Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Amendamentul nr. 3/2009 convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Europeană de Investiții și Municipiul București, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 10 septembrie 2009 și la București la 2 octombrie 2009, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Municipiul București pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaționale în București, semnat la București la 1 octombrie 2003 și la Luxemburg la 7 octombrie 2003, ratificat prin Legea nr. 69/2004, cu modificările ulterioare*)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 iulie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

DHL

Ministerul Finanțelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

070060 București,

România

În atenția domnului Bogdan Alexandru Drăgoi, secretar de stat

Municipalitatea București

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5

București, RO-70060,

România

În atenția doamnei Ileana Anghel-Person

Luxemburg, 10 septembrie 2009

JUII/SEE/AIA n.

Subiect: România - Proiectul privind reabilitarea infrastructurii educaționale în București (FI 22.214)

Contractul de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Municipiul București din data de 1/7 octombrie 2003, cu amendamentele ulterioare (Contractul de finanțare)

Amendamentul nr. 3

Stimați domni

Ca urmare a solicitării dumneavoastră din data de 29 iunie 2009, Banca propune modificarea următoarelor prevederi ale Contractului de finanțare.

Contractul de finanțare va fi modificat după cum urmează:

1. În ultimul paragraf al articolului 1.02B, data "30 iunie 2009" se modifică, fiind acum "30 octombrie 2011".

2. În ultimul paragraf al articolului 1.05, data "31 octombrie 2009" se modifică, fiind acum "28 februarie 2012".

3. Articolul 4.01 va fi înlocuit cu noul articol 4.01, ce va avea următorul conținut:

"

Împrumutatul va rambursa: (i) fiecare tranșă disponibilizată până la data de 30 iunie 2009 inclusiv, conform graficului de amortizare prezentat în anexa B1; și (ii) fiecare tranșă disponibilizată până la data de 30 iunie 2009, conform graficului de amortizare prezentat în anexa B2."

4. Primul paragraf al articolului 12.03 va avea următorul conținut:

"

Preambulul și următoarele anexe fac parte integrantă din acest contract:

- anexa A - Descrierea tehnică;

- anexa B1 - Graficul de amortizare (pentru tranșele disponibilizate până la data de 30 iunie 2009 inclusiv);

- anexa B2 - Graficul de amortizare (pentru tranșele disponibilizate după data de 30 iunie 2009)."

5. Prima frază a punctului 3 în anexa A va avea următorul conținut:

"

Proiectul va fi finalizat până la data de 31 decembrie 2011."

6. Actuala anexă B va fi renumerotată "B1" și după anexa B1 va fi inserată anexa B2 (prevăzută în anexa la această scrisoare).

Toate celelalte clauze ale Contractului de finanțare rămân neschimbate.

Termenii definiți în Contractul de finanțare au același înțeles când sunt utilizați în text, dacă nu se menționează altfel în mod explicit.

Pentru a confirma acordul dumneavoastră față de cele de mai sus, vă rugăm să puneți inițialele și să semnați, indicând de asemenea data semnăturii, toate cele 3 exemplare originale ale prezentei scrisori de amendament.

Vă rugăm să înaintați apoi toate cele 3 exemplare originale Municipalității București, pentru ca aceasta să le semneze, indicând astfel acordul său față de cele de mai sus.

Acest amendament contractual va intra în vigoare după primirea de către Bancă a unui exemplar original cu semnăturile oficiale ale acestei scrisori.

Cu stimă,
Banca Europeană de Investiții
C. Murphy J. Lensi Orlandi

Agreat și acceptat pentru și în numele
Ministerului Finanțelor Publice

Data: 2 octombrie 2009

Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat

Agreat și acceptat pentru și în numele
Municipalității București

Data: 2 octombrie 2009

Sorin Mircea Oprescu,
primar general

Anexă: Anexa B2 la Contractul de finanțare

ANEXĂ (Anexa B2)

GRAFIC DE AMORTIZARE
România - Proiect AFI privind reabilitarea infrastructurii
educaționale în București

Data scadentă pentru rambursarea tranșelor Sumele care vor fi rambursate, exprimate ca fracție a împrumutului disponibilizat de către Bancă după data de 30 iunie 2009
1. 20.06.2012 1/33
2. 20.12.2012 1/33
3. 20.06.2013 1/33
4. 20.12.2013 1/33
5. 20.06.2014 1/33
6. 20.12.2014 1/33
7. 20.06.2015 1/33
8. 20.12.2015 1/33
9. 20.06.2016 1/33
10. 20.12.2016 1/33
11. 20.06.2017 1/33
12. 20.12.2017 1/33
13. 20.06.2018 1/33
14. 20.12.2018 1/33
15. 20.06.2019 1/33
16. 20.12.2019 1/33
17. 20.06.2020 1/33
18. 20.12.2020 1/33
19. 20.06.2021 1/33
20. 20.12.2021 1/33
21. 20.06.2022 1/33
22. 20.12.2022 1/33
23. 20.06.2023 1/33
24. 20.12.2023 1/33
25. 20.06.2024 1/33
26. 20.12.2024 1/33
27. 20.06.2025 1/33
28. 20.12.2025 1/33
29. 20.06.2026 1/33
30. 20.12.2026 1/33
31. 20.06.2027 1/33
32. 20.12.2027 1/33
33. 20.06.2028 1/33
;
se încarcă...