Parlamentul României

Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (130), Respins recurs în interesul legii (1), Referințe (19), Reviste (39), Doctrine (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 30 iunie 2010.

În vigoare de la 03 iulie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (1)

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislației anterioare, devin pensii în înțelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare: Jurisprudență, Reviste (3)

a) pensiile militare de stat; Respingeri de neconstituționalitate (13), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (13)

b) pensiile de stat ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor; Respingeri de neconstituționalitate (8), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (9)

c) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea; Respingeri de neconstituționalitate (34), Referințe (6), Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (3)

d) pensiile de serviciu ale personalului diplomatic și consular; Respingeri de neconstituționalitate (7), Referințe (6), Jurisprudență, Reviste (2)

e) pensiile de serviciu ale funcționarilor publici parlamentari; Respingeri de neconstituționalitate (8), Referințe (6), Jurisprudență

f) pensiile de serviciu ale deputaților și senatorilor; Respingeri de neconstituționalitate (15), Referințe (6)

g) pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă; Respingeri de neconstituționalitate (10), Referințe (6), Jurisprudență

h) pensiile de serviciu ale personalului Curții de Conturi. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (21), Referințe (6), Jurisprudență, Reviste (14)

Art. 2. - Respingeri de neconstituționalitate (28), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Pensiile de serviciu anticipate și anticipate parțiale dintre cele prevăzute la art. 1 devin pensii pentru limită de vârstă în înțelesul Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Pensiile anticipate de serviciu dintre cele menționate la art. 1 lit. c) și f) devin pensii pentru limită de vârstă în înțelesul Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Pensiile de invaliditate și pensiile de urmaș dintre cele prevăzute la art. 1 devin pensii de invaliditate, respectiv pensii de urmaș, în înțelesul Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

(4) Pensiile de serviciu, altele decât cele menționate la alin. (1)-(3), dintre cele prevăzute la art. 1, devin pensii pentru limită de vârstă în înțelesul Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

Art. 3. - Respingeri de neconstituționalitate (49), Jurisprudență, Reviste (6)

(1) Pensiile prevăzute la art. 1, stabilite potrivit prevederilor legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate în plată, se recalculează prin determinarea punctajului mediu anual și a cuantumului fiecărei pensii, utilizând algoritmul de calcul prevăzut de Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare. Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) În situația pensiilor dintre cele prevăzute la alin. (1), care au fost stabilite în baza legilor speciale, pensia din sistemul public se determină considerându-se a fi îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare. Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență

(3) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se elaborează metodologia de recalculare a pensiilor prevăzute la art. 1, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (20), Jurisprudență, Reviste (5)

(1) Recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 se realizează de către instituțiile în evidența cărora se află persoanele beneficiare, după cum urmează: Reviste (2)

a) într-o perioadă de 5 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (3), pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) și b); Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2)

b) într-o perioadă de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (3), pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit. c)-h). Respingeri de neconstituționalitate (13), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Cuantumul pensiilor recalculate potrivit prevederilor alin. (1) se stabilește în baza punctajului mediu anual, determinat potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, și se plătește de la data de întâi a lunii următoare expirării perioadei de recalculare prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b), după caz. Respingeri de neconstituționalitate (17), Jurisprudență

Art. 5. - Respingeri de neconstituționalitate (18), Jurisprudență, Reviste (5)

(1) Prevederile art. 3 și 4 se aplică în mod corespunzător și pensiilor stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor, cu modificările și completările ulterioare. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(2) Pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) sau b), punctajul mediu anual realizat se determină prin împărțirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale persoanelor la 20 de ani reprezentând stagiul complet de cotizare. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(3) La cuantumul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. a) sau b), stabilite ca urmare a procesului de recalculare, se aplică prevederile art. 11 teza a III-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(4) În cazul pensiilor prevăzute la alin. (1), pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare și pentru care nu pot fi dovedite venituri de natură salarială, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu brut pe economie din perioadele respective. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (6)

Art. 6. - Respingeri de neconstituționalitate (2)

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale se aprobă procedura de încadrare în grade de invaliditate, în vederea înscrierii la pensie de invaliditate.

