Secretariatul | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Întâlnirile părților contractante -
ARTICOLUL 37
Secretariatul

1. Agenția Internațională pentru Energie Atomică, denumită în continuare Agenție, asigură secretariatul pentru întâlnirile părților contractante.

2. Secretariatul:

(i) convoacă, pregăteşte şi asigură buna funcţionare a întâlnirilor părţilor contractante la care se face referire la art. 29-31;
(ii) transmite părţilor contractante informaţiile primite sau pregătite în conformitate cu dispoziţiile prezentei convenţii.

Cheltuielile făcute de Agenție pentru îndeplinirea sarcini lor prevăzute la pct. (i) și (ii) de mai sus sunt acoperite de Agenție din bugetul său ordinar.

3. Părțile contractante pot cere, prin consens, Agenției să furnizeze și alte servicii pentru întâlnirile părților contractante. Agenția poate furniza aceste servicii, dacă le poate susține în cadrul programului său și al bugetului său ordinar. În cazul în care acest lucru nu va fi posibil, Agenția poate furniza astfel de servicii, dacă se asigură finanțare voluntară dintr-o altă sursă.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Transporturi transfrontieră
Dezafectarea surselor închise
Întâlnirile pregătitoare
Întâlniri de examinare
Întâlniri extraordinare
Rapoartele
Participarea
Rapoartele de sinteză
Limbile
Confidențialitatea
Secretariatul
Reglementarea diferendelor
Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea, aderarea
Intrarea în vigoare
Amendamente la convenție
Denunțarea
Depozitarul
Texte autentice
;
se încarcă...