare și de inspecție;

b) furnizarea de semințe, în anumite condiții, prestatorilor de servicii, în vederea procesării sau ambalării, dacă prestatorul de servicii, nu deține un titlu asupra semințelor astfel furnizate.

(4) Furnizarea de semințe, în condiții specifice, prestatorilor de servicii, în vederea producerii unor materii prime agricole, destinate utilizării industriale, sau în vederea înmulțirii semințelor în acest scop, nu este considerată comercializare dacă prestatorul de servicii nu deține un drept asupra semințelor astfel furnizate sau asupra produselor recoltate. Furnizorul de semințe pune la dispoziția autorității competente prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii) o copie a părților relevante ale contractului încheiat cu prestatorul de servicii, iar acest contract trebuie să includă normele și condițiile actuale pe care să le îndeplinească semințele furnizate.

Art. 2. -

(1) În sensul prezentului ordin:

I. Plante furajere reprezintă plantele din următoarele genuri și specii:

a) Poaceae (Gramineae):

Agrostis canina L. Bucățel
Agrostis gigantea Roth. Iarba mare (albă)
Agrostis stolonifera L. Moleață (iarba câmpului)
Agrostis capillaris L. Păiuș
Alopecurus pratensis L. Coada vulpii
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl Ovăscior
Bromus catharticus Vahl. Ovăz australian
Bromus sitchensis Trin. Ovăz sitckensis
Cynodon dactylon (L.) Pers. Iarba de Bermuda, pir înalt
Dactylis glomerata L. Golomăț
Festuca arundinacea Schreber Păiuș înalt
Festuca filiformis Pourr. Păiușul oilor, cu frunze mici
Festuca ovina L. Păiușul oilor
Festuca pratensis Huds. Păiuș de livezi
Festuca rubra L. Păiuș roșu
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Păiușul tare
Lolium multiflorum Lam. Raigras italian (inclusiv Raigras Wasterwold)
Lolium perenne L. Raigras peren
Lolium x boucheanum Kunth Raigras hibrid
Phalaris aquatica L. Iarba Harding
Phleum nodosum L. Timoftică noduroasă
Phleum pratense L. Timoftică
Poa annua L. Firuță, firicea
Poa nemoralis L. Iarbă deasă
Poa palustris L. Firuță de baltă
Poa pratensis L. Firuță de câmp
Poa trivialis L. Șuvar de munte
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. Ovăz gălbui
Modificări (1)

Definiția conține, de asemenea, următorii hibrizi rezultați din încrucișarea speciilor menționate anterior.

x Festulolium Asch. & Graebn. Hibrizi rezultați din încrucișarea unei specii din genul Festuca cu o specie din genul Lolium

b) Fabaceae (Leguminosae) Leguminoase: Modificări (1)

Galega orientalis Lam. Galega furajeră
Hedysarum coronarium L. Sparcetă de Spania
Lotus corniculatus L. Ghizdei
Lupinus albus L. Lupin alb
Lupinus angustifolius L. Lupin albastru cu frunze înguste
Lupinus luteus L. Lupin galben
Medicago lupulina L. Trifoi mărunt
Medicago sativa L. Lucernă
Medicago x varia T. Martyn Lucernă de nisip
Onobrychis viciifolia Scop Sparcetă
Pisum sativum l. (partim) Mazăre furajeră
Trifolium alexandrinum L. Trifoi de Alexandria
Trifolium hybridum L. Trifoi hibrid
Trifolium incarnatum L. Trifoi încarnat
Trifolium pratense L. Trifoi roșu
Trifolium repens L. Trifoi alb
Trifolium resupinatum L. Trifoi persan
Trigonella foenum-graecum L. Schinduf, fân grecesc
Vicia faba L. (partim) Bob
Vicia pannonica Crantz Măzăriche de toamnă
Vicia sativa L. Măzăriche de primăvara
Vicia villosa Roth. Măzăriche păroasă

c) Alte specii:

Brassica napus L var. napobrassica (L.) Rchb. Gulie
Brassica oleracea L. Convar. acephala (DC) Alef. var. medullosaThell. + var. viridis L. Varză furajeră
Phacelia tanacetifolia Benth. Floarea albinelor
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Ridiche de ulei

II. Sămânța Bază reprezintă:

a) sămânța din soiuri selecționate:

(i) care a fost produsă sub responsabilitatea menținătorului după reguli de selecție conservativă în ceea ce privește soiul;

(ii) care este destinată producerii de sămânță din categoria "sămânță Certificată";

(iii) care îndeplinește, sub rezerva prevederilor art. 5, condițiile pentru sămânța Bază prevăzute în anexele nr. 1 și 2; și

(iv) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la subpct. (i)-(iii);

b) sămânța din soiuri locale:

(i) care a fost produsă sub control oficial, pornind de la materiale admise oficial ca soiuri locale în una sau mai multe exploatații aflate într-o regiune de origine delimitată clar;

(ii) care este destinată producerii de sămânță din categoria "sămânță Certificată";

(iii) care respectă, sub rezerva prevederilor art. 5, condițiile pentru sămânța Bază prevăzute în anexele nr. 1 și 2; și

(iv) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la subpct. (i)-(iii).

III. Sămânță Certificată reprezintă sămânța tuturor speciilor prevăzute la pct. I, altele decât Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., precum și Medicago sativa:

a) care provine direct din sămânța Bază sau, la cererea amelioratorului, din semințele unei generații anterioare seminței Bază, care după examinarea oficială îndeplinește condițiile stabilite în anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța Bază;

b) care este destinată altor scopuri decât producția de semințe;

c) care îndeplinește, sub rezerva dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. b), condițiile stabilite în anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța Certificată;

d) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că îndeplinește condițiile stabilite la lit. a)-c).

IV. Sămânța Certificată din prima generație (C1) reprezintă sămânța (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., precum și Medicago sativa):

a) care a fost produsă direct din sămânța Bază sau, la cererea menținătorului, din sămânța aparținând unei generații anterioare seminței Bază, care poate îndeplini sau a îndeplinit, prin examinare oficială, condițiile stabilite în anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța Bază;

b) care este destinată pentru producerea de sămânță din categoria "sămânța Certificată, din a doua generație (C2)" sau pentru alte scopuri decât producția de sămânță de plante furajere;

c) care, sub rezerva prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b), îndeplinește condițiile stabilite în anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța Certificată;

d) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că îndeplinește condițiile stabilite la lit. a)-c).

V. Sămânța Certificată din a doua generație (C2) reprezintă sămânța (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., precum și Medicago sativa):

a) care provine direct din sămânța Bază, din sămânța Certificată din prima generație (C1) sau, la cererea menținătorului, dintr-o generație anterioară seminței Bază, care poate îndeplini și a îndeplinit, la examinarea oficială, condițiile stabilite în anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța Bază;

b) care este destinată altor scopuri decât producția de semințe de plante furajere;

c) care îndeplinește, sub rezerva art. 5 alin. (1) lit. b), condițiile stabilite în anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța Certificată;

d) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile stabilite la lit. a)-c).

VI. Sămânța Comercială reprezintă sămânța:

a) care păstrează identitatea speciei;

b) care îndeplinește, sub rezerva prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b), condițiile pentru sămânța Comercială prevăzute în anexa nr. 2; și

c) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile stabilite la lit. a) și b).

VII. Măsuri oficiale reprezintă măsurile luate de către:

a) autoritățile competente ale României:

(i) autoritatea competentă stabilită prin Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor (INCS);

(ii) autoritățile competente stabilite la nivel teritorial, în subordinea autorității competente prevăzute la subpct. (i), sunt inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor (ITCSMS) și Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor (LCCSMS);

(iii) autoritatea competentă stabilită prin Legea nr. 266/2002 pentru testarea și înregistrarea soiurilor de plante este Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (ISTIS);

(iv) autoritățile competente fitosanitare de la nivel central și teritorial;

b) persoane juridice de drept public sau privat, sub responsabilitatea autorităților competente prevăzute la lit. a) subpct. (ii);

c) persoane fizice autorizate în acest sens pentru activități auxiliare, sub responsabilitatea autorităților competente prevăzute la lit. a) subpct. (ii), cu condiția ca persoanele prevăzute la lit. b) și c) să nu folosească aceste măsuri în vederea obținerii unui profit personal.

VIII. Ambalajele mici:

a) tip A reprezintă ambalaje mici care conțin un amestec de semințe care nu sunt destinate să fie folosite ca plante furajere, până la greutatea netă de 2 kg, exceptând, dacă este cazul, pesticidele granulate, substanțele de drajare sau alți aditivi solizi;

b) tip B reprezintă:

(i) ambalaje care conțin sămânța Bază, Certificată, Comercială; sau

(ii) în măsura în care nu este vorba de ambalaje mici tip A, conțin un amestec de semințe, până la greutatea netă de 10 kg, exceptând, dacă este cazul, pesticidele granulate, substanțele de drajare sau alți aditivi solizi.

