Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 650/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar și ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 iunie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Tudorel Toader - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Simona Ricu - procuror
Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, excepție ridicată de Sindicatul Liber din Învățământ al Județului Vrancea în Dosarul nr. 1.866/91/2009 al Tribunalului Vrancea - Secția civilă, care face obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 7.967D/2009.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Președintele dispune să se facă apelul și în dosarele nr. 8.873D/2009 - nr. 8.887D/2009, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar și ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, excepție ridicată de Sindicatul Liber al Învățământului din Județul Covasna în dosarele nr. 1.947/119/2009, nr. 1.943/119/2009, nr. 1.944/119/2009, nr. 1.940/119/2009, nr. 1.941/119/2009, nr. 1.939/119/2009, nr. 1.938/119/2009, nr. 1.942/119/2009, nr. 1.946/119/2009, nr. 1.945/119/2009, nr. 1.989/119/2009, nr. 1.990/119/2009, nr. 1.991/119/2009, nr. 1.992/119/2009 și 1.993/119/2009 ale Tribunalului Covasna.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Președintele dispune să se facă apelul și în Dosarul nr. 8.900D/2009, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2009 și ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2009, excepție ridicată de Sindicatul Independent al Învățământului Preuniversitar din Județul Timiș în Dosarul nr. 4.123/30/2009 al Tribunalului Timiș - Secția civilă.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Președintele dispune să se facă apelul și în Dosarul nr. 7D/2010, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2009, excepție ridicată de Sindicatul Uniunea Teritorială a Sindicatului din Învățământul Preuniversitar din Râmnicu Sărat în Dosarul nr. 4.636/114/2008 al Tribunalului Buzău - Secția civilă.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Președintele dispune să se facă apelul și în dosarele nr. 18D/2010, nr. 127D/2010, nr. 129D/2010 - nr. 132D/2010 și nr. 134D/2010, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2009, excepție ridicată de Sindicatul "Paul Popescu Neveanu" din Timișoara în dosarele nr. 5.381/30/2009, nr. 5.228/30/2009, nr. 5.245/30/2009, nr. 5.320/30/2009, nr. 5.250/30/2009, nr. 5.247/30/2009 și nr. 5.380/30/2009 ale Tribunalului Timiș - Secția civilă.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Președintele dispune să se facă apelul și în dosarele nr. 21D/2010, nr. 128D/2010 și nr. 133D/2010, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2009 și ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2009, excepție ridicată de Sindicatul Independent al Învățământului Preuniversitar din Județul Timiș în dosarele nr. 6.066/30/2009, nr. 4.182/30/2009 și nr. 4.109/30/2009 ale Tribunalului Timiș - Secția civilă.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Președintele dispune să se facă apelul și în Dosarul nr. 121D/2010, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2009 și ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2009, excepție ridicată de Corneliu Căileanu în Dosarul nr. 5.217/99/2009 al Tribunalului Iași - Secția civilă, litigii de muncă.

La apelul nominal se prezintă personal autorul excepției. Lipsesc celelalte părți, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 7.967D/2009, nr. 8.873D/2009 - nr. 8.887D/2009, nr. 8.900D/2009, nr. 7D/2010, nr. 18D/2010, nr. 21D/2010, nr. 121D/2010, nr. 127D/2010 - nr. 134D/2010, pune în discuție, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Corneliu Căileanu solicită judecarea separată a dosarului său.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, deliberând, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 8.873D/2009 - nr. 8.887D/2009, nr. 8.900D/2009, nr. 7D/2010, nr. 18D/2010, nr. 21D/2010, nr. 121D/2010, nr. 127D/2010 - nr. 134D/2010 la Dosarul nr. 7.967D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul pe fond reprezentantului părții prezente, care solicită admiterea excepției. În acest sens, arată că dispozițiile de lege criticate erau în vigoare la momentul când Curtea Constituțională a fost sesizată cu excepția de neconstituționalitate, astfel că, deși în prezent sunt abrogate, ele pot constitui încă obiect al excepției de neconstituționalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției ca devenită inadmisibilă, sens în care arată că textele de lege criticate nu mai sunt în vigoare.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin Încheierea din 13 octombrie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 1.866/91/2009, Tribunalul Vrancea - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009. Excepția a fost ridicată de Sindicatul Liber din Învățământ al Județului Vrancea cu prilejul soluționării unor cauze având ca obiect drepturi bănești.

