Resurse umane și financiare | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale de siguranță -
ARTICOLUL 22
Resurse umane și financiare

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca:

(i) să fie disponibil personalul calificat necesar pentru activităţile privind siguranţa în timpul duratei de viaţă utilă a unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive;
(ii) să fie disponibile resurse financiare suficiente pentru a sprijini siguranţa instalaţiilor de gospodărire a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive pe întreaga durată de viaţă utilă şi pentru dezafectare;
(iii) să fie luate măsuri financiare pentru asigurarea continuităţii controlului instituţional şi a măsurilor de supraveghere corespunzătoare, dacă se consideră necesar, atât pe timpul duratei de viaţă utilă, cât şi după închiderea unei instalaţii de depozitare definitivă.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Instalații existente și practici anterioare
Amplasarea instalațiilor
Proiectarea și construcția instalațiilor
Evaluarea siguranței instalațiilor
Operarea instalațiilor
Măsuri instituționale după închidere
Măsuri de aplicare
Cadrul legislativ și de reglementare
Organul de reglementare
Responsabilitatea titularului de autorizație
Resurse umane și financiare
Asigurarea calității
Radioprotecția pe durata operării
Organizarea pentru cazuri de urgență
Dezafectarea
Transporturi transfrontieră
Dezafectarea surselor închise
Întâlnirile pregătitoare
Întâlniri de examinare
Întâlniri extraordinare
Rapoartele
;
se încarcă...