(2) Diferitele tipuri de soiuri, inclusiv componenții, destinate certificării în condițiile prezentului ordin, se specifică și se definesc în conformitate cu procedura Comunității Europene.

(3) Atunci când se efectuează examinarea sub supraveghere oficială prevăzută la alin. (1) pct. II lit. a) subpct. (iv); alin. (1) pct. II lit. b) subpct. (iv); alin. (1) pct. III lit. d); alin. (1) pct. IV lit. d); alin. (1) pct. V lit. d) și alin. (1) pct. VI lit. c) trebuie să se respecte următoarele cerințe:

I. Pentru inspecția în câmp

a) Inspectorii trebuie:

(i) să dețină calificările tehnice necesare;

(ii) să nu obțină niciun câștig personal prin efectuarea inspecțiilor;

(iii) să fie autorizați în mod oficial de autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii), iar această autorizare să cuprindă o declarație pe propria răspundere a inspectorilor sau un angajament scris și semnat de ei cu privire la respectarea normelor care reglementează examinările oficiale;

(iv) să efectueze inspecțiile sub supraveghere oficială în conformitate cu normele aplicabile inspecțiilor oficiale.

b) Cultura seminceră care urmează să fie inspectată a fost obținută din semințe care au fost supuse unui control oficial în postcontrol, iar rezultatele acestui control au fost satisfăcătoare.

c) Cel puțin 5% din cultura de semințe sunt verificate de inspectori oficiali.

d) Un procent al eșantioanelor provenind din loturile de semințe recoltate din culturile semincere se prelevă pentru verificare în postcontrol și, după caz, pentru testarea oficială în laborator a semințelor în privința identității și purității varietale.

e) Nerespectarea dispozițiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentul ordin, atrage retragerea autorizării prevăzute la lit. a) subpct. (iii), în cazul în care se constată că inspectorii autorizați oficiali nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijență, normele care reglementează examinările oficiale, și anularea oricărei certificări a semințelor examinate, cu excepția cazului în care se poate demonstra că semințele respective respectă totuși toate cerințele corespunzătoare.

II. Pentru testarea semințelor

a) Testarea semințelor se efectuează de către laboratoarele de testare a semințelor care au fost autorizate în acest scop de autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (i), în condițiile stabilite la lit. b) -d).

b) Laboratorul de testare a semințelor:

(i) trebuie să dețină un analist-șef pentru semințe care este direct răspunzător pentru operațiunile tehnice ale laboratorului și are calificările necesare pentru conducerea tehnică a laboratorului de testare a semințelor;

(ii) trebuie să aibă analiști pentru semințe care să dețină calificările tehnice necesare, obținute în cadrul cursurilor de formare organizate în condițiile aplicabile analiștilor oficiali pentru semințe și confirmate prin examene oficiale;

(iii) trebuie să fie instalat în locații bine întreținute și dotat cu echipamente considerate în mod oficial de autoritatea competentă a semințelor, prevăzută la alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii), ca fiind satisfăcătoare pentru testarea semințelor, în limitele domeniului de aplicare al autorizării;

(iv) trebuie să efectueze testarea semințelor în conformitate cu metodele internaționale actuale.

c) Laboratorul de testare a semințelor trebuie să fie:

(i) un laborator independent; sau

(ii) un laborator care aparține unei companii producătoare de semințe; laboratorul poate efectua testarea semințelor numai pe loturi de semințe produse în numele companiei producătoare de semințe căreia îi aparține, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod diferit între respectiva compania producătoare de semințe, solicitantul certificării și autoritatea de certificare a semințelor.

d) Activitățile de testare a semințelor efectuate de laborator trebuie să fie supuse supravegherii oficiale de către autoritatea competentă a semințelor prevăzută la alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii).

e) În scopul supravegherii oficiale prevăzute la lit. d), cel puțin 5% din loturile de semințe înscrise pentru certificarea oficială trebuie verificat prin testarea oficială a semințelor de către autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii).

f) Nerespectarea dispozițiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentul ordin, atrage retragerea autorizării prevăzute la lit. a), în cazul în care se constată că inspectorii autorizați oficial nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijență, normele care reglementează examinările oficiale, și anularea oricărei certificări a semințelor examinate, cu excepția cazului în care se poate demonstra că semințele respective respectă totuși toate cerințele corespunzătoare.

Art. 3. -

(1) Sămânța următoarelor specii: Derogări (1)

Brassica napus L. var. naprobrassica (L.) Rchb. Gulie furajeră
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. Varză furajeră
Dactylis glomerata L. Golomăț
Festuca arundinacea Schreber Păiuș înalt
Festuca pratensis Hudson Păiuș de livezi
Festuca rubra L. Păiuș roșu
x Festulolium Festulolium
Galega orientalis Lam. Galega furajeră
Lolium multiflorum Lam. Raigras aristat
Lolium perenne L. Raigras peren
Lolium x bouceanum Kunth Raigras hibrid
Phleum pratense L. Timoftică
Medicago sativa L. Lucernă
Medicago x varia T. Martyn Lucernă de nisip
Pisum sativum L. Mazăre
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Ridichea de ulei
Trifolium repens L. Trifoi alb
Trifolium pratense Trifoi roșu
Modificări (1)

poate fi comercializată numai în cazul în care a fost certificată oficial ca "sămânță Bază" sau "sămânță Certificată".

(2) Semințele din alte genuri și specii de plante furajere decât cele enumerate la alin. (1) nu pot fi comercializate decât dacă au fost certificate oficial ca "sămânță Bază", "sămânță Certificată" sau "sămânță Comercială". Derogări (1)

(3) Examinările oficiale ale semințelor se realizează după metodele internaționale existente, în măsura în care există astfel de metode.

Art. 4. -

Fără a aduce atingere dispozițiilor art. 3 alin. (1), se pot comercializa:

a) semințele din generațiile anterioare seminței Bază (sămânța Prebază);

b) semințele brute comercializate în scopul prelucrării.

Art. 5. -

(1) Prin derogare de la prevederile art. 3 se poate autoriza:

a) certificarea oficială și comercializarea semințelor Bază care nu îndeplinesc condițiile referitoare la facultatea germinativă prevăzute în anexa nr. 2, prin aplicarea unei derogări a seminței certificate de Trifolium pratense, în măsura în care aceste semințe sunt destinate producției altor semințe certificate. În acest caz, furnizorul trebuie să garanteze o facultate germinativă cunoscută, pe care o indică pentru comercializare pe o etichetă specială conținând numele și adresa furnizorului, precum și numărul de referință al lotului;

b) atunci când este nevoie de o aprovizionare rapidă cu semințe, certificarea oficială sau aprobarea oficială și comercializarea până la primul cumpărător al semințelor din categoriile "sămânță Bază", "sămânță Certificată" sau "sămânță Comercială" pentru care nu s-a încheiat examinarea oficială menită să verifice respectarea condițiilor prevăzute în anexa nr. 2, referitoare la facultatea germinativă.

(2) Certificarea oficială sau aprobarea oficială se va acorda doar după prezentarea unui raport de analiză provizorie a semințelor și cu respectarea următoarelor condiții:

a) să se indice numele și adresa primului destinatar;

b) să se ia toate măsurile necesare pentru ca furnizorul să garanteze facultatea germinativă constatată la analiza provizorie;

c) în vederea comercializării, facultatea germinativă trebuie să fie înscrisă pe o etichetă specială conținând numele și adresa furnizorului și numărul de referință al lotului.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică seminței importate din țări terțe, excepție făcând cazurile prevăzute la art. 21, în ceea ce privește înmulțirea în afara Comunității Europene.

(4) În situația utilizării uneia dintre derogările prevăzute la alin (1) lit. a) sau b), autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (i) informează autoritățile competente ale statelor membre și își acordă reciproc asistență administrativă în ceea ce privește controlul.

Art. 6. -

(1) Fără a se aduce atingere dispozițiilor art. 3 alin. (1), se pot autoriza producătorii stabiliți pe teritoriul României să comercializeze:

a) cantități mici de semințe, pentru scopuri științifice sau pentru activitatea de ameliorare;

b) cantități corespunzătoare de semințe destinate altor scopuri, teste sau experimente, în măsura în care ele aparțin varietăților pentru care cererea de înscriere în catalog a fost depusă la autoritatea competentă pentru înregistrarea soiurilor prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a subpct. (iii).

(2) În cazul semințelor modificate genetic, autorizația prevăzută la alin. (1) nu poate fi acordată decât dacă au fost luate toate măsurile adecvate în vederea evitării riscurilor pentru sănătatea umană și protecția mediului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2009.

(3) Scopurile pentru care se pot acorda autorizațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), dispozițiile privind marcarea ambalajelor, cantitățile, precum și condițiile în care se pot acorda aceste autorizații sunt stabilite în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004 privind modalitățile de aplicare conform cărora statele membre pot autoriza comercializarea semințelor aparținând unor soiuri pentru care s-a depus o cerere de înscriere în catalogul național al soiurilor de plante agricole și de specii de legume.

