Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 467/2010 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 iunie 2010 până la 09 noiembrie 2011, fiind abrogat prin Ordin 1470/2011 și înlocuit de Ordin 1470/2011; Criteriu 2011;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- Referatul Direcției organizare și politici salariale nr. Cs.A. 4.936 din 19 mai 2010;

- prevederile pct. 4(2) de la paragraful Reglementări specifice domeniului sănătate din nota la anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă criteriile privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Echivalarea stagiului în specialitate, participarea la concurs prin echivalare, precum și reducerea vechimii în specialitate, necesare în vederea ocupării funcțiilor prevăzute în anexă se pot face numai cu aprobarea Ministerului Sănătății, în condițiile legii.

Art. 3. -

Prezentul ordin se aplică și unităților sanitare din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, din subordinea Academiei Române, precum și unităților și structurilor sanitare al căror management a fost transferat către autoritățile administrației publice locale.

Art. 4. -

Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 1.470/2005 pentru aprobarea Criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 26 ianuarie 2006.

Art. 5. -

Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, unitățile sanitare cu personalitate juridică, unitățile sanitare din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, din subordinea Academiei Române, precum și unitățile și structurile sanitare al căror management a fost transferat către autoritățile administrației publice locale vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Cseke Attila

București, 19 mai 2010.

Nr. 467.

ANEXĂ

CRITERII
privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte
profesionale în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar

Nr. crt. Funcția (gradul sau treapta profesională) Studii și criterii la angajare și promovare Vechimea minimă în muncă sau în specialitate
0 1 2 3
I. Personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare
Anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
A. Funcții de specialitate medico-sanitare
1. Medic/Medic dentist; primar - diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină/diplomă de licență de medic stomatolog/ diplomă de licență de medic dentist - 5 ani vechime ca medic specialist
- examen de medic primar
- concurs pentru ocuparea postului
2. Medic/Medic dentist; specialist - diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină/diplomă de licență de medic stomatolog/ diplomă de licență de medic dentist - stagiu de rezidențiat terminat
- examen de medic specialist
- concurs pentru ocuparea postului*)
*) Cu excepția medicilor și farmaciștilor care urmează rezidențiatul pe post nominalizat într-o unitate sanitară.
3. Medic/Medic dentist; rezident anul II-VII - diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină/diplomă de licență de medic stomatolog/ diplomă de licență de medic dentist - un an vechime ca medic rezident
- promovarea examenelor de verificare a cunoștințelor susținute până la momentul respectiv
4. Medic/Medic dentist; rezident anul I - diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină/diplomă de licență de medic stomatolog/ diplomă de licență de medic dentist
- concurs de medic rezident
5. Medic/Medic dentist**) - diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină/diplomă de licență de medic stomatolog/ diplomă de licență de medic dentist - un an vechime ca medic stagiar
- concurs pentru ocuparea postului
6. Medic stagiar***) - diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină
7. Farmacist primar - diplomă de farmacist sau diplomă de licență în farmacie - 5 ani vechime ca farmacist specialist
- examen de farmacist primar
- concurs pentru ocuparea postului
8. Farmacist specialist - diplomă de farmacist sau diplomă de licență în farmacie - stagiu de rezidențiat terminat
- examen de farmacist specialist
- concurs pentru ocuparea postului*)
9. Farmacist rezident anul II-III - diplomă de farmacist sau diplomă de licență în farmacie - un an vechime ca farmacist rezident
- promovarea examenelor de verificare a cunoștințelor susținute până în momentul respectiv
10. Farmacist rezident anul I - diplomă de farmacist sau diplomă de licență în farmacie
- concurs de farmacist rezident
11. Farmacist**) - diplomă de farmacist sau diplomă de licență în farmacie - un an vechime ca farmacist stagiar
- concurs pentru ocuparea postului
12. Farmacist stagiar***) - diplomă de farmacist sau diplomă de licență în farmacie
13. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal - diplomă de licență în specialitate - 5 ani vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist
- examen de grad principal
- concurs pentru ocuparea postului
14. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist - diplomă de licență în specialitate - 4 ani vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical
- examen de grad specialist
- concurs pentru ocuparea postului
15. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical - diplomă de licență în specialitate - 6 luni vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical
- concurs pentru ocuparea postului
16. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
17. Dentist principal - diplomă de învățământ superior de 3 ani în specialitate - 5 ani vechime ca dentist
- examen de dentist principal
- concurs pentru ocuparea postului
*) Cu excepția medicilor și farmaciștilor care urmează rezidențiatul pe post nominalizat într-o unitate sanitară.
