Proiectarea și construcția instalațiilor | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Gospodărirea în siguranță a combustibilului uzat -
ARTICOLUL 7
Proiectarea și construcția instalațiilor

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura că:

(i) proiectarea şi construcţia unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat prevăd măsuri corespunzătoare pentru a limita eventualul impact radiologic asupra persoanelor, societăţii şi mediului, incluzându-le şi pe acelea pentru evacuarea efluenţilor sau a emisiilor necontrolate;
(ii) în stadiul de proiectare se ţine seama de planurile conceptuale şi, în funcţie de necesităţi, de dispoziţiile tehnice pentru dezafectarea unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat;
(iii) tehnologiile utilizate la proiectarea şi construcţia unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat se bazează pe experienţă, testări sau pe analiză.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Obiective
Definiții
Domeniul de aplicare
Condiții generale de siguranță
Instalațiile existente
Amplasarea instalațiilor
Proiectarea și construcția instalațiilor
Evaluarea siguranței instalațiilor
Operarea instalațiilor
Depozitarea definitivă a combustibilului uzat
Prescripții generale ale siguranței
Instalații existente și practici anterioare
Amplasarea instalațiilor
Proiectarea și construcția instalațiilor
Evaluarea siguranței instalațiilor
Operarea instalațiilor
Măsuri instituționale după închidere
;
se încarcă...