Prescripții generale ale siguranței | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive -
ARTICOLUL 11
Prescripții generale ale siguranței

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în toate stadiile gospodăririi deșeurilor radioactive, persoanele, societatea și mediul înconjurător să fie protejate într-o manieră adecvată împotriva riscurilor radiologice și altor riscuri. Astfel, fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru:

(i) a se asigura că criticitatea şi evacuarea căldurii reziduale produse în timpul gospodăririi deşeurilor radioactive sunt făcute într-o manieră adecvată;
(ii) a se asigura că producerea deşeurilor radioactive este menţinută la nivelul cel mai scăzut posibil;
(iii) a ţine seama de interdependenţa existentă între diferitele etape ale gospodăririi deşeurilor radioactive;
(iv) a asigura o protecţie eficace persoanelor, societăţii şi mediului înconjurător, prin aplicarea la nivel naţional a metodelor de protecţie corespunzătoare, care au fost aprobate de organul de reglementare în cadrul legislaţiei sale naţionale, bazată pe criteriile şi normele internaţionale;
(v) a ţine seama de riscurile biologice, chimice şi de altă natură, care pot fi asociate gospodăririi deşeurilor radioactive;
(vi) a se strădui să evite acţiunile ale căror efecte rezonabil previzibile asupra generaţiei viitoare sunt superioare celor admise pentru generaţia actuală;
(vii) a căuta să evite impunerea excesivă a constrângeri asupra generaţiilor viitoare.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Obiective
Definiții
Domeniul de aplicare
Condiții generale de siguranță
Instalațiile existente
Amplasarea instalațiilor
Proiectarea și construcția instalațiilor
Evaluarea siguranței instalațiilor
Operarea instalațiilor
Depozitarea definitivă a combustibilului uzat
Prescripții generale ale siguranței
Instalații existente și practici anterioare
Amplasarea instalațiilor
Proiectarea și construcția instalațiilor
Evaluarea siguranței instalațiilor
Operarea instalațiilor
Măsuri instituționale după închidere
Măsuri de aplicare
Cadrul legislativ și de reglementare
Organul de reglementare
Responsabilitatea titularului de autorizație
;
se încarcă...