**) Se exceptează absolvenții de medicină dentară și farmacie, promoția 2005 și promoțiile ulterioare, care obțin dreptul de liberă practică odată cu dobândirea licenței.
***) Funcția de medic și farmacist stagiar se utilizează numai pentru promoțiile anterioare anului 2005.
18. Dentist - diplomă de învățământ superior de 3 ani în specialitate - 6 luni vechime ca dentist
- concurs pentru ocuparea postului
19. Dentist debutant - diplomă de învățământ superior de 3 ani în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
B. Funcții de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
20. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal - diplomă de licență în specialitate - 5 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar
- examen de grad principal
- concurs pentru ocuparea postului
21. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist - diplomă de licență în specialitate - 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
- examen de grad specialist
- concurs pentru ocuparea postului
22. Biolog, biochimist, chimist, fizician - diplomă de licență în specialitate - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
23. Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
NOTE:
1. Gradele profesionale obținute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la pozițiile 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 și 10 se confirmă prin ordin al ministrului sănătății.
2. Gradele profesionale obținute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la pozițiile 20 și 21, cu excepția fizicienilor, se confirmă prin ordin al ministrului sănătății.
3. Gradele profesionale de specialist și principal obținute prin examen de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la pozițiile 13, 14, 27, 30, 31 și 34, inclusiv fizicienii de la pozițiile 20 și 21, se confirmă prin act administrativ al conducătorului instituției publice cu personalitate juridică.
24. Expert în fizică medicală - diplomă de licență în fizică sau echivalent - 3 ani vechime ca fizician medical
- grad universitar sau echivalent superior (masterat sau doctorat)
- curs de radioprotecție postuniversitar
- permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN)
- concurs pentru ocuparea postului
25. Fizician medical - diplomă de licență în fizică sau echivalent - 2 ani vechime ca fizician medical debutant
- permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN
- concurs pentru ocuparea postului
26. Fizician medical debutant - diplomă de licență în fizică sau echivalent
- concurs pentru ocuparea postului
27. Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut; principal - diplomă de licență în specialitate - 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
28. Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut - diplomă de licență în specialitate - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
29. Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut; debutant - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
30. Psiholog principal - diplomă de licență în specialitate - 5 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar
- examen de grad principal
- concurs pentru ocuparea postului
31. Psiholog specialist - diplomă de licență în specialitate - 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
- examen de grad specialist
- concurs pentru ocuparea postului
32. Psiholog practicant - diplomă de licență în specialitate - un an vechime ca psiholog stagiar
- concurs pentru ocuparea postului
33. Psiholog stagiar - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
34. Profesor CFM, biolog, chimist; principal - diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate - 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
35. Profesor CFM, biolog, chimist - diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate - 6 luni vechime în specialitate în sectorul sanitar
- concurs pentru ocuparea postului
36. Profesor CFM, biolog, chimist; debutant - diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
II. Asistenți medicali și alte categorii de personal sanitar cu pregătire superioară, superioară de scurtă durată, postliceală sanitară sau medie
Anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009
37. Asistent medical, moașă; principal - diplomă de licență în specialitate - 5 ani vechime ca asistent medical
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
38. Asistent medical, moașă - diplomă de licență în specialitate - 6 luni vechime ca asistent medical
- concurs pentru ocuparea postului
39. Asistent medical, moașă; debutant - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
40. Asistent medical principal (SSD) - diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate - 5 ani vechime ca asistent medical
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
41. Asistent medical (SSD) - diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate - 6 luni vechime ca asistent medical
- concurs pentru ocuparea postului
42. Asistent medical debutant (SSD) - diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
43. Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; principal (PL) - diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă
sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare
- 5 ani vechime ca asistent medical
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
44. Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; (PL) - diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă
sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
- 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
45. Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; debutant (PL) - diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă
sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
- concurs pentru ocuparea postului
46. Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; principal (M) - diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii - 5 luni vechime ca asistent medical
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
47. Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; (M) - diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
48. Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; debutant (M) - diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii
- concurs pentru ocuparea postului
49. Educator-puericultor principal (PL) - diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate - 5 ani vechime ca educator- puericultor
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
50. Educator-puericultor (PL) - diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
51. Educator-puericultor; debutant (PL) - diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
52. Educator-puericultor principal (M) - diplomă de absolvire a liceului de specialitate - 5 ani vechime ca educator- puericultor
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
53. Educator-puericultor (M) - diplomă de absolvire a liceului de specialitate - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
54. Educator-puericultor; debutant (M) - diplomă de absolvire a liceului de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
55. Tehnician dentar, tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); principal (PL) - diplomă de școală sanitară postliceală ori echivalentă
sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
