Rapoartele | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Întâlnirile părților contractante -
ARTICOLUL 32
Rapoartele

1. Conform dispozițiilor art. 30, fiecare parte contractantă prezintă un raport național la fiecare reuniune de examinare a părților contractante. Acest raport se referă la măsurile întreprinse pentru îndeplinirea fiecărei obligații enunțate în prezenta convenție. Pentru fiecare parte contractantă raportul trebuie să se refere, de asemenea, la:

(i) politica sa de gospodărire a combustibilului uzat;
(ii) practicile sale de gospodărire a combustibilului uzat;
(iii) politica sa de gospodărire a deşeurilor radioactive;
(iv) practicile sale de gospodărire a deşeurilor radioactive;
(v) criteriile utilizate pentru a defini şi clasa deşeurile radioactive.

2. Raportul conține și:

(i) o listă cuprinzând instalațiile de gospodărire a combustibilului uzat, asupra cărora se aplică prezenta convenție, cu amplasamentul lor, scopul principal și caracteristicile lor esențiale;
(ii) un inventar privind combustibilul uzat, pentru care se aplică prezenta convenție, care este stocat sau care a fost depozitat definitiv. Acest inventar conține o descriere a materialelor și, dacă sunt disponibile, informații despre masa și activitatea totală a acestor materiale;
(iii) o listă cuprinzând instalațiile de gospodărire a deșeurilor radioactive, asupra cărora se aplică prezenta convenție, cu amplasamentul lor, scopul principal și caracteristicile lor esențiale;
(iv) un inventar privind deșeurile radioactive asupra cărora se aplică prezenta convenție, care:
a) sunt stocate în instalațiile de gospodărire a deșeurilor radioactive și în instalațiile ciclului combustibilului nuclear;
b) au fost depozitate definitiv; sau
c) au rezultat din practici anterioare.
Acest inventar conține o descriere a materialelor și a altor informații pertinente disponibile, cum ar fi informații despre volum, masă, activitate și anumiți radionuclizi;
(v) o listă cuprinzând instalațiile nucleare în curs de dezafectare și stadiul activităților de dezafectare a acestor instalații.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Resurse umane și financiare
Asigurarea calității
Radioprotecția pe durata operării
Organizarea pentru cazuri de urgență
Dezafectarea
Transporturi transfrontieră
Dezafectarea surselor închise
Întâlnirile pregătitoare
Întâlniri de examinare
Întâlniri extraordinare
Rapoartele
Participarea
Rapoartele de sinteză
Limbile
Confidențialitatea
Secretariatul
Reglementarea diferendelor
Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea, aderarea
Intrarea în vigoare
Amendamente la convenție
Denunțarea
;
se încarcă...