Art 5 | Lege 100/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 5. -

(1) Identificarea, delimitarea și constituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localităților se fac de o comisie stabilită prin ordin al prefectului, la propunerea directorului executiv al direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală. Comisia se constituie în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi și este formată din: Referințe (1)

a) primarul comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, în calitate de președinte al comisiei;

b) reprezentantul direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală;

c) reprezentantul oficiului de cadastru și publicitate imobiliară;

d) reprezentantul oficiului județean de studii pedologice și agrochimice;

e) reprezentantul inspectoratului teritorial de regim silvic și de vânătoare;

f) reprezentantul agenției județene pentru protecția mediului;

g) reprezentantul direcției silvice sau al structurii silvice de rang superior și al ocolului silvic de stat sau privat, după caz, în calitate de secretar;

h) reprezentantul sectorului de îmbunătățiri funciare la nivel local;

i) specialiști din unitățile și subunitățile de cercetare și proiectare în domeniile de îmbunătățiri funciare pentru agricultură, silvicultură, împăduriri de terenuri degradate, cercetări agrochimice și pedologice;

j) specialiști din Ministerul Mediului și Pădurilor, în cazul zonelor cu un interes special pentru ameliorarea condițiilor de mediu sau pentru protejarea acestora prin acțiuni de împădurire.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) terenurile care sunt incluse pe Lista siturilor contaminate care sunt în fază de investigare preliminară sau detaliată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2007 privind modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului, sau care fac obiectul unor proiecte de refacere a mediului geologic și a ecosistemelor terestre, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate.

(3) În cazul identificării de terenuri degradate în cadrul unei arii naturale protejate, se vor respecta prevederile legale privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 100/2010:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
;
se încarcă...