- 5 ani vechime în specialitate
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
56. Tehnician dentar, tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); (PL) - diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă
sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
- 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
57. Tehnician dentar, tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); debutant (PL) - diplomă de școală sanitară postliceală ori echivalentă
sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
- concurs pentru ocuparea postului
58. Tehnician dentar principal (M) - diplomă de liceu sanitar în profil - 5 ani vechime ca tehnician dentar
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
59. Tehnician dentar (M) - diplomă de liceu sanitar în profil - 6 luni vechime ca tehnician dentar
- concurs pentru ocuparea postului
60. Tehnician dentar debutant (M) - diplomă de liceu sanitar în profil
- concurs pentru ocuparea postului
61. Tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); principal (M) - diplomă de studii medii în specialitate - 5 ani vechime în specialitate ca tehnician în sectorul sanitar
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
62. Tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă) (M) - diplomă de studii medii în specialitate - 6 luni vechime în specialitate ca tehnician în sectorul sanitar
- concurs pentru ocuparea postului
63. Tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); debutant (M) - diplomă de studii medii în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
64. Soră medicală, oficiant medical, laborant, moașă, maseur; principal (M) - diplomă de liceu sanitar sau școală sanitară în profil - 5 ani vechime în specialitate
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
65. Soră medicală, oficiant medical, laborant, moașă, maseur; (M) - diplomă de liceu sanitar sau școală sanitară în profil - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
66. Soră medicală, oficiant medical, laborant, moașă, maseur; debutant (M) - diplomă de liceu sanitar sau școală sanitară în profil
- concurs pentru ocuparea postului
67. Statistician medical, registrator medical, instructor de educație, instructor de ergoterapie, instructor CFM; principal (M) - diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii - 4 ani vechime în specialitate
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
68. Statistician medical, registrator medical, instructor de educație, instructor de ergoterapie, instructor CFM; (M) - diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii - 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
69. Statistician medical, registrator medical, instructor de educație, instructor de ergoterapie, instructor CFM; debutant (M) - diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii
- concurs pentru ocuparea postului
70. Asistent social, educator-puericultor; principal - diplomă de absolvire a școlii de specialitate - 5 ani vechime în specialitate
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
71. Asistent social, educator- puericultor - diplomă de absolvire a școlii de specialitate - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
72. Asistent social, educator- puericultor; debutant - diplomă de absolvire a școlii de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
73. Gipsar, autopsier; principal - școală generală - examen pentru obținerea gradului de principal - 4 ani vechime în sectorul sanitar la sala de gipsare sau prosectură
- curs de instruire de 3 luni
- concurs pentru ocuparea postului
74. Gipsar, autopsier - școală generală - concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în sectorul sanitar la sala de gipsare sau prosectură
75. Gipsar, autopsier; debutant - școală generală
- concurs pentru ocuparea postului
NOTE:
1. Condițiile de studii și vechime prevăzute la pozițiile 37-39 se aplică și următoarelor funcții: tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat.
2. Condițiile de studii și vechime prevăzute la pozițiile 40-42 se aplică și următoarelor funcții: asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar, care au studii de acest nivel.
3. Condițiile de studii și vechime prevăzute la pozițiile 34-36 se aplică și următoarelor funcții: educator-puericultor, asistent social și cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral ori fără frecvență.
4. Pentru încadrarea personalului de specialitate medico-sanitar cu studii postliceale și medii în funcțiile de la pozițiile 43-75, echivalările și confirmările în funcții și specialități aprobate potrivit reglementărilor legale în vigoare își mențin valabilitatea.
76. Operator registrator de urgență principal - diplomă de studii medii - 4 ani vechime în specialitate
- curs organizat conform Ordinului ministrului sănătății privind înființarea Școlii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București
- examen pentru obținerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului
77. Operator registrator de urgență - diplomă de studii medii și certificat de radiotelefonist sau telefonist - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
78. Operator registrator de urgență debutant - diplomă de studii medii și certificat de radiotelefonist sau telefonist
- concurs pentru ocuparea postului
III. Personal auxiliar sanitar
Anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009
79. Infirmieră, agent DDD - școală generală - curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
80. Infirmieră, agent DDD; debutant - școală generală
- concurs pentru ocuparea postului
81. Brancardier, băiaș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare - școală generală
- concurs pentru ocuparea postului
82. Ambulanțier - diplomă de bacalaureat (2) - 5 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist, din care cel puțin un an ca șofer pe autosanitară
- permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C
- diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier conform Ordinului ministrului sănătății privind înființarea Școlii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București
- concurs pentru ocuparea postului
sau
- diplomă de bacalaureat (2)
- 5 ani vechime ca motorist, marinar sau conducător de șalupă, din care cel puțin un an vechime ca motorist, marinar pe șalupă medicală sau conducător de șalupă medicală
- certificat de calificare
- diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier conform Ordinului ministrului sănătății privind înființarea Școlii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București
- concurs pentru ocuparea postului
83. Șofer autosanitară I - diplomă de bacalaureat (2) - 6 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist
- permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C
- concurs pentru ocuparea postului
84. Șofer autosanitară II - diplomă de bacalaureat (2) - 3 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist
- permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C
- concurs pentru ocuparea postului
85. Șofer autosanitară III - permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C
- concurs pentru ocuparea postului
NOTE:
1. Se aplică nivelele I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București, iar nivelele de salarizare II și III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.