Art. 7. -

La cererea menținătorului, descrierea solicitată a componentelor genealogice este confidențială.

Art. 8. -

(1) Pentru verificarea soiurilor și examinarea semințelor pentru certificare și examinarea semințelor comerciale, eșantioanele trebuie să fie prelevate oficial sau sub supraveghere oficială. Eșantionarea semințelor în vederea efectuării controalelor prevăzute la art. 24 se efectuează oficial.

(2) Atunci când eșantionarea semințelor se efectuează sub supraveghere oficială, în conformitate cu prevederile alin. (1), trebuie să se respecte următoarele cerințe:

a) eșantionarea semințelor să se efectueze de eșantionori care au fost autorizați în acest scop de către autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii), în condițiile stabilite la lit. b)-d);

b) eșantionorii trebuie să dețină calificări tehnice necesare, obținute prin cursuri de formare organizate în condițiile aplicabile eșantionorilor oficiali și confirmate prin examene oficiale, și efectuează eșantionarea semințelor în conformitate cu metodele internaționale actuale;

c) eșantionorii trebuie să fie:

(i) persoane fizice autorizate;

(ii) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale căror activități nu implică producerea semințelor, cultivarea semințelor, tratarea semințelor ori comercializarea semințelor; sau

(iii) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale căror activități implică producerea semințelor, cultivarea semințelor, tratarea semințelor ori comercializarea semințelor. În acest caz, un eșantionor poate efectua eșantionarea semințelor numai pe loturile de semințe produse în numele angajatorului său, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel între angajatorul său, solicitantul certificării și autoritatea de certificare a semințelor prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii);

d) activitățile eșantionorilor să se supună supravegherii oficiale corespunzătoare de către autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii). În cazul eșantionării automate, trebuie aplicate proceduri corespunzătoare, care fac obiectul unei supravegheri oficiale;

e) în scopul supravegherii prevăzute la lit. d), cel puțin 5% din loturile de semințe destinate certificării oficiale se supun unei verificări de către eșantionorii oficiali ai autorității competente prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii). Această verificare a eșantionării nu se aplică în cazul eșantionării automate. Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii) compară eșantioanele de semințe prelevate oficial cu cele din același lot de semințe prelevate sub supraveghere oficială;

f) nerespectarea dispozițiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentul ordin, atrage retragerea autorizării prevăzute la lit. a), în cazul în care se constată că inspectorii autorizați oficial nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijență, normele care reglementează examinările oficiale, și anularea oricărei certificări a semințelor examinate, cu excepția cazului în care se poate demonstra că semințele respective respectă totuși toate cerințele corespunzătoare.

(3) Procedurile, condițiile și regulile aplicabile eșantionării semințelor sub supraveghere oficială pe teritoriul României sunt stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 451/2006 pentru aprobarea Procedurilor, condițiilor și regulilor privind acreditarea oficială a persoanelor pentru a preleva eșantioane de semințe în vederea efectuării testelor de laborator sub supraveghere oficială.

(4) În cursul examinării semințelor în vederea certificării și/sau a examinării semințelor comerciale, eșantioanele sunt prelevate din loturi omogene, greutatea maximă a unui lot și greutate minimă a unei probe fiind precizate în anexa nr. 3.

Art. 9. -

(1) Sămânța Bază, sămânța Certificată și sămânța Comercială nu pot fi comercializate decât în loturi suficient de omogene și în ambalaje închise și dotate cu sistem de închidere și marcare, conform prevederilor art. 10-12.

(2) La comercializarea unor cantități mici de semințe direct către utilizatorul final nu se aplică prevederile alin. (1) în ceea ce privește ambalajul, sistemul de închidere și marcare.

Art. 10. -

(1) Ambalajele seminței Bază, ale seminței Certificate și ale seminței Comerciale, în măsura în care sămânța din ultimele două categorii nu se prezintă în ambalaj mic tip B, sunt închise în mod oficial sau sub control oficial, astfel încât să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de închidere sau fără ca eticheta oficială prevăzută la art. 11 alin. (1) sau ambalajul să nu prezinte urme de manipulare.

(2) În vederea asigurării închiderii, sistemul de închidere presupune încorporarea etichetei menționate anterior în acesta sau aplicarea unui sigiliu oficial.

(3) În situația utilizării unui sistem de închidere de unică folosință măsurile prevăzute la alin. (2) sunt facultative.

(4) Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (i) constată dacă un anumit sistem de închidere corespunde sau nu dispozițiilor alin. (1) și (2).

(5) Reînchiderile se fac numai în mod oficial sau sub control oficial, cu excepția cazului fracționării în ambalaje mici tip B. În acest caz, se menționează pe eticheta prevăzută la art. 11 alin. (1) ultima reînchidere, data acesteia și autoritatea competentă care a realizat-o.

(6) Ambalajele mici tip B trebuie să fie închise astfel încât să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de închidere sau fără a lăsa urme evidente de manipulare pe etichetă sau pe ambalaj.

Art. 11. -

Ambalajele seminței Bază, ale seminței Certificate și ale seminței Comerciale, cu excepția ultimelor două categorii ambalate sub forma de ambalaje mici tip B, trebuie:

a) să fie prevăzute la exterior cu o etichetă oficială care nu a mai fost utilizată anterior, conform condițiile stabilite în anexa nr. 4 lit. A și ale cărei indicații sunt redactate în limba română sau în una dintre limbile oficiale ale Comunității Europene, după cum urmează:

(i) culoarea etichetei trebuie să fie: albă pentru sămânța Bază, albastră pentru sămânța Certificată din prima generație obținută din sămânța Bază, roșie pentru sămânța Certificată din generațiile următoare semințelor Bază și maro pentru sămânța Comercială;

(ii) atunci când eticheta este prevăzută cu un orificiu, fixarea sa se asigură în toate cazurile de un sigiliu oficial;

(iii) dacă, în cazul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), sămânța Bază nu îndeplinește condițiile stabilite la anexa nr. 1 referitoare la facultatea germinativă, acest lucru trebuie menționat pe etichetă;

(iv) utilizarea etichetelor oficiale adezive trebuie să fie autorizată;

(v) în conformitate cu procedura Comunității Europene se poate autoriza aplicarea pe ambalaj, sub control oficial, a indicațiilor obligatorii, într-un mod rezistent la ștergere și în funcție de modelul etichetei;

b) să conțină un prospect oficial de culoarea etichetei, care să cuprindă cel puțin indicațiile prevăzute pentru etichetă în anexa nr. 4 lit. A pct. I lit. a) subpct. 3-5 și pentru semințele comerciale în anexa nr. 4 lit. A pct. I lit. b) subpct. 2, 4, și 5. Prospectul este astfel constituit încât să nu poată fi confundat cu eticheta oficială prevăzută la lit. a). Prospectul nu mai este obligatoriu în cazul în care informațiile respective sunt înscrise pe ambalaj și nu pot fi șterse sau dacă, în conformitate cu lit. a), s-a folosit fie o etichetă adezivă, fie o etichetă fabricată dintr-un material rezistent.

Art. 12. -

(1) Ambalajele mici tip B trebuie:

a) să fie prevăzute la exterior cu o etichetă a furnizorului, cu o inscripție tipărită sau imprimată în limba română sau în una dintre limbile oficiale ale Comunității, în conformitate cu anexa nr. 4 lit. B. La ambalajele transparente, această etichetă poate fi introdusă în interior, cu condiția să fie citită direct prin ambalaj; în ceea ce privește culoarea etichetei, se aplică prevederile art. 11 lit. a);

b) să fie prevăzute cu un număr de ordine atribuit în mod oficial și aplicat fie în exterior, pe ambalaj, fie pe eticheta furnizorului prevăzută la lit. a).

(2) În cazul folosirii unei viniete oficiale adezive, referitor la culoarea acesteia, se aplică dispozițiile art. 11 lit. a).

(3) Modalitatea de aplicare a numărului de ordine menționat poate fi stabilită pe baza procedurii Comunității Europene.

(4) Pentru marcarea ambalajelor mici tip B, condiționate pe teritoriul României, se poate utiliza o vinietă oficială adezivă, care să conțină parțial informațiile prevăzute în anexa nr. 4 lit. B.

(5) În cazul prevăzut la alin. (2), marcarea prevăzută la alin. (1) lit. a) nu mai este obligatorie.

Art. 13. -

La cerere, ambalajele mici tip B de semințe pot fi sigilate și marcate oficial sau sub supraveghere oficială în conformitate cu art. 10 alin. (1) și art. 11.

Art. 14. -

Controlul identității semințelor este asigurat, în cazul ambalajelor mici, în special cu ocazia fracționării loturilor de semințe pe teritoriul României, prin închiderea acestora în mod oficial sau sub control oficial.