Prin încheierile din 3 și 10 decembrie 2009, pronunțate în dosarele nr. 1.947/119/2009, nr. 1.943/119/2009, nr. 1.944/119/2009, nr. 1.940/119/2009, nr. 1.941/119/2009, nr. 1.939/119/2009, nr. 1.938/119/2009, nr. 1.942/119/2009, nr. 1.946/119/2009, nr. 1.945/119/2009, nr. 1.989/119/2009, nr. 1.990/119/2009, nr. 1.991/119/2009, nr. 1.992/119/2009 și 1.993/119/2009, Tribunalul Covasna a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar și ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2009. Excepția a fost ridicată de Sindicatul Liber al Învățământului din Județul Covasna cu prilejul soluționării unor cauze având ca obiect drepturi bănești.

Prin Încheierea din 13 noiembrie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 4.123/30/2009, Tribunalul Timiș - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2009 și ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2009. Excepția a fost ridicată de Sindicatul Independent al Învățământului Preuniversitar din Județul Timiș cu prilejul soluționării unor cauze având ca obiect drepturi bănești.

Prin încheierea din 12 octombrie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 4.636/114/2008, Tribunalul Buzău - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2009. Excepția a fost ridicată de Sindicatul Uniunea Teritorială a Sindicatului din Învățământul Preuniversitar din Râmnicu Sărat cu prilejul soluționării unor cauze având ca obiect drepturi bănești.

Prin încheierile din 7 și 18 decembrie 2009, pronunțate în dosarele nr. 5.381/30/2009, nr. 5.228/30/2009, nr. 5.245/30/2009, nr. 5.320/30/2009, nr. 5.250/30/2009, nr. 5.247/30/2009 și nr. 5.380/30/2009, Tribunalul Timiș - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2009. Excepția a fost ridicată de Sindicatul "Paul Popescu Neveanu" din Timișoara cu prilejul soluționării unor cauze având ca obiect drepturi bănești.

Prin încheierile din 7 și 18 decembrie 2009, pronunțate în dosarele nr. 6.066/30/2009, nr. 4.182/30/2009 și nr. 4.109/30/2009, Tribunalul Timiș - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2009 și ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2009. Excepția a fost ridicată de Sindicatul Independent al Învățământului Preuniversitar din Județul Timiș cu prilejul soluționării unor cauze având ca obiect drepturi bănești.

Prin Încheierea din 9 decembrie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 5.217/99/2009, Tribunalul Iași - Secția civilă, litigii de muncă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2009 și ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2009. Excepția a fost ridicată de Corneliu Căileanu cu prilejul soluționării unor cauze având ca obiect drepturi bănești.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia susțin, în esență, că, prin adoptarea acestei ordonanțe de urgență, Guvernul refuză să aplice o lege adoptată de Parlament, ceea ce încalcă dispozițiile constituționale ale art. 1 alin. (4) și (5), precum și ale art. 61 alin. (1). De asemenea, arată că Guvernul a adoptat ordonanța de urgență cu încălcarea exigențelor stabilite de art. 115 alin. (4) și (6) din Constituție, întrucât nu a indicat situația extraordinară care a stat la baza emiterii acesteia, nu a motivat corespunzător urgența acestei reglementări și a afectat drepturile constituționale ale personalului didactic, și anume dreptul la un nivel de trai decent și protecția socială a muncii. Totodată, consideră a fi încălcate și dispozițiile ~art. 102~ alin. (1) și (2), precum și ale ~art. 141~ din Constituție, întrucât Guvernul nu a consultat Consiliul Economic și Social atunci când a adoptat această ordonanță de urgență. În sfârșit, arată că, practic, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2009 se modifică din nou Legea nr. 221/2008, făcând imposibilă acordarea creșterilor salariale prevăzute de acest act normativ, adoptat de Parlament, ceea ce reprezintă o încălcare a rolului și funcțiilor Guvernului și o dovadă în plus a imixtiunii Executivului în activitatea Legislativului.

Tribunalul Vrancea - Secția civilă, Tribunalul Covasna, Tribunalul Timiș - Secția civilă, Tribunalul Buzău - Secția civilă și Tribunalul Iași - Secția civilă, litigii de muncă consideră că excepția de neconstituționalitate este întemeiată.

În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

Guvernul arată că, de la data intrării în vigoare a noilor reglementări privind salarizarea personalului din învățământ, stabilite în cuprinsul Legii nr. 330/2009, dispozițiile de lege criticate și-au încetat aplicarea, astfel că excepția de neconstituționalitate a devenit inadmisibilă.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie și dispozițiile art. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 1 aprilie 2009.