2. Numai pentru ocuparea funcțiilor respective din cadrul serviciilor de ambulanță.
3. Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcțiile de la pozițiile 82-84, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt și rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcțiilor respective.
IV. Personalul din unitățile de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică
Anexa nr. II/3 la Legea-cadru nr. 330/2009
A. Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Cercetător științific I - diplomă de licență în specialitate - 9 ani vechime în activitatea de cercetare și titlul științific de doctor
sau
- 9 ani vechime în învățământul superior și titlul științific de doctor sau
- medic primar, farmacist primar (3)
- biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc. - principal
- expert în fizică medicală
- concurs pentru ocuparea postului
- 15 ani vechime în profilul postului
2. Cercetător științific II - diplomă de licență în specialitate - 8 ani vechime în activitatea de cercetare și titlul științific de doctor
sau
- 8 ani vechime în învățământul superior și titlul științific de doctor sau
- medic primar, farmacist primar (3)
- biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc. - principal
- expert în fizică medicală
- concurs pentru ocuparea postului
- 12 ani vechime în profilul postului
3. Cercetător științific III - diplomă de licență în specialitate - 6 ani vechime în activitatea de cercetare
sau
- 6 ani vechime în învățământul superior
sau
- 4 ani vechime pentru persoanele care dețin titlul științific de doctor și provin din învățământul superior ori din domeniul cercetării
sau
- 10 ani vechime în profilul postului
sau
- 8 ani vechime pentru persoanele care dețin titlul științific de doctor și provin din afara învățământului superior sau al cercetării
- medic specialist sau farmacist specialist (3)
- biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, expert în fizică medicală, asistent medical etc.
- concurs pentru ocuparea postului
4. Cercetător științific - diplomă de licență în specialitate - 2 ani vechime în activitatea de cercetare
sau
- 2 ani vechime în învățământul superior
sau
- 4 ani vechime în profilul postului
- medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătății, în ultimul an de rezidențiat
- biolog, chimist, biochimist, fizician, fizician medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc.
- concurs pentru ocuparea postului
5. Asistent de cercetare științifică - diplomă de licență în specialitate
- medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătății
- biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc.
- concurs pentru ocuparea postului
- un an vechime în activitate
6. Asistent de cercetare științifică stagiar - diplomă de licență în specialitate
- medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătății
- biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc.
- concurs pentru ocuparea postului
B. Funcții de execuție auxiliare din activitatea de cercetare științifică, pe trepte profesionale
7. Asistent I - diplomă de absolvire a învățământului postliceal
sau
- diplomă de bacalaureat
- 4 ani vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
8. Asistent II - diplomă de absolvire a învățământului postliceal
sau
- diplomă de bacalaureat
- un an vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
9. Asistent stagiar - diplomă de absolvire a învățământului postliceal
sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
NOTE:
1. Funcțiile din prezenta anexă se echivalează cu funcțiile prevăzute în Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, conform prevederilor din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.399/2005 pentru echivalarea funcțiilor și gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu funcțiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003, elaborat în baza prevederilor art. 19 din legea mai sus menționată.
2. Angajarea și promovarea personalului din structurile de cercetare medicală și farmaceutică se fac numai cu avizul conducerii Academiei de Științe Medicale.