Art. 15. -

În cazul semințelor aparținând unei varietăți care a fost modificată genetic, orice document sau etichetă, oficială sau neoficială, aplicată pe un lot de semințe care însoțește lotul conform dispozițiilor prezentului ordin, trebuie să indice în mod clar că varietatea a fost modificată genetic.

Art. 16. -

Orice tratament chimic aplicat asupra seminței Bază, Certificată sau Comercială trebuie să fie menționat fie pe eticheta oficială, fie pe eticheta furnizorului, precum și pe ambalaj sau în interiorul acestuia.

Art. 17. -

(1) Semințele de plante furajere sub formă de amestecuri din diferite genuri, specii sau varietăți se pot comercializa:

a) dacă nu sunt destinate utilizării ca plante furajere, caz în care amestecul poate conține semințe de plante furajere și semințe de plante care nu sunt plante furajere în sensul prezentului ordin;

b) dacă sunt destinate utilizării ca plante furajere, caz în care amestecul poate conține semințe de plante furajere din speciile enumerate în prezentul ordin, precum și semințe din specii de plante furajere, din specii de legume, cu excepția soiurilor care nu sunt destinate utilizării ca plante furajere, prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările și completările ulterioare, care transpune Directiva Consiliului 2002/53/CE din 13 iunie 2002 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole, cu modificările și completările ulterioare;

c) dacă sunt destinate protecției mediului natural în cadrul conservării resurselor genetice, amestecul poate conține semințe de plante furajere și semințe de plante care nu sunt plante furajere, în sensul prezentului ordin.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), diversele componente ale amestecului, în măsura în care ele aparțin uneia dintre speciile de plante furajere, cereale, oleaginoase, textile și legume, trebuie să corespundă regulilor de comercializare care sunt aplicabile fiecărei specii, înainte de a se face amestecul.

(3) Alte condiții, inclusiv indicarea pe etichetă a autorizării tehnice acordate operatorilor economici care realizează amestecurile de semințe, controlul producției de amestecuri, precum și eșantionarea loturilor și a amestecurilor produse, sunt stabilite în conformitate cu procedura Comunității Europene.

(4) Amestecurilor de semințe destinate utilizării ca plante furajere li se aplică prevederile art. 9-13 și 16, cu condiția ca etichetele să fie de culoare verde.

(5) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c) ambalajele mici tip A sunt considerate ambalaje mici tip B. Totuși, pentru ambalajele mici tip A, numărul de ordine atribuit în mod oficial și prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. (b) nu este obligatoriu.

Art. 18. -

(1) În conformitate cu prevederile comunitare, autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii) poate decide să participe la experimentele temporare organizate în condițiile determinate la nivel comunitar, în scopul îmbunătățirii reglementărilor comunitare și naționale în vigoare.

(2) În cadrul acestor experimente, România poate fi scutită de anumite obligații prevăzute în prezentul ordin. Obiectul acestor excepții se definește în funcție de condițiile în care se aplică excepțiile. Durata unui astfel de experiment nu trebuie să depășească 7 ani.

Art. 19. -

Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii) se asigură că semințele comercializate în conformitate cu prevederile prezentului ordin, fie obligatoriu, fie facultativ, nu sunt supuse, în ceea ce privește caracteristicile lor, condițiile de examinare, marcare și închidere, niciunor restricții de comercializare, cu excepția celor prevăzute în prezentul ordin.

Art. 20. -

Semințele din generațiile anterioare seminței Bază (sămânța Prebază), prevăzute la art. 4 lit. a), pot fi comercializate dacă:

a) sunt controlate oficial de autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii), în conformitate cu dispozițiile care se aplică certificării semințelor Bază;

b) sunt ambalate conform dispozițiilor prezentului ordin;

c) ambalajele poartă o etichetă oficială care să cuprindă cel puțin următoarele informații:

(i) autoritatea competentă pentru certificare pe teritoriul României (INCS) și indicativul României (RO);

(ii) numărul de referință al lotului;

(iii) luna și anul sigilării; sau

(iv) luna și anul ultimei eșantionări oficiale în vederea certificării;

(v) specia, indicată cel puțin cu denumirea botanică, care poate figura sub forma abreviată și fără numele autorilor, cu caractere romane;

(vi) denumirea varietății indicată cel puțin cu caractere romane;

(vii) mențiunea (sămânță Prebază);

(viii) numărul de generații anterioare semințelor din categoria "sămânță Certificată" și "sămânță Certificată din prima generație";

d) eticheta este de culoare albă, cu o dungă pe diagonală de culoare violet.

Art. 21. -

(1) Sămânța de plante furajere:

a) provenită direct din sămânța Bază sau din sămânța Certificată oficial în unul sau mai multe state membre sau într-o țară terță, căreia i s-a acordat echivalență, în conformitate cu prevederile Comunității Europene sau provenită direct din încrucișarea seminței Bază, certificată oficial într-un stat membru, cu sămânța Bază certificată oficial în una dintre aceste țări terțe; și

b) recoltată într-un alt stat membru

trebuie, la cerere și fără a se aduce atingere dispozițiilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurii și dezvoltării rurale nr. 1.348/2005, cu modificările și completările ulterioare, să fie certificată oficial ca sămânță Certificată în fiecare stat membru, în cazul în care aceste semințe au fost supuse unei inspecții în câmp în conformitate cu condițiile prevăzute la anexa nr. 1 pentru categoria în cauză și în cazul în care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale, respectarea condițiilor prevăzute la anexa nr. 2 pentru aceeași categorie.

(2) Semințele care au fost obținute direct din semințe certificate oficial din generațiile anterioare seminței Bază pot fi certificate oficial ca sămânță Bază, în cazul în care s-au respectat condițiile menționate pentru această categorie.

(3) Semințele de plante furajere care au fost recoltate pe teritoriul unui stat membru și urmează să fie certificate conform dispozițiilor alin. (1) trebuie:

a) să fie ambalate și etichetate cu o etichetă oficială care îndeplinește condițiile stabilite de anexa nr. 5 lit. A, conform dispozițiilor art. 10 alin. (1);

b) să fie însoțite de un document oficial îndeplinind condițiile stabilite la anexa nr. 5 lit. B.

(4) Dispozițiile alin. (3) lit. a) nu se aplică dacă inspecția în câmp și eliberarea documentelor pentru aceste semințe necertificate final, în vederea certificării lor, precum și certificarea finală se fac de către aceeași autoritate competentă sau dacă autoritățile competente se pun de acord cu această scutire.

(5) Semințele de plante furajere recoltate dintr-o țară terță sunt certificate oficial, la cerere, în cazul în care:

a) au fost obținute direct din:

(i) sămânță Bază sau sămânță Certificată în mod oficial fie în unul sau mai multe state membre, fie într-o țară terță căreia i s-a acordat echivalență în conformitate cu procedura Comunității Europene;

(ii) multiplicarea semințelor Bază certificate oficial într-un stat membru cu semințe Bază certificate oficial într-o țară terță prevăzută la pct. (i);

b) au fost supuse unei inspecții în câmp care satisface condițiile prevăzute într-o decizie de echivalență adoptată în conformitate cu procedura Comunității Europene pentru categoria respectivă;

c) examinarea oficială a demonstrat respectarea condițiilor stabilite în anexa nr. 2 pentru aceeași categorie.

Art. 22. -

(1) Pentru a depăși toate dificultățile temporare de aprovizionare generală cu sămânță Bază, sămânță Certificată sau sămânță Comercială, care nu pot fi rezolvate altfel pe teritoriul României, se poate autoriza, pentru o perioadă determinată, comercializarea, în cantitățile necesare pentru rezolvarea problemelor de aprovizionare, a semințelor unei categorii supuse cerințelor mai puțin stricte sau a semințelor unei varietăți care nu figurează în Catalogul comun al soiurilor de specii de plante agricole sau în Catalogul național al soiurilor de plante de cultură din România.

(2) Pentru o categorie de semințe aparținând unei varietăți determinate, eticheta oficială este aceea prevăzută pentru categoria corespunzătoare, iar pentru semințele varietăților care nu figurează în cataloagele prevăzute la alin. (1), eticheta oficială este aceea prevăzută pentru semințele comercializate, de culoare maro, care indică în toate cazurile că semințele respective sunt dintr-o categorie cu cerințe mai puțin stricte.

Art. 23. -

Prezentul ordin nu se aplică semințelor de plante furajere dacă se dovedește că acestea sunt destinate exportului în țări terțe.

Art. 24. -

(1) Semințele de plante furajere se controlează oficial în cursul comercializării, cel puțin prin sondaj, pentru verificarea conformității cu cerințele și condițiile prevăzute prin prezentul ordin.

