Art 6 | Lege 100/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 6. -

(1) Documentația întocmită de comisia prevăzută la art. 5 se avizează conform prevederilor art. 82 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Studiul de fezabilitate cuprinde în anexă documentația cadastrală întocmită în sistem stereografic de proiecție 1970, recepționată de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară în a cărui rază teritorială sunt situate imobilele, cu atribuire de numere cadastrale. La cererea proprietarilor, pentru imobilele respective se deschid cărți funciare, conform reglementărilor în vigoare.

(3) La solicitarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, prin unitățile silvice teritoriale ale acesteia, se notează în cartea funciară faptul că imobilul este supus procedurii de împădurire potrivit prevederilor prezentei legi.

(4) Radierea notării din cartea funciară se face la solicitarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, prin structurile teritoriale, în urma finalizării procedurii sau a renunțării la efectuarea investițiilor.

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 100/2010:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
;
se încarcă...