3. Se aplică numai pentru funcțiile din activitatea de cercetare științifică medicală clinică și de medicină preventivă.
V. Personalul de specialitate din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții, resurse umane, salarizare și contencios
A. Funcții din activitatea de specialitate din compartimentele contabilitate, financiar, aprovizionare, resurse umane, salarizare, contencios și investiții
Anexa nr. II/13 la Legea-cadru nr. 330/2009
Nr. crt. Funcția (gradul sau treapta profesională) Studii și criterii la angajare și promovare Vechimea minimă în specialitate
0 1 2 3
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier, expert, inspector de specialitate, auditor; gradul I; inginer, economist; specialist IA - diplomă de licență - 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
2. Referent de specialitate, inspector de specialitate, auditor; gradul II; economist, referent, inginer; gradul I - diplomă de licență - 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III; economist; referent, inginer; gradul II - diplomă de licență - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
4. Referent, inspector, inginer, economist; debutant - diplomă de licență
- concurs pentru ocuparea postului
5. Referent, subinginer, tehnician- economist, conductor arhitect, arhivist; I - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate - 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
6. Referent, subinginer, tehnician- economist, conductor arhitect, arhivist; II - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate - 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
7. Referent, subinginer, tehnician- economist, conductor arhitect, arhivist; III - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
8. Referent, subinginer, tehnician- economist, conductor arhitect, arhivist; debutant - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
9. Consilier juridic gradul IA - diplomă de licență în specialitate - 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
10. Consilier juridic gradul I - diplomă de licență în specialitate - 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
11. Consilier juridic gradul II - diplomă de licență în specialitate - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
12. Consilier juridic debutant - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
13. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA
sau
tehnician IA
- diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate sau - 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- muncitori categoriile 5-6 - 7 ani vechime în meserie
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
14. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I
sau
tehnician I
- diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate sau - 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
- muncitori categoriile 4-5 - 4 ani vechime în meserie
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
15. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II
sau
tehnician II
- diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate
sau
- diplomă de bacalaureat
- 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- muncitori categoriile 2-3 - un an vechime în meserie
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
16. Tehnician, merceolog, contabil referent; debutant - diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate
sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
NOTĂ:
Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcțiile de la pozițiile 1-16, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt și rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcțiilor respective.
B. Compartimente de informatică
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Analist, programator, inginer de sistem; IA - diplomă de licență în specialitate - 6 ani și 6 luni vechime în activitatea de informatică
- concurs pentru ocuparea postului
2. Analist, programator, inginer de sistem; I - diplomă de licență în specialitate - 3 ani și 6 luni vechime în activitatea de informatică
- concurs pentru ocuparea postului
3. Analist, programator, inginer de sistem; II - diplomă de licență în specialitate - 6 luni vechime în activitatea de informatică
- concurs pentru ocuparea postului
4. Analist, programator, inginer de sistem; debutant - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
5. Informatician, conductor tehnic; I - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate - 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
6. Informatician, conductor tehnic; II - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate - 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
7. Informatician, conductor tehnic; III - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
8. Informatician, conductor tehnic; debutant - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
9. Analist (programator) ajutor IA - diplomă de absolvire a învățământului postliceal
sau
- diplomă de bacalaureat
- 6 ani și 6 luni vechime în activitatea informatică
- concurs pentru ocuparea postului
10. Analist (programator) ajutor I - diplomă de absolvire a învățământului postliceal
sau
- diplomă de bacalaureat
- 3 ani și 6 luni vechime în activitatea informatică
- concurs pentru ocuparea postului
11. Analist (programator) ajutor II - diplomă de absolvire a învățământului postliceal
sau
- diplomă de bacalaureat
- 6 luni vechime în activitatea informatică
- concurs pentru ocuparea postului
12. Analist (programator) debutant - diplomă de absolvire a învățământului postliceal
sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
13. Operator, controlor date; I - diplomă de absolvire a învățământului postliceal
sau
- diplomă de bacalaureat
- 6 ani și 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
14. Operator, controlor date; II - diplomă de absolvire a învățământului postliceal
sau
- diplomă de bacalaureat
- 3 ani și 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
15. Operator, controlor date; III - diplomă de absolvire a învățământului postliceal
sau
- diplomă de bacalaureat
- 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
16. Operator, controlor date; debutant - diplomă de absolvire a învățământului postliceal
sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
VI. Personalul din activitatea de secretariat - administrativ, gospodărire, întreținere - reparații și de deservire
Anexa nr. II/14 din Legea-cadru nr. 330/2009.