(2) Fără a prejudicia libera circulație a semințelor în cadrul Uniunii Europene, la comercializarea semințelor importate din țări terțe, în cantități mai mari de 2 kg, trebuie să fie furnizate informațiile privind:

a) specia;

b) varietatea;

c) categoria;

d) țara producătoare și autoritatea competentă pentru certificare;

e) țara expeditoare;

f) importatorul;

g) cantitatea de semințe.

(3) Procedura furnizării informațiilor prevăzute la alin. (2) se stabilește la nivel comunitar.

Art. 25. -

Prezentul ordin nu aduce atingere dispozițiilor contrare din legislația națională, dacă acestea sunt justificate prin motive privind sănătatea și viața persoanelor și animalelor, conservarea plantelor sau protecția proprietății industriale și comerciale.

Art. 26. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2010.

Art. 27. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.263/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calității și comercializarea semințelor de plante furajere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 14 bis din 6 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

*

Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 66/401/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante furajere, ultima dată amendată prin Directiva 2009/74/CE a Comisiei din 26 iunie 2009 de modificare a directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE și 2002/57/CE ale Consiliului în ce privește denumirile botanice ale plantelor, denumirile științifice ale altor organisme, precum și a anumitor anexe la directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE și 2002/57/CE ca urmare a progreselor științifice și tehnice. Modificări (1)

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Mihail Dumitru

București, 29 iunie 2010.

Nr. 155.

ANEXA Nr. 1

CONDIȚIILE
pe care trebuie să le îndeplinească cultura

1. Culturile premergătoare în câmp nu au fost incompatibile cu producerea de semințe a speciilor și soiurilor de cultură, iar câmpul de producere este suficient de liber de plante incompatibile rămase din culturile precedente.

2. Cultura corespunde următoarelor norme în ceea ce privește distanțele în raport cu sursele de polen vecine care pot provoca o polenizare străină nedorită:

Cultura Distanța minimă
Brassica spp., Phacelia tanacetifolia:
- pentru producerea de sămânță Bază 400 m
- pentru producerea de sămânță Certificată 200 m
Specii sau soiuri, altele decât Brassica spp., Phacelia tanacetifolia, Pisum sativum, soiuri de Poa pratensis menționate la pct. 4 lit. c):
- pentru producerea de sămânță destinată a fi multiplicată, într-o cultură seminceră de până la 2 ha; 200 m
- pentru producerea de sămânță destinată a fi multiplicată, într-o cultură seminceră de peste 2 ha 100 m
- pentru producerea de sămânță destinată producției de plante furajere, într-o cultură seminceră de până la 2 ha 100 m
- pentru producerea de sămânță destinată producției de plante furajere, într-o cultură seminceră de peste 2 ha 50 m

Există posibilitatea ca aceste distanțe să nu fie respectate atunci când există o protecție suficientă împotriva oricărei polenizări străine nedorite.

3. Plantele din alte specii ale căror semințe sunt greu de deosebit de semințele culturii în cauză, în cursul analizelor de laborator, nu sunt tolerate decât în cantitate limitată.

În special, culturile speciilor de Lolium sau xFestulolium vor îndeplini următoarele condiții: numărul de plante dintr-o specie de Lolium sau xFestulolium care nu sunt conforme cu soiul culturii nu trebuie să depășească:

- 1 la 50 m2 pentru producerea de sămânță Bază;

- 1 la 10 m2 pentru producerea de sămânță Certificată.

4. Cultura trebuie să aibă suficientă identitate și puritate a soiului.

a) Culturile, altele decât cele din speciile Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala sau de Poa pratensis, îndeplinesc următoarele condiții: numărul de plante din această cultură, care pot fi recunoscute ca necorespunzătoare în mod clar soiului, nu depășește:

- 1 la 30 m2 pentru producerea de sămânță Bază;

- 1 la 10 m2 pentru producerea de sămânță Certificată.

b) Pentru Poa pratensis, numărul plantelor de cultură care sunt recunoscute ca fiind evident neconforme cu soiul nu trebuie să depășească:

- 1 la 20 m2 pentru producerea de sămânță Bază;

- 4 la 10 m2 pentru producerea de sămânță Certificată.

Cu toate acestea, în cazul soiurilor care sunt oficial clasificate ca "soiuri apomictice monoclonale" conform procedurilor admise, pot fi considerate ca acceptabile cel mult 6 plante la fiecare 10 m2, recunoscute ca fiind neconforme cu soiul, din punctul de vedere al normelor menționate anterior, în culturile de producere pentru sămânța Certificată.

Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (i) din ordin poate autoriza evaluarea respectării standardelor de puritate varietală pentru culturile de Poa pratensis care aparțin acestor soiuri, fără să se bazeze exclusiv pe rezultatele inspecției în câmp, efectuate în conformitate cu pct. 6 din prezenta anexă, în cazul în care conformitatea cu standardele de puritate varietală stabilite în anexa nr. 2 la ordin sunt garantate clar prin testarea corespunzătoare a semințelor sau prin alte mijloace adecvate.

c) Pentru speciile de Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala se aplică doar prima prevedere, cultura să aibă suficientă identitate și puritate a soiurilor.

5. Prezența organismelor dăunătoare care reduc valoarea de utilizare a semințelor nu este tolerată decât la nivelul minim.

6. Îndeplinirea normelor menționate anterior sau a altor condiții se examinează, în cazul semințelor Bază, în timpul inspecțiilor oficiale în câmp, iar în cazul semințelor Certificate, fie în cadrul inspecțiilor oficiale în câmp, fie în cadrul inspecțiilor efectuate sub supraveghere oficială.

Inspecțiile în câmp se efectuează în conformitate cu următoarele condiții:

A. Starea culturii și stadiul de dezvoltare a culturii permit efectuarea unei examinări satisfăcătoare.

B. Se efectuează cel puțin o inspecție în câmp.

C. Mărimea, numărul și distribuția sondajelor elementare care trebuie inspectate în câmp pentru a verifica respectarea condițiilor prevăzute în această anexă se determină cu metode corespunzătoare.

ANEXA Nr. 2

CONDIȚIILE
pe care trebuie să le îndeplinească sămânța

I. Sămânța Certificată

1. Sămânța are suficientă identitate și puritate varietală a soiului.

Mai exact, sămânța provenită de la speciile enumerate mai jos îndeplinește normele sau condițiile descrise în continuare.

Puritatea minimă a soiului este:

Poa pratensis, soiuri menționate în partea a doua a celei de a treia propoziții a pct. 4 din anexa nr. 1 la ordin, Brassica napus var. napobrassica și Brassica oleracea convar. acephala 98%
Pisum sativum, Vicia faba:
- sămânță Certificată din prima generație (C1) 99%
- sămânță Certificată din a doua generație (C2) 98%

Puritatea minimă a soiului se examinează în principal prin inspecții în câmp, efectuate conform condițiilor menționate în anexa nr. 1 la ordin.

2. Semințele îndeplinesc următoarele norme sau condiții în ceea ce privește facultatea germinativă, puritatea specifică și conținutul în semințe de alte specii de plante, incluzând prezența de semințe amare în soiurile dulci de Lupinus spp.:

A. Tabel*)

*) Tabelul este reprodus în facsimil.