(2) Într-un interval de un an de la data intrării în vigoare a procedurii prevăzute la alin. (1), Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, organizează verificarea încadrării în grad de invaliditate a pensionarilor de invaliditate aflați în evidență la acea dată. Jurisprudență

(3) Dacă în urma verificării încadrării în grad de invaliditate realizate potrivit alin. (2) rezultă că dreptul la pensia de invaliditate a fost acordat prin săvârșirea unor infracțiuni, atât beneficiarul pensiei de invaliditate, cât și persoanele care au participat, în orice mod, la săvârșirea unei infracțiuni ce a avut ca rezultat încadrarea în grad de invaliditate răspund, în condițiile legii.

(4) Beneficiarul pensiei de invaliditate obținute prin săvârșirea unor infracțiuni va putea fi obligat să restituie integral sumele astfel încasate, în condițiile legii.

Art. 7. - Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Procedura de stabilire, plată, suspendare, recalculare, încetare și contestare a pensiilor recalculate potrivit prezentei legi este cea prevăzută de Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

(2) Pensiilor prevăzute la art. 2 li se aplică în mod corespunzător dispozițiile din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează aceste categorii de pensii.

Art. 8. - Respingeri de neconstituționalitate (2)

Pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) și b), pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, potrivit legii, stagiu de cotizare realizat în condiții deosebite, condiții speciale sau alte condiții de muncă se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu, care constituie stagii de cotizare în condiții normale, după cum urmează:

a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite de muncă;

b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiții speciale de muncă;

c) 12 luni pentru fiecare an lucrat în alte condiții de muncă, așa cum sunt reglementate în domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, pe baza criteriilor și metodologiei de încadrare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, speciale și alte condiții, specifice pentru polițiști, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - Respingeri de neconstituționalitate (2)

Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii:

a) vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001;

b) vechimea în serviciu recunoscută pentru stabilirea pensiilor, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 lit. a) și b), până la intrarea în vigoare a prezentei legi. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 10. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Constituie stagiu de cotizare și perioada suplimentară la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu acordată în baza legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I și a II-a de muncă, respectiv în condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, în cazul beneficiarilor pensiilor prevăzute la art. 1 lit. a) și b).

Art. 11. - Respingeri de neconstituționalitate (3)

Beneficiarii pensiilor prevăzute la art. 1 lit. a) și b) care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupele I și a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite, condiții speciale sau alte condiții de muncă, potrivit legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după cum urmează:

a) cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite, potrivit legii;

b) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale, potrivit legii;

c) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în alte condiții de muncă, potrivit legii. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

Art. 12. - Respingeri de neconstituționalitate (23), Jurisprudență, Reviste (5)

Persoanele ale căror drepturi la pensie sunt stabilite, în condițiile legii, ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi vor fi supuse automat procesului de recalculare, astfel cum este reglementat de prezenta lege.

Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituția României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului, și în condițiile art. 147 alin. (2) din Constituția României, republicată, cu respectarea dispozițiilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată, în ședința comună din data de 29 iunie 2010.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 30 iunie 2010.

Nr. 119.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Respingere recurs în interesul legii. Aplicarea dispozițiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, raportat la art. 20 alin. (2) din Constituție, art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenția europeană a drepturilor omului și art. 14 din Convenție, referitoare la recalcularea pensiilor prevăzute de art. 1 din lege
Critica hotărârii CEDO în cauza Constantin Abăluță și alții c. României
Cerere pentru anularea parțială a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010. Pensii stabilite potrivit legislației privind pensiile de stat militare, ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor. Recalcularea pensiilor . Discriminarea dreptului la pensie în raport de depunerea sau nedepunerea cererii și a documentelor prevăzute în hotărârea atacată
Suspendarea executării Hotărârii de Guvern nr. 735 din 21.07.2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislației privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
Revizuirea pensiei de către Casa Sectorială de Pensii. Atacare la Comisia de Contestații din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Neasimilare cu degradarea Militară
Principiul securității juridice în ordinea constituțională română*
CCR: Din nou despre modul de calcul al pensiilor militare de stat
Dispozițiile art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor. Respingere excepție de neconstituționalitate
Reformarea sistemului de pensii, prin transformarea pensiilor speciale în pensii în sistemul public, în temeiul Legii nr. 119/2010, este compatibilă cu art. 1 din Protocolul nr. 1 - decizia de inadmisibilitate în cauzele Frimu și alții c. României
Ordonanță președințială. Recalculare pensie. Menținerea în plată a pensiei. Condiții. Admisibilitate
Doctrină:
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 297/2012 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor și art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
;
se încarcă...