Nr. crt. Funcția (treapta profesională) Studii și criterii la angajare și promovare Vechimea minimă în muncă sau în specialitate
0 1 2 3
a) Funcții de execuție pe trepte profesionale
1. Administrator I - diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate economic sau tehnic - 4 ani vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
2. Administrator II - diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate economic sau tehnic - un an vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
3. Șef depozit I - diplomă de bacalaureat - 3 ani vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
4. Șef depozit II - diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
5. Casier, magaziner; funcționar, arhivar - diplomă de bacalaureat - 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
6. Casier, magaziner; funcționar, arhivar; debutant - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a școlii generale
- concurs pentru ocuparea postului
7. Stenodactilograf, secretar- dactilograf, dactilograf; I - diplomă de bacalaureat - 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
8. Stenodactilograf, secretar- dactilograf, dactilograf; debutant - diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
9. Secretar, secretar-dactilograf - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a școlii generale - 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
10. Secretar, secretar-dactilograf; debutant - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a școlii generale
- concurs pentru ocuparea postului
11. Șef formație pază/pompieri - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a școlii generale
- concurs pentru ocuparea postului
12. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier - diplomă de absolvire a școlii generale
- concurs pentru ocuparea postului
13. Maistru I - diplomă de absolvire a școlii tehnice de maiștri - 3 ani vechime ca maistru
- concurs pentru ocuparea postului
14. Maistru II - diplomă de absolvire a școlii tehnice de maiștri
- concurs pentru ocuparea postului
NOTĂ:
Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcțiile de la pozițiile 1-14, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt și rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcțiilor respective.
b) Criterii de studii și vechime pentru muncitorii calificați din activitatea de întreținere-reparații, laboranți determinări fizico- chimice, preparatori ser vaccin etc.
15. Muncitor calificat I - categoria de calificare 5 sau 6 - 9 ani vechime în meserie
- concurs pentru ocuparea postului
16. Muncitor calificat II - categoria de calificare 3 sau 4 - 6 ani vechime în meserie
- concurs pentru ocuparea postului
17. Muncitor calificat III - categoria de calificare 2 - 3 ani vechime în meserie
- concurs pentru ocuparea postului
18. Muncitor calificat IV - categoria de calificare 1
- concurs pentru ocuparea postului
19. Muncitor necalificat I - concurs pentru ocuparea postului
20. Muncitor necalificat II - concurs pentru ocuparea postului
- fără sporuri
c) Personal operativ și muncitori operativi
21. Bucătar, cofetar, ospătar, agent contractări achiziții, lucrător comercial etc. I - nivel de calificare III - 6 ani vechime în meserie
- concurs pentru ocuparea postului
22. Bucătar, cofetar, ospătar, agent contractări achiziții, lucrător comercial etc. II-III - nivel de calificare II - 3 ani vechime în meserie
- concurs pentru ocuparea postului
23. Bucătar, cofetar, ospătar, agent contractări achiziții, lucrător comercial etc. IV - nivel de calificare I
- concurs pentru ocuparea postului
d) Încadrarea șoferilor pe trepte profesionale în funcție de capacitatea de transport a autovehiculului
24. Șofer I - autovehicul și tractor rutier cu remorcă, cu capacitatea de peste 2 t, și autovehicul de transport de persoane cu peste 8 locuri - concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani vechime în activitate ca șofer
25. Șofer II - autovehicul cu capacitatea până la 2 t inclusiv și autovehicul de transport de persoane cu până la 8 locuri inclusiv
- concurs pentru ocuparea postului
e) Muncitori calificați - telefonist
26. Muncitor calificat II (telefonist) - centrală telefonică cu peste 400 de posturi telefonice în funcție, exclusiv posturile telefonice din derivație - 6 ani vechime în activitate
- certificat de calificare pentru meseria de telefonist
- concurs pentru ocuparea postului
27. Muncitor calificat III (telefonist) - centrală telefonică cu 50-400 de posturi telefonice în funcție - 3 ani vechime în activitate
- certificat de calificare pentru meseria de telefonist
- concurs pentru ocuparea postului
28. Muncitor calificat IV (telefonist) - centrală telefonică cu până la 50 de posturi telefonice în funcție
- certificat de calificare pentru meseria de telefonist
- concurs pentru ocuparea postului
NOTĂ:
Încadrarea pe funcțiile de muncitori de la pozițiile 15-23 se face pe baza actelor de studii (calificare) pentru fiecare meserie, care conferă dreptul exercitării meseriei în care s-au pregătit.
Categoriile de calificare ce pot fi utilizate pentru fiecare meserie sunt cele prevăzute în ITC.
Pentru celelalte categorii de muncitori încadrați potrivit prevederilor ITC în vigoare se va respecta echivalarea categoriilor de calificare cu treptele profesionale.
Șoferii trebuie să posede permis de conducere pentru șofer profesionist sau diplomă de absolvire a învățământului mediu ori profesional de specialitate.
Încadrarea șoferilor se va face ținându-se cont de echivalarea cu treptele profesionale prevăzute pentru muncitori.