Specia Germinația Puritatea fizică Conținutul maxim de semințe din alte specii de plante numeric într-un eșantion de greutatea prevăzută în coloana 4 a Anexei nr. 3 (total pe coloană) Condiții privind conținutul de semințe de Lupinus spp., de altă culoare sau de Lupin amar
Germi- nația minimă (% de semințe pure) Conți- nutul maxim de semințe tari (% de semințe pure) Puritatea fizică minimă (% din greutate) Conținutul maxim de semințe din alte specii de plante (% din greutate)
Total O singură specie Elytrigia repens Alopecurus myosur- oides Melilotus spp. Raphanus raphanis- trum Sinapis arvensis Avena fatua Avena sterilis Cuscuta spp. Rumex spp. altele decât Rumex acetosella și Rumex maritimus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
POACEAE (GRAMINEAE)
Agrostis canina 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n)
Agrostis capillaris 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n)
Agrostis gigantea 80 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n)
Agrostis stolonifera 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n)
Alopecurus pratensis 70 (a) 75 2,5 1,0 (f) 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n)
Arrhenatherum elatius 75 (a) 90 3,0 1,0 (f) 0,5 0,3 0 (g) 0 (j)(k) 5 (n)
Bromus catharticus 75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0 (g) 0 (j)(k) 10 (n)
Bromus sitchensis 75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0 (g) 0 (j)(k) 10 (n)
Cynodon dactylon 70 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2
Dactylis glomerata 80 (a) 90 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n)
Festuca arundinacea 80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n)
Festuca filiformis 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n)
Festuca ovina 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n)
Festuca pratensis 80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n)
Festuca rubra 75 (a) 90 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n)
Festuca trachyphylla 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n)
x Festulolium 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n)
Lolium multiflorum 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n)
Lolium perenne 80 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n)
Lolium x boucheanum 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n)
Phalaris aquatica 75 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 5
Phleum nodosum 80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (k) 5
Phleum pratense 80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (k) 5
Poa annua 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n)
Poa nemoralis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n)
Poa palustris 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n)
Poa pratensis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n)
Poa trivialis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n)
Trisetum flavescens 70 (a) 75 3,0 1,0 (f) 0,3 0,3 0 (h) 0 (j)(k) 2 (n)
FABACEAE (LEGUMINOSAE)
Galega orientalis 60 40 97 2,0 1,5 0,3 0 0 (l)(m) 10 (n)
Hedysarum coronarium 75 (a)(b) 30 95 2,5 1,0 0,3 0 0 (k) 5
Lotus corniculatus 75 (a)(b) 40 95 1,8 (d) 1,0 (d) 0,3 0 0 (l)(m) 10
Lupinus albus 80 (a)(b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) (o)(p)
Lupinus angustifolius 75 (a)(b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) (o)(p)
Lupinus luteus 80 (a)(b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) (o)(p)
Medicago lupulina 80 (a)(b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10
Medicago sativa 80 (a)(b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10
Medicago x varia 80 (a)(b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10
Onobrychis viciifolia 75 (a)(b) 20 95 2,5 1,0 0,3 0 0 (j) 5
Pisum sativum 80 (a) 98 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5 (n)
Trifolium alexandrinum 80 (a)(b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10
Trifolium hybridum 80 (a)(b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10
Trifolium incarnatum 75 (a)(b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10
Trifolium pratense 80 (a)(b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10
Trifolium repens 80 (a)(b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10
Trifolium resupinatum 80 (a)(b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10
Trigonella foenumgraecum 80 (a) 95 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) 5
Vicia faba 80 (a)(b) 5 98 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5 (n)
Vicia pannonica 85 (a)(b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n)
Vicia sativa 85 (a)(b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n)
Vicia villosa 85 (a)(b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n)
ALTE SPECII
Brassica napus var. napobrassica 80 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 5
Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa + var. viridis 75 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 10
Phacelia tanacetifolia 80 (a) 96 1,0 0,5 0 0 (j)(k)
Raphanus sativus var. oleiformis 80 (a) 97 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5
Modificări (2)

B. Norme sau alte condiții aplicabile atunci când se face referire la ele în tabelul prevăzut la pct. I subpct. 2 lit. A:

a) Se consideră semințe germinate toate semințele proaspete și sănătoase negerminate după pretratare.

b) Până la conținutul maxim stabilit, semințele tari prezente se consideră semințe care pot germina.

c) Nu se consideră impuritate un conținut maxim total de 0,8% din greutate de semințe de alte specii Poa.

d) Nu se consideră impuritate un conținut maxim de 1% din greutate de semințe de Trifolium pratense.

e) Nu se consideră impuritate un conținut maxim total de 0,5% din greutate de semințe de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa într-o altă specie relevantă. Modificări (1)

f) Procentajul maxim indicat din greutatea de semințe dintr-o singură specie nu se aplică semințelor de Poa spp.

g) Nu se consideră impuritate un conținut maxim total de două semințe de Avena fatua și Avena sterilis într-un eșantion cu greutatea stabilită, dacă un al doilea eșantion de aceeași greutate nu conține semințe din aceste specii.

h) Nu se consideră impuritate prezența unei singure semințe de Avena fatua și Avena sterilis într-un eșantion cu greutatea stabilită, dacă un al doilea eșantion cu o greutate de două ori mai mare decât cea stabilită nu conține semințe din aceste specii.

i) Numărarea semințelor de Avena fatua și Avena sterilis nu este necesară, cu excepția situației în care există îndoieli cu privire la respectarea condițiilor menționate în coloana 12.

j) Numărarea semințelor de Cuscuta spp. nu este necesară, cu excepția situației în care există îndoieli cu privire la respectarea condițiilor menționate în coloana 13.

k) Nu se consideră impuritate prezența unei singure semințe de Cuscuta spp. într-un eșantion cu greutatea stabilită, dacă un al doilea eșantion de aceeași greutate nu conține semințe de Cuscuta spp.

l) Greutatea eșantionului pentru numărarea semințelor de Cuscuta spp. este de două ori mai mare decât greutatea menționată în coloana 4 din anexa nr. 3 la ordin pentru speciile relevante.

m) Nu se consideră impuritate prezența unei singure semințe de Cuscuta spp. într-un eșantion cu greutate stabilită, dacă un al doilea eșantion cu greutate de două ori mai mare decât greutatea stabilită nu conține semințe de Cuscuta spp.

n) Numărarea semințelor de Rumex spp., altele decât Rumex acetosella și Rumex maritimus, nu este necesară, cu excepția situației în care există îndoieli cu privire la respectarea condițiilor menționate în coloana 14.

o) Procentul numărului de semințe de Lupinus spp. de o altă culoare nu trebuie să depășească:

- 2% în lupinul amar;

- 1% în Lupinus spp., altele decât lupinul amar.

p) Procentul numărului de semințe amare în soiurile de Lupinus spp. nu trebuie să depășească 2,5%.

3. Organismele dăunătoare care reduc utilitatea semințelor trebuie să fie la un nivel cât mai redus posibil.

II. Sămânța Bază

Sub rezerva respectării dispozițiilor de mai jos, seminței Bază i se aplică condițiile menționate la pct. I.

1. Semințele de Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba și din soiurile de Poa pratensis, la care se face referire la pct. 4 din anexa nr. 1 la ordin, se conformează următoarelor standarde sau condiții: puritatea minimă a soiului este de 99,7%.

Puritatea minimă a soiului se examinează în principal prin inspecții în câmp, efectuate conform condițiilor menționate în anexa nr. 1 la ordin.

2. Semințele îndeplinesc următoarele alte norme sau condiții:

A. Tabel*)

*) Tabelul este reprodus în facsimil.

Specule Conținutul maxim de alte specii de plante Alte norme sau condiții
Total (% din greutate) Conținutul numeric într-uu eșantion de greutatea prevăzută în coloana 4 a Anexei nr. 3 (total pe coloană)
O singură specie Rumex spp. altele decât Rumex acetosella și Rumex maritimus Elytrigia repens Alopecurus myosuroides Melilotus spp.
1 2 3 4 5 6 7 8
POACEAE (GRAMINEAE)
Agrostis canina 0,3 20 1 1 1 (j)
Agrostis capillaris 0,3 20 1 1 1 (j)
Agrostis gigantea 0,3 20 1 1 1 (j)
Agrostis stolonifera 0,3 20 1 1 1 (j)
Alopecurus pratensis 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Arrhenatherum elatius 0,3 20 (a) 2 5 5 (i)(j)
Bromus catharticus 0,4 20 5 5 5 (j)
Bromus sitchensis 0,4 20 5 5 5 (j)
Cynodon dactylon 0,3 20 (a) 1 1 1 (j)
Dactylis glomerata 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Festuca arundinacea 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Festuca filiformis 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Festuca ovina 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Festuca pratensis 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Festuca rubra 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Festuca trachyphylla 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
x Festulolium 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Lolium multiflorum 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Lolium perenne 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Lolium x boucheanum 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Phalaris aquatica 0,3 20 2 5 5 (j)
Phleum nodosum 0,3 20 2 1 1 (j)
Phleum pratense 0,3 20 2 1 1 (j)
Poa annua 0,3 20 (b) 1 1 1 (f)(j)
Poa nemoralis 0,3 20 (b) 1 1 1 (f)(j)
Poa palustris 0.3 20 (b) 1 1 1 (f)(j)
Poa pratensis 0,3 20 (b) 1 1 1 (f)(j)
Poa trivialis 0,3 20 (b) 1 1 1 (f)(j)
Trisetum flavescens 0,3 20 (c) 1 1 1 (i)(j)
FABACEAE (LEGUMINOSAE)
Galega orientalis 0,3 20 2 0 (e) (j)
Hedysarum coronarium 0,3 20 2 0 (e) (i)
Lotus corniculatus 0,3 20 3 0 (e) (g)(j)
Lupinus albus 0,3 20 2 0 (d) (h)(k)
Lupinus angustifolius 0,3 20 2 0 (d) (h)(k)
Lupinus luteus 0,3 20 2 0 (d) (h)(k)
Medicago lupulina 0,3 20 5 0 (e) (j)
Medicago sativa 0.3 20 3 0 (e) (j)
Medicago x varia 0,3 20 3 0 (e) (j)
Onobrychis viciifolia 0,3 20 2 0 (d)
Pisum sativum 0,3 20 2 0 (d)
Trifolium alexandrinum 0,3 20 3 0 (e) (j)
Trifolium hybridum 0,3 20 3 0 (e) (j)
Trifolium incarnatum 0,3 20 3 0 (e) (j)
Trifolium pratense 0,3 20 5 0 (e) (j)
Trifolium repens 0,3 20 5 0 (e) (j)
Trifolium resupinatum 0,3 20 3 0 (e) (j)
Trigonella foenumgraecum 0,3 20 2 0 (d)
Vicia faba 0,3 20 2 0 (d)
Vicia pannonica 0,3 20 2 0 (d) (h)
Vicia sativa 0,3 20 2 0 (d) (h)
Vicia villosa 0,3 20 2 0 (d) (h)
ALTE SPECII
Brassica napus var. napobrassica 0,3 20 2 (j)
Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa + var. viridis 0,3 20 3 (j)
Phacelia tanacetifolia 0,3 20
Raphanus sativus var. oleiformis 0,3 20 2
Modificări (1)

