Art 4 | Lege 119/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (20), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (5)

(1) Recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 se realizează de către instituțiile în evidența cărora se află persoanele beneficiare, după cum urmează: Reviste (2)

a) într-o perioadă de 5 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (3), pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) și b); Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

b) într-o perioadă de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (3), pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit. c)-h). Respingeri de neconstituționalitate (13), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(2) Cuantumul pensiilor recalculate potrivit prevederilor alin. (1) se stabilește în baza punctajului mediu anual, determinat potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, și se plătește de la data de întâi a lunii următoare expirării perioadei de recalculare prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b), după caz. Respingeri de neconstituționalitate (17), Referințe în jurisprudență (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 119/2010:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Reviste:
Cerere pentru anularea parțială a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010. Pensii stabilite potrivit legislației privind pensiile de stat militare, ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor. Recalcularea pensiilor . Discriminarea dreptului la pensie în raport de depunerea sau nedepunerea cererii și a documentelor prevăzute în hotărârea atacată
Suspendarea executării Hotărârii de Guvern nr. 735 din 21.07.2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislației privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
Reformarea sistemului de pensii, prin transformarea pensiilor speciale în pensii în sistemul public, în temeiul Legii nr. 119/2010, este compatibilă cu art. 1 din Protocolul nr. 1 - decizia de inadmisibilitate în cauzele Frimu și alții c. României
Ordonanță președințială. Recalculare pensie. Menținerea în plată a pensiei. Condiții. Admisibilitate
Recalcularea pensiilor militare de serviciu anterior anulării prevederilor norme metodologice de aplicare a legii de recalculare prin hotărâre judecătorească
Respingere recurs în interesul legii. Aplicarea dispozițiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, raportat la art. 20 alin. (2) din Constituție, art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenția europeană a drepturilor omului și art. 14 din Convenție, referitoare la recalcularea pensiilor prevăzute de art. 1 din lege
Executarea unei hotărâri judecătorești prin care s-a stabilit obligația angajatorului de a plăti, unui fost angajat, o alocație lunară precum și un mod de actualizare a cuantumului acesteia în viitor. Consecințele modificării modului de actualizare ca urmare a adoptării unui act normativ nou. Hotărârea CEDO în cauza Gusakova contra Rusiei. Jurisprudență națională
Scurte considerații privind conflictul dintre Legea nr. 119/2010 și reglementările internaționale
;
se încarcă...