Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea, aderarea | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Clauze finale și alte dispoziții -
ARTICOLUL 39
Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea, aderarea

1. Prezenta convenție este deschisă spre semnare tuturor statelor, la sediul Agenției din Viena, începând cu data de 29 septembrie 1997 și până la intrarea sa în vigoare.

2. Prezenta convenție este supusă ratificării, acceptării sau aprobării de către statele semnatare.

3. După intrarea sa în vigoare prezenta convenție este deschisă spre aderare tuturor statelor:

4. (i) Prezenta convenţie este deschisă spre semnare, sub rezerva confirmării, sau spre aderare organizaţiilor regionale cu caracter de integrare sau de altă natură, cu condiţia ca fiecare dintre aceste organizaţii să fie constituită din state suverane şi să aibă competenţă privind negocierea, încheierea şi aplicarea acordurilor internaţionale în domenii acoperite de prezenta convenţie.
(ii) În cadrul domeniului lor de competenţă aceste organizaţii, în numele lor, îşi vor exercita drepturile şi îşi vor îndeplini responsabilităţile pe care prezenta convenţie le atribuie statelor-părţi.
(iii) Pentru a deveni parte la prezenta convenţie, o astfel de organizaţie comunică depozitarului la care se face referire la art. 43 o declaraţie indicând statele sale membre, articolele din prezenta convenţie care sunt aplicabile şi limitele competenţei sale în domeniul acoperit de aceste articole.
(iv) O astfel de organizaţie nu dispune de voturi proprii în plus faţă de cele ale statelor sale membre.

5. Instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare, de aderare sau de confirmare sunt depuse pe lângă depozitar.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Întâlnirile pregătitoare
Întâlniri de examinare
Întâlniri extraordinare
Rapoartele
Participarea
Rapoartele de sinteză
Limbile
Confidențialitatea
Secretariatul
Reglementarea diferendelor
Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea, aderarea
Intrarea în vigoare
Amendamente la convenție
Denunțarea
Depozitarul
Texte autentice
;
se încarcă...