VII. Funcții de specialitate din alte sectoare de activitate care se utilizează în unitățile sanitare publice
Anexele nr. II/4.1, II/7, II/8 și II/12 la Legea-cadru nr. 330/2009
Nr. crt. Funcția (gradul sau treapta profesională) Studii și criterii la angajare și promovare Vechimea minimă în muncă sau în specialitate
0 1 2 3
1. Unități de cultură
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Documentarist, traducător, desenator artistic; gradul I - diplomă de licență în specialitate - 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
2. Documentarist, traducător, desenator artistic; gradul II - diplomă de licență în specialitate - 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
3. Documentarist, traducător, desenator artistic; gradul III - diplomă de licență în specialitate - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
4. Documentarist, traducător, desenator artistic; debutant - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
5. Bibliotecar gradul IA - diplomă de licență în specialitate - 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
6. Bibliotecar gradul I - diplomă de licență în specialitate - 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
7. Bibliotecar gradul II - diplomă de licență în specialitate - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
8. Bibliotecar debutant - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
9. Bibliotecar-arhivist gradul I - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată de specialitate - 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
10. Bibliotecar-arhivist gradul II - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată de specialitate - 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
11. Bibliotecar-arhivist gradul III - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată de specialitate - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
12. Bibliotecar-arhivist debutant - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
13. Bibliotecar treapta I - diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate - 6 ani și 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
14. Bibliotecar treapta II - diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate - 3 ani și 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
15. Bibliotecar treapta III - diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate - 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
16. Bibliotecar debutant - diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
17. Bibliotecar, traducător, desenator artistic, documentarist; treapta IA - diplomă de bacalaureat - 6 ani și 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
18. Bibliotecar, traducător, desenator artistic, documentarist; treapta I - diplomă de bacalaureat - 3 ani și 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
19. Bibliotecar, traducător, desenator artistic, documentarist; treapta II - diplomă de bacalaureat - 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
20. Bibliotecar, traducător, desenator artistic, documentarist; debutant - diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
21. Fotograf, laborant foto; treapta IA - diplomă de bacalaureat
sau
- diplomă de absolvire a școlii generale
- 6 ani și 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
22. Fotograf, laborant foto; treapta I - diplomă de bacalaureat
sau
- diplomă de absolvire a școlii generale
- 3 ani și 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
23. Fotograf, laborant foto; treapta II - diplomă de bacalaureat
sau
- diplomă de absolvire a școlii generale
- 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
24. Fotograf, laborant foto; debutant - diplomă de bacalaureat
sau
- diplomă de absolvire a școlii generale
- concurs pentru ocuparea postului
25. Garderobier - diplomă de bacalaureat
sau
- diplomă de absolvire a școlii generale
- concurs pentru ocuparea postului
2. Navigație
1. Căpitan - diplomă de bacalaureat - 2 ani vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
2. Ofițer punte - diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
3. Ofițer mecanic, ofițer electrician - diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
4. Conducător șalupă - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a școlii generale - un an vechime în activitate
- certificat de capacitate și certificat de calificare
- concurs pentru ocuparea postului
5. Motorist, marinar - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a școlii generale și certificat de calificare - 6 luni vechime în activitate
- concurs pentru ocuparea postului
6. Motorist, marinar; debutant - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a școlii generale și certificat de calificare
- concurs pentru ocuparea postului
3. Sanitar-veterinar
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Medic veterinar gradul I/Medic primar veterinar - diplomă de medic veterinar - 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
- examen de medic primar veterinar
- concurs pentru ocuparea postului
2. Medic veterinar gradul II - diplomă de medic veterinar - 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
3. Medic veterinar gradul III - diplomă de medic veterinar - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
4. Medic veterinar debutant - diplomă de medic veterinar
- concurs pentru ocuparea postului
5. Asistent veterinar IA (SSD) - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate - 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
6. Asistent veterinar I (SSD) - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate - 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
7. Asistent veterinar II (SSD) - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate - 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
8. Asistent veterinar debutant (SSD) - diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
9. Tehnician; asistent veterinar IA - diplomă de școală postliceală de specialitate
sau
- diplomă de studii medii de specialitate
- 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
10. Tehnician; I asistent veterinar II - diplomă de școală postliceală de specialitate
sau
- diplomă de studii medii de specialitate
- 6 luni vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
11. Tehnician, asistent veterinar; debutant - diplomă de școală postliceală de specialitate
sau
- diplomă de studii medii de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
VIII. Criterii de studii și vechime pentru funcții de conducere
Anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009