De asemenea, obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie și prevederile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 30 aprilie 2009.

Autorii excepției consideră că textele de lege criticate sunt contrare următoarelor texte din Constituție: art. 1 alin. (4) și (5) referitoare la statul român, art. 20 alin. (1) referitor la tratatele internaționale privind drepturile omului, art. 41 alin. (2) privind munca și protecția socială a muncii, art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului, art. 102 alin. (1) privind rolul Guvernului, art. 111 alin. (1) privind informarea Parlamentului, art. 115 alin. (4) și (6) privind condițiile de adoptare a ordonanțelor de urgență, precum și art. 141 privind Consiliul Economic și Social.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2009 și ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2009 completau, respectiv modificau dispoziții ale Ordonanței Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 și în anul 2009 personalului din învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008. Acest din urmă act normativ a fost abrogat prin dispozițiile art. 48 alin. (1) pct. 16 din Partea a III-a, cap. VI din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Actul normativ abrogator se referă, printre altele, și la salarizarea personalului didactic, dar, având în vedere că susținerile autorului excepției privesc modificarea neconstituțională prin intermediul unor ordonanțe de urgență a unor domenii ce au fost inițial prevăzute prin lege, Curtea constată că obiectul criticii nu se mai conservă.

Pentru aceste motive, având în vedere dispozițiile art. 29 alin. (1) și (6) din Legea nr. 47/1992, precum și data la care instanța de contencios constituțional Curtea Constituțională a fost sesizată, Curtea apreciază că excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2009 și ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2009 a devenit inadmisibilă.

În baza aceluiași temei legal, excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă și în ceea ce privește dispozițiile art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2009, care a fost abrogat prin dispozițiile art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 30 aprilie 2009.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, excepție ridicată de Sindicatul Liber al Învățământului din Județul Covasna în dosarele nr. 1.947/119/2009, nr. 1.943/119/2009, nr. 1.944/119/2009, nr. 1.940/119/2009, nr. 1.941/119/2009, nr. 1.939/119/2009, nr. 1.938/119/2009, nr. 1.942/119/2009, nr. 1.946/119/2009, nr. 1.945/119/2009, nr. 1.989/119/2009, nr. 1.990/119/2009, nr. 1.991/119/2009, nr. 1.992/119/2009 și 1.993/119/2009 ale Tribunalului Covasna și de Sindicatul Independent al Învățământului Preuniversitar din Județul Timiș în Dosarul nr. 4.123/30/2009 al Tribunalului Timiș - Secția civilă.

2. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar și ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, excepție ridicată de Sindicatul Liber din Învățământ al Județului Vrancea în Dosarul nr. 1.866/91/2009 al Tribunalului Vrancea - Secția civilă, de Sindicatul Liber al Învățământului din Județul Covasna în dosarele nr. 1.947/119/2009, nr. 1.943/119/2009, nr. 1.944/119/2009, nr. 1.940/119/2009, nr. 1.941/119/2009, nr. 1.939/119/2009, nr. 1.938/119/2009, nr. 1.942/119/2009, nr. 1.946/119/2009, nr. 1.945/119/2009, nr. 1.989/119/2009, nr. 1.990/119/2009, nr. 1.991/119/2009, nr. 1.992/119/2009 și 1.993/119/2009 ale Tribunalului Covasna, de Sindicatul Independent al Învățământului Preuniversitar din Județul Timiș în Dosarul nr. 4.123/30/2009 al Tribunalului Timiș - Secția civilă, de Sindicatul Uniunea Teritorială a Sindicatului din Învățământul Preuniversitar din Râmnicu Sărat în Dosarul nr. 4.636/114/2008 al Tribunalului Buzău - Secția civilă, de Sindicatul "Paul Popescu Neveanu" din Timișoara în dosarele nr. 5.381/30/2009, nr. 5.228/30/2009, nr. 5.245/30/2009, nr. 5.320/30/2009, nr. 5.250/30/2009, nr. 5.247/30/2009 și nr. 5.380/30/2009 ale Tribunalului Timiș - Secția civilă, de Sindicatul Independent al Învățământului Preuniversitar din Județul Timiș în dosarele nr. 6.066/30/2009, nr. 4.182/30/2009 și nr. 4.109/30/2009 ale Tribunalului Timiș - Secția civilă și de Corneliu Căileanu în Dosarul nr. 5.217/99/2009 al Tribunalului Iași - Secția civilă, litigii de muncă.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 11 mai 2010.

PREȘEDINTE,
prof. univ. dr. TUDOREL TOADER

Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...