B. Norme sau alte condiții aplicabile atunci când se face referire la ele în tabelul prevăzut la pct. II subpct. 2 lit. A:

a) Un conținut total maxim de 80 de semințe de Poa spp. nu se consideră impuritate.

b) Condiția menționată în coloana 3 nu este aplicabilă semințelor de Poa spp. Conținutul total maxim de semințe de Poa spp. din alte specii decât cea examinată nu trebuie să depășească una într-un eșantion de 500 de semințe.

c) Un conținut total maxim de 20 de semințe de Poa spp. nu se consideră impuritate.

d) Numărarea semințelor de Melilotus spp. nu este necesară, cu excepția situației în care există îndoieli cu privire la respectarea condițiilor menționate în coloana 7.

e) Nu se consideră impuritate prezența unei singure semințe de Melilotus spp. într-un eșantion cu greutatea stabilită, dacă un al doilea eșantion cu o greutate de două ori mai mare decât cea stabilită nu conține semințe de Melilotus spp.

f) Condiția c) prevăzută la pct. I subpct. 2 nu se aplică.

g) Condiția d) prevăzută la pct. I subpct. 2 nu se aplică.

h) Condiția e) prevăzută la pct. I subpct. 2 nu se aplică.

i) Condiția f) prevăzută la pct. I subpct. 2 nu se aplică.

j) Condițiile k) și m) prevăzute la pct. I subpct. 2 nu se aplică.

k) Procentul numărului de semințe de lupin amar în celelalte varietăți de Lupinus spp. nu trebuie să fie mai mare de 1%.

III. Semințe Comerciale

Sub rezerva respectării dispozițiilor de mai jos, condițiile menționate la pct. I subpct. 2 și 3 se aplică semințelor Comerciale:

1. Procentele din greutate menționate în coloanele 5 și 6 ale tabelului prevăzut la pct. I subpct 2 lit. A se măresc cu 1%.

2. Pentru Poa annua, un conținut total maxim de 10% din greutate de semințe de alte specii de Poa nu se consideră impuritate.

3. Pentru Poa spp., altele decât Poa annua, un conținut total maxim de 3% din greutate de semințe din alte specii de Poa nu se consideră impuritate.

4. Pentru Hedysarum coronarium un conținut total maxim de 1% din greutate de semințe de Melilotus spp. nu se consideră impuritate.

5. Condiția d) prevăzută la pct. I subpct. 2 nu este aplicabilă pentru Lotus corniculatus.

6. Pentru Lupinus spp.:

a) puritatea specifică minimă este de 97% din greutate;

b) procentul numărului de semințe de Lupinus spp. de altă culoare nu trebuie să depășească:

- 4% în lupinul amar;

- 2% în Lupinus spp., altele decât lupinul amar.

7. Pentru Vicia spp., un conținut total maxim de 6% din greutate de semințe de Vicia pannonica, Vicia villosa sau de specii cultivate aparținând altor specii corespondente nu se consideră impuritate. Modificări (1)

8. Pentru Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa puritatea fizică minimă este de 97% din greutate. Modificări (1)

ANEXA Nr. 3*) Modificări (2)

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

GREUTATEA
loturilor și a eșantioanelor

Speciile Greutatea maximă a unui lot (tone) Greutatea mimimă a unui eșantion prelevată dintr-un lot (grame) Greutatea eșantionului pentru numărările prevăzute în coloanele 12-14 din anexa nr. 2 pct. I subpct. 2 lit. A și coloanele 3-7 din anexa nr. 2 pct. II subpct. 2 lit. A (grame)
1 2 3 4
POACEAE (GRAMINEAE)
Agrostis canina 10 50 5
Agrostis capillaris 10 50 5
Agrostis gigantea 10 50 5
Agrostis stolonifera 10 50 5
Alopecurus pratensis 10 100 30
Arrhenatherum elatius 10 200 80
Bromus catharticus 10 200 200
Bromus sitchensis 10 200 200
Cynodon dactylon 10 50 5
Dactylis glomerata 10 100 30
Festuca arundinacea 10 100 50
Festuca filiformis 10 100 30
Festuca ovina 10 100 30
Festuca pratensis 10 100 50
Festuca rubra 10 100 30
Festuca trachyphylla 10 100 30
x Festulolium 10 200 60
Lolium multiflorum 10 200 60
Lolium perenne 10 200 60
Lolium x boucheanum 10 200 60
Phalaris aquatica 10 100 50
Phleum nodosum 10 50 10
Phleum pratense 10 50 10
Poa annua 10 50 10
Poa nemoralis 10 50 5
Poa palustris 10 50 5
Poa pratensis 10 50 5
Poa trivialis 10 50 5
Trisetum flavescens 10 50 5
FABACEAE (LEGUMINOSAE)
Galega orientalis 10 250 200
Hedysarum coronarium
- fruct 10 1 000 300
- semințe 10 400 120
Lotus corniculatus 10 200 30
Lupinus albus 30 1 000 1 000
Lupinus angustifolius 30 1 000 1 000
Lupinus luteus 30 1 000 1 000
Medicago lupulina 10 300 50
Medicago sativa 10 300 50
Medicago x varia 10 300 50
Onobrychis viciifolia
- fruct 10 600 600
- semințe 10 400 400
Pisum sativum 30 1 000 1 000
Trifolium alexandrinum 10 400 60
Trifolium hybridum 10 200 20
Trifolium incarnatum 10 500 80
Trifolium pratense 10 300 50
Trifolium repens 10 200 20
Trifolium resupinatum 10 200 20
Trigonella foenum-graecum 10 500 450
Vicia faba 30 1 000 1 000
Vicia pannonica 30 1 000 1 000
Vicia sativa 30 1 000 1 000
Vicia villosa 30 1 000 1 000
ALTE SPECII
Brassica napus var. napobrassica 10 200 100
Brassica oleracea convar. acephala 10 200 100
Phacelia tanacetifolia 10 300 40
Raphanus sativus var. oleiformis 10 300 300
Modificări (1)

Greutatea maximă a unui lot nu trebuie să fie depășită cu mai mult de 5%.

ANEXA Nr. 4

MARCAREA

A. Eticheta oficială

I. Indicații obligatorii

a) Pentru sămânța Bază și pentru sămânța Certificată:

1. " Reguli și norme CE"

2. Autoritatea de certificare prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (i) din ordin (INCS) și România sau sigla acesteia, RO

3. Numărul de referință al lotului

4. Luna și anul închiderii, exprimate prin mențiunea: "închis...(luna și anul)" sau luna și anul ultimei eșantionări oficiale în vederea certificării, exprimate prin mențiunea: "închis...(luna și anul)"

5. Specia, indicată cel puțin cu denumirea botanică, care poate figura sub formă prescurtată și fără numele autorilor, în limba latină; în cazul lui xFestulolium, se indică numele speciilor aparținând tipului Festuca și Lolium.

6. Soiul, indicat cel puțin în latină

7. Categoria

8. Țara producătoare

9. Greutatea netă sau brută declarată sau numărul declarat de semințe pure

10. În cazul indicării greutății și utilizării pesticidelor granulate, a substanțelor de drajare sau a unor aditivi solizi, indicarea naturii aditivului, precum și a raportului aproximativ dintre greutatea semințelor pure și greutatea totală

11. Pentru sămânța Certificată din a doua generație și din generațiile următoare obținută din sămânța Bază se specifică numărul generațiilor obținute din sămânța Bază

12. La semințele din soiurile de graminee care nu au fost supuse unei testări a valorii culturale și a valorii de utilizare, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările ulterioare, care transpune Directiva 2002/53/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole, se trece mențiunea: "nu este destinată producției de plante furajere".

13. În cazul în care cel puțin germinația a fost supusă unei noi analize, pot fi menționate cuvintele "reanalizat... (luna și anul)", precum și serviciul responsabil pentru această repetare a analizei. Indicațiile respective pot fi furnizate pe o vinietă adezivă oficială, aplicată pe eticheta oficială.