A. Unitățile sanitare publice*)
Nr. crt. Funcția Criterii de studii Vechimea minimă în specialitate
1. Director general - diplomă de licență în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
2. Director general adjunct, director, director executiv - diplomă de licență în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
3. Director resurse umane - diplomă de licență în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
4. Director adjunct științific - diplomă de licență în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
- cercetător științific gradele I, II sau III
- concurs pentru ocuparea postului
5. Director adjunct - diplomă de licență în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
6. Medic șef (ambulator de specialitate, centru medical, centru de excelență, unități fără personalitate juridică) - diplomă de licență în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
- medic primar sau specialist
- concurs pentru ocuparea postului
7. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) șef secție, șef laborator și altele similare, șef serviciu medicină legală și anatomie patologică - conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea și detașarea medicilor, farmaciștilor, biologilor, biochimiștilor și chimiștilor, precum și a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitățile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare sau
- conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice
8. Asistent medical șef pe unitate - conform prevederilor ordinului ministrului sănătății pentru aprobarea fișei postului și atribuțiilor asistentului medical șef la nivelul direcțiilor sanitare județene și al Direcției Sanitare a Municipiului București, asistentului medical șef la nivelul serviciului de ambulanță județean și al municipiului București, asistentului medical șef la nivel de unitate sanitară cu peste 300 de paturi, asistentului medical șef de secție, asistentului medical și oficiantului medical (sora medicală) de salon
*) Nu se utilizează pentru funcțiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor.
B. Unitățile de cercetare științifică medicală
Nr. crt. Funcția Criterii de studii Vechimea minimă în specialitate
0 1 2 3
9. Șef secție - diplomă de licență în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
- cercetător științific gradele I, II și III
- concurs pentru ocuparea postului
10. Șef laborator - diplomă de licență în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
- cercetător științific gradele I, II și III
- concurs pentru ocuparea postului
C. Centrul Național pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului Informațional și Informatic în Domeniul Sănătății București
Nr. crt. Funcția Criterii de studii Vechimea minimă în specialitate
11. Director - diplomă de licență în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
- medic, economist, analist
- concurs pentru ocuparea postului
12. Director adjunct - diplomă de licență în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
- analist
- concurs pentru ocuparea postului
13. Contabil-șef - diplomă de licență în specialitate - 5 ani vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
D. Activitatea administrativă din unitățile sanitare
Nr. crt. Funcția Criterii de studii Vechimea minimă în specialitate
0 1 2 3
14. Director adjunct financiar- contabil - diplomă de licență în profilul economic - 3 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite
- concurs pentru ocuparea postului
15. Director adjunct economic - diplomă de licență în profilul economic - 3 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite
- concurs pentru ocuparea postului
16. Contabil-șef - diplomă de licență în profilul economic - 2 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite
- concurs pentru ocuparea postului
17. Șef serviciu - diplomă de licență în specialitatea serviciului
sau
- diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitatea serviciului
sau
- diplomă de absolvire a învățământului postliceal în specialitatea serviciului
sau
- diplomă de bacalaureat
- 2 ani vechime în specialitate
- 3 ani vechime în specialitate
- 4 ani vechime în specialitate
- 4 ani vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
18. Șef birou - diplomă de licență în specialitatea biroului
- 2 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitatea biroului
- 3 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de absolvire a învățământului postliceal în specialitatea biroului
- 4 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de bacalaureat
- 4 ani vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
19. Șef atelier - diplomă de licență a învățământului tehnic - 2 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate - 3 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de absolvire a școlii tehnice de maiștri - 3 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate - 3 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de bacalaureat - 4 ani vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
20. Șef laborator - diplomă de licență în specialitate - 2 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitatea laboratorului - 3 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de absolvire a învățământului postliceal în specialitatea laboratorului - 4 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de bacalaureat - 4 ani vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
21. Șef oficiu - diplomă de licență în specialitate - 2 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate - 3 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de absolvire a învățământului postliceal în specialitate - 4 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de bacalaureat - 4 ani vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
22. Șef formație muncitori - diplomă de licență a învățământului tehnic - 2 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate - 3 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate - 3 ani vechime în specialitate
sau
- diplomă de bacalaureat - 3 ani vechime în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
23. Șef echipă muncitori - muncitori calificați categoriile 5, 6 sau 7 - 3 ani vechime în meserie
- concurs pentru ocuparea postului
NOTĂ:
Persoanele încadrate în unitățile sanitare înainte de apariția prezentelor criterii de studii și vechime, cu respectarea reglementărilor legale, și care nu îndeplinesc criteriile prezentate vor putea ocupa în continuare aceleași funcții.
;
se încarcă...