14. În conformitate cu procedura Comunității Europene, autoritatea competentă din România prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii) din ordin poate fi scutită de obligația de a indica denumirea botanică pentru anumite specii și, după caz, pentru perioade limitate, atunci când s-a stabilit că neajunsurile rezultate din respectarea acestei obligații depășesc avantajele scontate ale comercializării semințelor.

b) Pentru sămânța Comercială:

1. " Reguli și norme CE"

2. " Sămânță Comercială (necertificate pentru soiul respectiv)"

3. Autoritatea de certificare prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (i) din ordin (INCS) și România sau sigla acesteia, RO

4. Numărul de referință al lotului

5. Luna și anul închiderii exprimate prin mențiunea: "închis..." (luna și anul) sau luna și anul ultimei eșantionări oficiale de probe în vederea deciziei pentru aprobarea ca semințe comerciale, exprimate prin mențiunea: "eșantionat..." (luna și anul)

6. Specia, indicată cel puțin prin denumirea botanică, care poate figura sub formă prescurtată și fără numele autorilor, în latină

7. Regiunea producătoare

8. Greutatea netă sau brută declarată sau numărul declarat de glomerule sau de semințe pure

9. În cazul indicării greutății și utilizării pesticidelor granulate, a substanțelor de drajare sau al unor aditivi solizi, indicarea naturii aditivului, precum și a raportului aproximativ dintre greutatea glomerulelor sau semințelor pure și greutatea totală

10. În cazul în care cel puțin germinația a fost supusă unei noi analize, pot fi menționate cuvintele "reanalizat... (luna și anul)", precum și autoritatea responsabilă pentru această repetare a analizei. Indicațiile respective pot fi furnizate pe o vinietă adezivă oficială, aplicată pe eticheta oficială

11. În conformitate cu procedurile Comunității, autoritatea competentă poate fi scutită de obligația de a indica denumirea botanică pentru anumite specii și, după caz, pentru perioade limitate, atunci când s-a stabilit că neajunsurile rezultate din respectarea acestei obligații depășesc avantajele scontate ale comercializării semințelor.

c) Pentru amestecurile de semințe:

1. " Amestecul de semințe destinat ......(utilizarea prevăzută)"

2. Autoritatea de certificare prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii) din ordin care a efectuat închiderea ambalajului și România sau sigla acesteia, RO

3. Numărul de referință al lotului

4. Luna și anul sigilării exprimate prin mențiunea: "închis .... (luna și anul)"

5. Proporția de greutate a diferiților componenți, indicată în funcție de specie și, după caz, în funcție de soi, și, în ambele cazuri, cel puțin în latină; menționarea denumirii amestecului este suficientă atunci când proporția de greutate este adusă la cunoștința cumpărătorului în scris și dacă ea a fost înregistrată în mod oficial. În cazul x Festulolium, se indică numele speciilor aparținând tipului Festuca și Lolium. În ceea ce privește lupinul, trebuie specificat dacă este vorba despre lupin amar sau lupin dulce.

6. Greutatea netă sau brută declarată sau numărul declarat de glomerule sau de semințe pure

7. În cazul indicării greutății și utilizării pesticidelor granulate, a substanțelor de acoperire sau a unor aditivi solizi, indicarea naturii aditivului, precum și a raportului aproximativ dintre greutatea glomerulelor sau semințelor pure și greutatea totală

8. În cazul în care cel puțin germinația a fost supusă unei noi analize, pot fi menționate cuvintele "reanalizat... (luna și anul)", precum și autoritatea responsabilă pentru această repetare a analizei. Indicațiile respective pot fi furnizate pe o vinietă adezivă oficială, aplicată pe eticheta oficială.

II. Dimensiuni minime: 110 x 67 mm

B. Eticheta furnizorului sau inscripția de pe ambalaj (la ambalajele mici)

Indicații obligatorii:

a) Pentru sămânța Certificată:

1. " Ambalaj mic tip B", numele și adresa furnizorului responsabil pentru marcare sau codul său de identificare

2. Numărul de ordine atribuit în mod oficial

3. Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii) din ordin care a atribuit numărul de ordine și România sau sigla acesteia, RO

4. Numărul de referință, în cazul în care numărul de ordine nu permite identificarea lotului certificat

5. Specia, indicată cel puțin în latină

6. Soiul, indicat cel puțin în latină

7. Categoria

8. Greutatea netă sau brută declarată sau numărul declarat de semințe pure

9. În cazul indicării greutății și utilizării pesticidelor granulate, a substanțelor de drajare sau al unor aditivi solizi, indicarea naturii aditivului, precum și a raportului aproximativ dintre greutatea semințelor pure și greutatea totală

10. La semințele din soiurile de graminee care nu au fost supuse unei testări a valorii culturale și a valorii de utilizare, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.348/2005, care transpune Directiva Consiliului 2002/53/CE, se trece mențiunea: "nu este destinată producției de plante furajere".

b) Pentru sămânța Comercială:

1. " Ambalaj mic tip B"

2. Numele și adresa furnizorului responsabil pentru marcare sau codul de identificare a acestuia

3. Numărul de ordine atribuit în mod oficial

4. Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii) din ordin care a atribuit numărul de ordine și România sau sigla acesteia, RO

5. Numărul de referință, în cazul în care numărul de ordine nu permite identificarea lotului controlat

6. Specia, indicată cel puțin în latină

7. " Sămânță Comercială"

8. Greutatea netă sau brută declarată sau numărul declarat de semințe pure

9. În cazul indicării greutății și utilizării pesticidelor granulate, a substanțelor de drajare sau a unor aditivi solizi, indicarea naturii aditivului, precum și a raportului aproximativ dintre greutatea glomerulelor sau semințelor pure și greutatea totală

c) Pentru amestecurile de semințe:

1. " Ambalaj mic tip A" sau "Ambalaj mic tip B"

2. Numele și adresa furnizorului responsabil pentru marcare sau codul de identificare a acestuia

3. Ambalaj mic tip B: numărul de ordine atribuit în mod oficial

4. Ambalaj mic tip B: autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii) din ordin care a atribuit numărul de ordine și România sau sigla acesteia, RO

5. Ambalaj mic tip B: numărul de referință, în cazul în care numărul de ordine nu permite identificarea loturilor utilizate

6. Ambalaj mic tip A: numărul de referință care permite identificarea loturilor utilizate

7. Ambalaj mic tip A: numele autorității competente sau sigla acesteia

8. " Amestec de semințe destinat ... (utilizarea prevăzută)"

9. Greutatea netă sau brută declarată sau numărul declarat de semințe pure

10. În cazul indicării greutății și utilizării pesticidelor granulate, a substanțelor de drajare sau a unor aditivi solizi, indicarea naturii aditivului, precum și a raportului aproximativ dintre greutatea glomerulelor sau semințelor pure și greutatea totală

11. Proporția de greutate a diferitelor componente, indicată pe specii sau, după caz, pe soiuri, indicate, în ambele cazuri, cel puțin în latină; sunt suficiente numai o parte dintre aceste mențiuni, în cazul în care statele membre au dispus obligativitatea acestora pentru ambalajele mici, produse pe teritoriul lor, precum și menționarea denumirii mixturii, atunci când proporția de greutate i se poate comunica cumpărătorului la cerere și în cazul în care aceasta este înregistrată în mod oficial. În ceea ce privește lupinul, trebuie specificat dacă este vorba despre lupin amar sau lupin dulce.

ANEXA Nr. 5

ETICHETA ȘI DOCUMENTUL
în cazul semințelor certificate provizoriu și recoltate
în alt stat membru

A. Informațiile care trebuie să figureze pe etichetă:

- autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (ii) din ordin care a atribuit numărul de ordine și România sau sigla acesteia, RO

- specia, indicată cel puțin sub denumirea sa botanică, care poate figura sub formă prescurtată și fără numele autorilor, în latină

- soiul, indicat cel puțin cu caractere latine

- categoria de sămânță

- numărul de referință al câmpului sau lotului

- greutatea netă sau brută declarată

- cuvintele "semințe certificate provizoriu".

În conformitate cu procedurile Comunității Europene, autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. VII lit. a) subpct. (i) din ordin poate fi scutită de obligația de a indica denumirea botanică pentru anumite specii și, după caz, pentru perioade limitate, atunci când s-a stabilit că neajunsurile rezultate din respectarea acestei obligații depășesc avantajele scontate ale comercializării semințelor.

Culoarea etichetei este gri.

B. Informațiile care trebuie să figureze pe document:

- autoritatea de certificare care eliberează documentul

- specia, indicată cel puțin sub denumirea sa botanică, care poate figura sub formă prescurtată și fără numele autorilor, în latină

- soiul, indicat cel puțin cu caractere romane

- categoria

- numărul de referință al semințelor folosite și numele țării sau țărilor care le-au certificat

- numărul de referință al câmpului sau lotului

- suprafața cultivată pentru producția lotului la care se referă documentul

- cantitatea de semințe recoltate și numărul de ambalaje

- numărul de generații după semințele de bază, în cazul semințelor certificate

- atestarea că sunt îndeplinite condițiile pe care trebuie să le satisfacă culturile din care provin semințele, și, după caz, rezultatele unei analize preliminare a semințelor.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...